Persoonlijke ruimte inschakelen

Nadat u de functie Persoonlijke ruimte voor een Webex-site hebt ingeschakeld, kunt u de methode voor het maken van persoonlijke ruimte-ids voor nieuwe gebruikers opgeven.


Persoonlijke ruimten zijn niet beschikbaar wanneer u de sessietypen Webex persoonlijke conferentie TelePresence gebruiken.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Schakel het selectievakje Persoonlijke ruimte inschakelen (als dit is ingeschakeld, kunt u dit voor afzonderlijke gebruikers in- of uitschakelen) in het gedeelte Siteopties in.

5

Configureer de volgende optionele instellingen:

 • De host toestaan om een vergadering in een persoonlijke ruimte via de telefoon testarten.

 • Gebruik de persoonlijke ruimte van de host als startpagina (Deze optie overschrijven de instelling 'Deze service standaard weergeven voor alle gebruikers').

 • Hosts toestaan de URL's van hun persoonlijke ruimte tewijzigen.

6

Kies een van de volgende instellingen voor Id van persoonlijke ruimte genereren voor nieuwe gebruikers met: optie:

 • Voorvoegsel van e-mailadres.

 • Voornaam, achternaam (in het laatste woord worden niet-Latijnse tekens gebruikt in de voor- en achternaam van de gebruiker, wordt 'pr' en een door het systeem gegenereerd nummer gebruikt.).

 • Gebruikersnaam (opmerking: als uw site is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding (SSO SSO), worden de gebruikersnaam van de gebruikersnamen openbaar wanneer u met deze optie de id van de persoonlijke ruimte genereert. Een persoonlijke ruimte-id en de informatie in deze moeten als openbaar wordenbeschouwd. .

 • 'pr' plus persoonlijke ruimte vergaderingsnummer.

 • 'pr' plus door het systeem gegenereerde systeem-12-cijferige alpanumer-id.

7

Kies het vergrendelingsgedrag en andere beveiligingsfuncties onder de beveiligingsinstellingen van de persoonlijke ruimte:

 • Wanneer een vergadering is ontgrendeld—Iedereen in uw organisatie kan altijd aan ontgrendelde vergaderingen deelnemen. Kies de ervaring voor gasten van buiten uw organisatie. De opties zijn: Gasten kunnen direct deelnemen, gasten wachten in de lobby tot de host hen toelaat, enGasten kunnen niet deelnemen.

 • De vergadering [n] minuten na het begin van de vergadering automatisch vergrendelen. U kunt de vergadering automatisch vergrendelennadat deze is gestart. Schakel deze instelling in en selecteer het aantal minuten waarna u de vergadering wilt vergrendelen.

  Deze instelling is van toepassing op vergaderingen wanneer hosts hun eigen voorkeur voor automatisch vergrendelen niet hebben ingesteld.


   
  Door te klikken voorkomt u dat gebruikers deze instelling wijzigen.
 • Wanneer een vergadering is vergrendeld - Kies of deelnemers wel of niet in de lobby wachtenof niet kunnen deelnemen wanneer de vergadering is vergrendeld. De opties zijn: Iedereen wacht in de lobby totdat de host hentoelaat, en niemand kan deelnemen aan devergadering.

 • Toon CAPTCHA wanneer deelnemers de persoonlijke ruimte van een hostbetreden.

 • Deelnemers toestaan de host te melden dat ze in de lobby van de persoonlijke ruimtewachten.

 • Deelnemers automatisch verwijderen uit de vergaderlobby als ze na [n] minuten niet zijn toegelaten: deelnemers worden automatisch verwijderd na het wachten in de lobby voor hoeveel minuten u hierhebt opgegeven. Kies een hoger aantal als u meestal wilt dat hosts meer tijd hebben om deelnemers toe te laten. Kies een lager aantal als uw hosts meestal geen deelnemers vanuit de lobby willen toelaten.

8

Klik op Bijwerken.

Een persoonlijke ruimte voor een gebruiker inschakelen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikersen selecteer de gebruiker om een persoonlijke ruimte voor in teschakelen.

2

Selecteer het tabblad Vergaderingen.

3

Kies de Webex-site voor de persoonlijke ruimte van de gebruiker en selecteer Vervolgens Gebruikersrechten.

4

Onder Overige rechten ,vink u het selectievakje Persoonlijke ruimte aan.

5

Klik op Opslaan.

De URL voor de persoonlijke ruimte van een gebruiker wijzigen

Sitebeheerders kunnen de URL voor de persoonlijke ruimte van een gebruiker wijzigen.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie https://admin.webex.comu een persoonlijke ruimte wiltinschakelen.

2

Selecteer het tabblad Vergaderingen.

3

Kies de Webex-site voor de persoonlijke ruimte van de gebruiker en selecteer Vervolgens Gebruikersrechten.

4

Klik op de koppeling Geavanceerde instellingen en voer onder Gebruikersinstellingen de wijziging in die u wilt maken in het veld URL van persoonlijkeruimte.

5

Klik op Bijwerken.

Een persoonlijke ruimte voor een gebruiker opschorten

Als u vermoedt dat er ongebruikelijke activiteit in een account gebeurt, of als de host de pincode verliest, kunt u een hostpinpinator opschorten, zodat de persoonlijke ruimte niet meer kan worden gebruikt totdat de host de pincode herstelt.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor het https://admin.webex.comopschorten van de persoonlijke ruimte.

2

Selecteer het tabblad Vergaderingen.

3

Selecteer Webex Meeting sites onder Sites de Webex-site in de persoonlijke ruimte.

4

Klik op Geavanceerde gebruikersinstellingen en traceercodesen klik onder Gebruikersinstellingen opHostpincode opschorten.

5

Klik op Opslaan.