Omogući ličnu sobu

Nakon što omogućite funkciju lične sobe za jedan Webex sajt, možete da odredite način za kreiranje ID-a lične sobe za nove korisnike.


 

Lične sobe nisu dostupne kada koristite Webex sesije lične konferencije i TelePresence sesije.

1

Prijavite se na portal Control Hub, a zatim pristupite stavci Usluge > Sastanak.

2

Kliknite na dugme Lokacije, odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite podešavanja, a zatim izaberite stavku Podešavanja.

3

U okviru odeljka Opšta podešavanja izaberite stavku Lična soba za sastanke.

4

U odeljku Lična soba označite "Omogući ličnu sobu" (Kada je omogućena, možete da uključite ili isključite ovo za pojedinačne korisnike).

5

Konfigurišite sledeća opcionalna podešavanja:

 • Dozvolite organizatoru da započne sastanke u ličnoj sobi sa telefona.

 • Koristite ličnu sobu organizatora kao početnu stranicu (ova opcija će zameniti podešavanje "Podrazumevano prikaži ovu uslugu svim korisnicima").

 • Dozvolite organizatorima da promene URL adrese svoje lične sobe.

6

Izaberite jedno od sledećih podešavanja za način generacije ID-a lične sobe:

 • e-pošta adrese (kada se u e-adresa koriste znakovi koji nisu latinični, ti znakovi koji nisu latinični će se preskočiti.).

 • Prvi inicijal, prezime (Kada se u imenu i prezimenu korisnika koriste nelatinični znakovi, koristiće se "pr" + sistemski generisan alfanumerički ID.).

 • "pr" + sistemski broj sastanka (Ova funkcija je zastarela i zameniće je "pr" + sistemski generisan 12-znakovni alfanumerički ID.).

 • "pr" + sistemski generisan 12-znakovni alfanumerički ID (Za migraciju postojećih ličnih soba koristeći "pr" + ličnu sobu broj sastanka, otvorite zahtev usluge.).

7

Izaberite ponašanje zaključavanja i druge bezbednosne funkcije u okviru podešavanja bezbednosti lične sobe:

 • Izaberite šta se dešava za nepotvrđene korisnike za otključane sastanke – Svako na vašoj lokaciji može uvek da se pridruži otključanim sastancima. Izaberite iskustvo za goste izvan vaše veb-lokacije. Opcije su: Mogu da se pridruže sastanku, čekaju u čekaonici dok ih organizator ne pusti, a oni se ne mogu pridružiti sastanku.

 • Izaberite šta se dešava za potvrđene spoljne korisnike za otključane sastanke – Svako na vašoj lokaciji može uvek da se pridruži otključanim sastancima. Izaberite iskustvo za goste izvan vaše veb-lokacije. Opcije su: Mogu da se pridruže sastanku, čekaju u čekaonici dok ih organizator ne pusti, a oni se ne mogu pridružiti sastanku.
 • Automatski zaključaj – možete automatski zaključati sastanak nakon što počne. Samo uključite ovo podešavanje i izaberite broj minuta nakon kojeg želite da se sastanak zaključa.

  Ovo podešavanje se primenjuje na sastanke kada organizatori nisu podesili sopstvene željene opcije automatskog zaključavanja.


   
  Kliksprečava korisnike da promene ovo podešavanje.
 • Kada je sastanak zaključan – izaberite da li učesnici čekaju u čekaonici ili se ne mogu pridružiti kada je sastanak zaključan. Opcije su: Omogućite automatski zaključavanje sastanka nakon početka sastanka i dozvolite korisnicima da promene ova podešavanja.

 • PrikažiTE CAPTCHA kôd kada učesnici pristupe ličnoj sobi organizatora.

 • Dozvolite učesnicima da obavesti organizatora da čekaju u čekaonici lične sobe.

8

Kliknite na Sačuvaj.

Omogućite ličnu sobu za korisnika

1

Prijavite se na Control Hub i idite na opciju Upravljanje > korisnicima i izaberite korisnika za kog želite da omogućite ličnu sobu.

2

Kliknite na dugme Sastanci.

3

Izaberite Webex sajt ličnu sobu korisnika.

4

U odeljku Privilegije korisnika proverite ličnu sobu.

5

Kliknite na Sačuvaj.

Promena URL adrese za ličnu sobu korisnika

Administratori lokacije mogu da promene URL za postojeću ličnu sobu korisnika.

1

Prijavite se na Control Hub i idite na opciju Upravljanje > korisnicima i izaberite korisnika za kog želite da omogućite ličnu sobu.

2

Kliknite na dugme Sastanci.

3

Izaberite Webex sajt ličnu sobu korisnika.

4

Kliknite na vezu sa naprednim podešavanjima i u okviru Podešavanja korisnika unesite URL u polje URL adresa lične sobe.

5

Kliknite na Ažuriraj.

Obustavljanje lične sobe za korisnika

Ako sumnjate na neobične aktivnosti na nalogu ili ako organizator izgubi PIN, možete da obustavite PIN organizatora, čineći da lična soba ne pristupačna dok organizator ne resetuje PIN kôd.
1

Prijavite se na Control Hub i idite na opciju Upravljanje > korisnicima i izaberite korisnika za obustavljanje lične sobe za.

2

Kliknite na dugme Sastanci.

3

U Webex sastanka izaberite Webex sajt u kojoj se nalazi lična soba.

4

Kliknite na napredna podešavanja i u okviru Podešavanja korisnika kliknite na Obustavi PIN organizatora.

5

Kliknite na Ažuriraj.