1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Werkplekken en selecteer de werkplek waarvoor u informatie over de beller-id wilt opgeven.

2

Klik in het gedeelte Bellen op Gespreksinstellingen tijdelijk beheren vanuit de klassieke weergave.

3

Selecteer Bellen > Beller-id.

4

Kies welke informatie er wordt weergegeven wanneer er wordt gebeld vanaf dit Werkplek-apparaat.

  • Rechtstreekse lijn: deze optie geeft het telefoonnummer van de werkplek weer.
  • Locatienummer: deze optie geeft het hoofdnummer weer voor de locatie waaraan deze werkplek is toegewezen.
  • Overig: deze optie geeft het toegewezen nummer voor de locatie van de werkplek weer dat u kunt kiezen in het vervolgkeuzemenu.
5

(Optioneel) Wijzig de naam en details van de werkplek.

6

(Optioneel) Schakel Beller-id blokkeren voor doorgeschakelde gesprekken in om de identiteit van deze werkplek te blokkeren wanneer u een doorverbonden of doorgeschakeld gesprek ontvangt.

7

Klik op Opslaan.