Beller-id configureren voor een locatie

U kunt de naam van de externe beller-id configureren voor een locatie. Zodra dit is geconfigureerd, kunt u de naam van de externe beller-id van de locatie kiezen voor de gebruikers en werkruimten die aan die locatie zijn toegewezen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Bellen > Locaties.

2

Selecteer de locatie die u wilt wijzigen.

3

Selecteer Externe beller-id in het rechterpaneel en voer de naam in.

4

Klik op Opslaan.

Beller-id configureren voor een gebruiker

U kunt de beller-id-gegevens specificeren die worden getoond wanneer een gebruiker een extern gesprek tot aanroept. Gebruikers kunnen hun eigen naam of telefoonnummer voor externe gesprekken weergeven of het hoofdnummer of de naam van de locatie weergeven. beller-id voor gebruikers kan ook in bulk worden beheerd.


De gebruikersnaam blijft voor interne gesprekken.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikersen selecteer de gebruiker voor wie u de informatie voor de beller-id wilt opgeven.

2

Selecteer Bellen > beller-id in het gedeelte Nummers.

3

Kies welk extern beller-id telefoonnummer wordt weergegeven wanneer deze gebruiker een door uitgaande oproep.

 • Rechtstreekse lijn: deze optie geeft het telefoonnummer van de gebruiker weer.
 • Locatienummer: deze optie geeft het hoofdnummer weer voor de locatie waaraan deze gebruiker is toegewezen.
 • Toegewezen nummer vanaf de locatie van een gebruiker:met deze optie wordt het toegewezen nummer weergegeven dat u kiest uit het vervolgkeuzemenu.
4

Kies welke externe beller-id wordt weergegeven wanneer deze gebruiker een naam uitgaande oproep.

 • Rechtstreekse lijn: deze optie geeft de naam van de gebruiker weer.
 • Naam externe beller-id: deze optie geeft de naam weer die is geconfigureerd voor de locatie aan waar deze gebruiker aan is toegewezen.

   
  Zie Beller-id configureren voor een locatie voor stappen voor het instellen van de naam voor de beller-id van een locatie.
 • Andere externe beller-id:deze optie geeft de naam weer die in dit veld is ingevoerd.
5

(Optioneel) Wijzig de voor- en achternaam van de beller-id van de gebruiker.


 

Sommige PSTN providers eren de naam van de beller-ID mogelijk niet via Webex Calling .

6

(Optioneel) Door Beller-id voor doorgeschakelde gesprekken blokkeren in te schakelen, wordt de identiteit van de gebruiker geblokkeerd wanneer u een doorverbonden of doorgeschakeld gesprek ontvangt.

7

Klik op Opslaan.

Beller-ID voor een Workspace configureren

U kunt de beller-ID-gegevens opgeven die worden weergegeven wanneer een extern gesprek wordt gemaakt vanuit een werkruimte. Een werkruimte kan voor externe gesprekken een eigen stationnaam of telefoonnummer laten zien, of de hoofdnaam of het hoofdnummer van de locatie tonen.


De naam van de werkruimte wordt weergegeven voor interne gesprekken.

U kunt een . toegevoegd aan de achternaam in de beller- Id van de werkruimte, die niet kan worden verwijderd.

1

Ga vanuit de klantweergave inhttps://admin.webex.com naar Workspaces en selecteer de werkruimte waarvoor u de informatie voor de beller-id wilt opgeven.

2

Selecteer Bellen > Beller-id.

3

Kies de Telefoonnummer externe beller- Id om weer te geven wanneer een gesprek wordt gestart vanaf dit werkruimteapparaat.

 • Rechtstreekse lijn: deze optie geeft het telefoonnummer van de werkplek weer.
 • Locatienummer —Met deze optie wordt het hoofdnummer weergegeven voor de locatie waaraan deze werkruimte is toegewezen.
 • Toegewezen nummer voor workspace-locatie: met deze optie wordt het toegewezen nummer weergegeven op de locatie van de Workspace, dat u kunt kiezen uit het vervolgkeuzemenu.
4

Kies welke externe beller-id wordt weergegeven wanneer er een oproep wordt gemaakt vanaf dit werkruimteapparaat.

 • Rechtstreekse lijn: met deze optie wordt de workspace-naam weergegeven.
 • Locatie Naam externe beller- Id —Met deze optie wordt de naam weergegeven die is geconfigureerd voor de locatie waaraan deze werkruimte is toegewezen.

   
  Zie Beller-id configureren voor een locatie voor stappen voor het instellen van de naam voor de beller-id van een locatie.
 • Andere externe beller-id:deze optie geeft de naam weer die in dit veld is ingevoerd.
5

(Optioneel) Wijzig de naam en details van de werkplek.


 

Sommige PSTN providers eren de naam van de beller-ID mogelijk niet via Webex Calling .

6

(Optioneel) Schakel Beller-id blokkeren voor doorgeschakelde gesprekken in om de identiteit van deze werkplek te blokkeren wanneer u een doorverbonden of doorgeschakeld gesprek ontvangt.

7

Klik op Opslaan.


Als de locatie a . gebruikt Lokale gateway en de dubbele identiteit is ingeschakeld, worden deze instellingen niet toegepast op de uitgaande beller- Id van de locatie.