Aktiver personlig rom

Når du har aktivert funksjonen Personlig rom for et Webex-område, kan du angi metoden for å opprette personlige rom-IDer for nye brukere.


Personlige rom er ikke tilgjengelige når du bruker økttypene Webex Personal Conference og TelePresence.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

I delen Alternativer for nettsted merker du av i avkrysningsboksen Aktiver personlig rom (Når dette er aktivert, kan du slå dette på eller av for individuelle brukere).

5

Konfigurer følgende valgfrie innstillinger:

 • Gi verten tillatelse til å starte møter i personlig rom fra telefon.

 • Bruk vertens personlige rom som hjemmeside (dette alternativet overstyrer innstillingen «Vis denne tjenesten til alle brukere som standard»).

 • Gi verten tillatelse til å endre URL-adressene for det personlige rommet sitt.

6

Velg én av følgende innstillinger for Generer personlig rom-ID for nye brukere ved hjelp av: alternativ:

 • Prefiks for e-postadresse.

 • Første initial, etternavn (når ikke-latinske tegn brukes i brukerens for- og etternavn, vil «pr» + et systemgenerert nummer brukes.).

 • Brukernavn (merk: Hvis området er konfigurert for enkel pålogging (SSO), vil bruk av dette alternativet for å generere personlige rom-ID-er gjøre SSO-brukernavnene offentlige. En personlig rom-ID og all informasjon i den bør betraktes som offentlig.. .

 • «pr» + møtenummer for personlig rom.

 • "pr" pluss 12-sifret systemgenerert alpanumerisk ID.

7

Velg låseadferd og andre sikkerhetsfunksjoner under innstillinger for Sikkerhet for personlig rom:

 • Når et møte låses opp– Alle i organisasjonen kan alltid bli med i ulåste møter. Velg opplevelsen til gjester utenfor organisasjonen. Alternativene er: Gjester kan bli med direkte, Gjester venter i lobbyen til verten slipper dem inn og Gjester kan ikke bli med.

 • Lås møtet automatisk [n] minutter etter at møtet har startet– Du kan låse møtet automatisk etter at det har startet. Slå på denne innstillingen, og velg etter hvor mange minutter du vil at møtet skal låses.

  Denne innstillingen gjelder for møter når verter ikke har angitt sine egne innstillinger for automatisk låsing.


   
  Hvis du klikker , hindrer du brukere i å endre denne innstillingen.
 • Når et møte er låst– Velg om deltakerne skal vente i lobbyen eller ikke, eller om de ikke kan bli med når møtet er låst. Alternativene er: Alle venter i lobbyen til verten slipper dem inn, og Ingen kan bli med på møtet.

 • Vis CAPTCHA når deltakere kommer inn i en verts personlige rom.

 • Gi deltakerne tillatelse til å varsle verten om at de venter i lobbyen for det personlige rommet.

 • Fjern automatisk deltakere fra møtelobbyen hvis de ikke er tatt opp etter [n] minutter – Deltakere fjernes automatisk etter å haventet i lobbyen i så mange minutter du angir her. Velg et høyere tall hvis du vanligvis vil at verter skal ha mer tid til å gi deltakere tilgang. Velg et lavere nummer hvis vertene vanligvis ikke har tenkt å gi tilgang til deltakere fra lobbyen.

8

Klikk på Oppdater.

Aktivere et personlig rom for en bruker

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil aktivere et personlig rom for.

2

Velg Møter-fanen.

3

Velg Webex-nettstedet for brukerens personlige rom, og velg deretter Brukerrettigheter.

4

Under Andre rettigheter merker du av i avkrysningsboksen Personlig rom.

5

Klikk på Lagre.

Endre URL-adressen for en brukers personlige rom

Nettstedsadministratorer kan endre URL-adressen for en eksisterende brukers personlige rom.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du ønsker å aktivere et personlig rom for.

2

Velg Møter-fanen.

3

Velg Webex-nettstedet for brukerens personlige rom, og velg deretter Brukerrettigheter.

4

Klikk på Avanserte innstillinger-koblingen, og under Brukerinnstillinger skriver du inn endringen du vil gjøre i feltet for URL-adresse for personlig rom.

5

Klikk på Oppdater.

Innstille et personlig rom for en bruker

Hvis du mistenker uvanlig aktivitet på en konto, eller hvis verten mister PIN-koden sin, kan du suspendere en VERTS-PIN-kode, noe som gjør det personlige rommet utilgjengelig til verten tilbakestiller PIN-koden.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil suspendere et personlig rom for.

2

Velg Møter-fanen.

3

Under Webex Meetings-nettsteder velger du Webex-nettstedet som det personlige rommet er på.

4

Klikk Avanserte brukerinnstillinger og sporingskoder, og klikk Deaktiver verts-PIN-kode under Brukerinnstillinger.

5

Klikk på Lagre.