1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do obszarów roboczych i wybierz obszar roboczy, dla którego chcesz określić informacje o identyfikatorze dzwoniącego.

2

W sekcji Połączenia kliknij opcję Tymczasowo zarządzaj ustawieniami połączeń z widoku klasycznego.

3

Wybierz opcję Calling > Caller ID(Dzwonienie > identyfikator dzwoniącego).

4

Wybierz, które informacje mają być wyświetlane podczas wywoływania z tego urządzenia obszaru roboczego.

  • Liniabezpośrednia — ta opcja powoduje wyświetlenie numeru telefonu obszaru roboczego.
  • Numer lokalizacji— ta opcja powoduje wyświetlenie głównego numeru lokalizacji przypisanej do tego obszaru roboczego.
  • Inne— ta opcja powoduje wyświetlenie przypisanego numeru z lokalizacji obszaru roboczego, który można wybrać z menu rozwijanego.
5

(Opcjonalnie) Zmodyfikuj nazwę i szczegóły obszaru roboczego.

6

(Opcjonalnie) Włącz opcję Blokuj identyfikator dzwoniącego dla połączeń przekazywanych, aby zablokować tożsamość tego obszaru roboczego podczas odbierania połączenia przesyłanego lub przesyłanego dalej.

7

Kliknij opcję Zapisz.