Aktiver personlig rom

Når funksjonen Personlig rom er aktivert for et Webex-nettsted, kan nettstedsadministratorer spesifisere metoden for å opprette ID-er for personlige rom for nye brukere.


Personlige rom er ikke tilgjengelige når du bruker økttypene Webex personlig konferanse, TelePresence og Pro-End til End Encryption_VOIPonly.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

I delen Alternativer for nettsted merker du av i avkrysningsboksen Aktiver personlig rom (Når dette er aktivert, kan du slå dette på eller av for individuelle brukere).

5

Konfigurer følgende valgfrie innstillinger:

 • Gi verten tillatelse til å starte møter i personlig rom fra telefon.

 • Bruk vertens personlige rom som hjemmeside (dette alternativet overstyrer innstillingen «Vis denne tjenesten til alle brukere som standard»).

 • Lengde på verts-PIN.

 • Gi verten tillatelse til å endre URL-adressene for det personlige rommet sitt.

 • Gi verter tillatelse til å laste opp veggbilder i personlig rom.

6

Velg én av følgende innstillinger for Generer personlig rom-ID for nye brukere ved hjelp av: alternativ:

 • Prefiks for e-postadresse.

 • Første initial, etternavn (når ikke-latinske tegn brukes i brukerens for- og etternavn, vil «pr» + et systemgenerert nummer brukes.).

 • «pr» + møtenummer for personlig rom.

7

Velg låseadferd og andre sikkerhetsfunksjoner under innstillinger for Sikkerhet for personlig rom:

 • Når et møte er ulåst. Alle i organisasjonen din kan alltid delta i ulåste møter. Velg opplevelsen for gjester utenfor organisasjonen. Alternativene er: Gjester kan bli med direkte, Gjester venter i lobbyen til verten gir dem tilgang, og Gjester kan ikke bli med.

 • Lås møtet automatisk [n] minutter etter at møtet starter. Du kan låse møtet automatisk etter at det har startet. Bare slå på denne innstillingen, og velg hvor mange minutter det skal gå før møtet skal låses.

  Denne innstillingen gjelder for møter når verter ikke har angitt sine egne innstillinger for automatisk låsing.

 • Når et møte er låst. Velg om deltakerne skal vente i lobbyen eller ikke kan få tilgang når møtet er låst. Alternativene er: Alle venter i lobbyen til verten gir dem tilgang, og Ingen kan bli med på møtet.

 • Vis CAPTCHA når deltakere kommer inn i en verts personlige rom.

 • Gi deltakerne tillatelse til å varsle verten om at de venter i lobbyen for det personlige rommet.

 • Fjern automatisk deltakere fra møtelobbyen etter å ha ventet [n] minutter uten å ha fått tilgang. Deltakere fjernes automatisk etter å ha ventet i lobbyen i så mange minutter du angir her. Velg et høyere tall hvis du vanligvis vil at verter skal ha mer tid til å gi deltakere tilgang. Velg et lavere nummer hvis vertene vanligvis ikke har tenkt å gi tilgang til deltakere fra lobbyen.

8

Klikk på Oppdater.

Aktivere et personlig rom for en bruker

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil aktivere et personlig rom for.

2

Under Tjenester velger du Møte.

3

Velg Webex-nettstedet for brukerens personlige rom, og velg deretter Brukerrettigheter.

4

Under Andre rettigheter merker du av i avkrysningsboksen Personlig rom.

5

Klikk på Lagre.

Endre URL-adressen for en brukers personlige rom

Nettstedsadministratorer kan endre URL-adressen for en eksisterende brukers personlige rom.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du ønsker å aktivere et personlig rom for.

2

Under Tjenester velger du Møte.

3

Velg Webex-nettstedet for brukerens personlige rom, og velg deretter Brukerrettigheter.

4

Klikk på Avanserte innstillinger-koblingen, og under Brukerinnstillinger skriver du inn endringen du vil gjøre i feltet for URL-adresse for personlig rom.

5

Klikk på Oppdater.

Suspendere et personlig rom for en bruker

Hvis du mistenker uvanlig aktivitet på en konto, eller hvis verten mister PIN-koden sin, kan du suspendere et personlig rom til verten tilbakestiller PIN-koden.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil suspendere et personlig rom for.

2

I panelet som åpnes til høyre, i delen Tjenester, velger du Møte.

3

Under Webex Meetings-nettsteder velger du Webex-nettstedet som det personlige rommet er på.

4

Klikk på Avanserte innstillinger-koblingen, og under Brukerinnstillinger klikker du på Suspender.

5

Klikk på Lagre.

Aktiver personlig rom

Når funksjonen Personlig rom er aktivert for et Webex-nettsted, kan nettstedsadministratorer spesifisere metoden for å opprette ID-er for personlige rom for nye brukere.


Personlige rom er ikke tilgjengelige når du bruker økttypene Webex personlig konferanse, TelePresence og Pro-End til End Encryption_VOIPonly.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

I delen Alternativer for nettsted merker du av i avkrysningsboksen Aktiver personlig rom (Når dette er aktivert, kan du slå dette på eller av for individuelle brukere).

5

Konfigurer følgende valgfrie innstillinger:

 • Gi verten tillatelse til å starte møter i personlig rom fra telefon.

 • Bruk vertens personlige rom som hjemmeside (dette alternativet overstyrer innstillingen «Vis denne tjenesten til alle brukere som standard»).

 • Lengde på verts-PIN.

 • Gi verten tillatelse til å endre URL-adressene for det personlige rommet sitt.

 • Gi verter tillatelse til å laste opp veggbilder i personlig rom.

6

Velg én av følgende innstillinger for Generer personlig rom-ID for nye brukere ved hjelp av: alternativ:

 • Prefiks for e-postadresse.

 • Første initial, etternavn (når ikke-latinske tegn brukes i brukerens for- og etternavn, vil «pr» + et systemgenerert nummer brukes.).

 • «pr» + møtenummer for personlig rom.

7

Velg én av følgende innstillinger for alternativet Sikkerhet for personlig rom:

 • Alle kan gå inn i et ulåst rom.

 • Innloggede deltakere kan gå inn i et ulåst rom, men ikke-godkjente deltakere må vente i lobbyen til verten manuelt gir dem tilgang.


   

  Du kan også aktivere Unntak: Tillat uautoriserte deltakere å gå inn i et ulåst rom hvis de har logget på i løpet av de siste [n] ukene.

 • Ingen kan gå inn i et rom eller en lobby uten å logge på.

 • Vis CAPTCHA når deltakere kommer inn i en verts personlige rom.

 • Gi deltakerne tillatelse til å varsle verten om at de venter i lobbyen for det personlige rommet.

 • Lås personlige rom automatisk [n] minutter etter at møtet starter for brukere som ikke har definert Innstillinger > Mitt personlige rom > Automatisk lås-innstilling.

8

Klikk på Oppdater.

Aktivere et personlig rom for en bruker

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil aktivere et personlig rom for.

2

Under Tjenester velger du Møte.

3

Velg Webex-nettstedet for brukerens personlige rom, og velg deretter Brukerrettigheter.

4

Under Andre rettigheter merker du av i avkrysningsboksen Personlig rom.

5

Klikk på Lagre.

Endre URL-adressen for en brukers personlige rom

Nettstedsadministratorer kan endre URL-adressen for en eksisterende brukers personlige rom.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du ønsker å aktivere et personlig rom for.

2

Under Tjenester velger du Møte.

3

Velg Webex-nettstedet for brukerens personlige rom, og velg deretter Brukerrettigheter.

4

Klikk på Avanserte innstillinger-koblingen, og under Brukerinnstillinger skriver du inn endringen du vil gjøre i feltet for URL-adresse for personlig rom.

5

Klikk på Oppdater.

Suspendere et personlig rom for en bruker

Hvis du mistenker uvanlig aktivitet på en konto, eller hvis verten mister PIN-koden sin, kan du suspendere et personlig rom til verten tilbakestiller PIN-koden.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil suspendere et personlig rom for.

2

I panelet som åpnes til høyre, i delen Tjenester, velger du Møte.

3

Under Webex Meetings-nettsteder velger du Webex-nettstedet som det personlige rommet er på.

4

Klikk på Avanserte innstillinger-koblingen, og under Brukerinnstillinger klikker du på Suspender.

5

Klikk på Lagre.