Konfigurowanie identyfikatora dzwoniącego dla lokalizacji

Dla lokalizacji można skonfigurować nazwę zewnętrznego identyfikatora dzwoniącego. Po skonfigurowaniu tej opcji można wybrać nazwę zewnętrznego identyfikatora dzwoniącego lokalizacji dla użytkowników i obszarów roboczych przypisanych do tej lokalizacji.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do sekcji Dzwonienie do > lokalizacji.

2

Wybierz lokalizację do zmodyfikowania.

3

Wybierz opcję Nazwa zewnętrznego identyfikatora dzwoniącego na prawym panelu, a następnie wprowadź nazwę.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Konfigurowanie identyfikatora dzwoniącego dla użytkownika

Można określić identyfikator dzwoniącego wyświetlany, gdy użytkownik wykonuje połączenie zewnętrzne. Użytkownicy mają możliwość pokazania własnego imienia i nazwiska lub numeru telefonu dla połączeń zewnętrznych lub pokazania głównego numeru lub nazwy lokalizacji. Ustawieniami identyfikatora dzwoniącego dla użytkowników można również zarządzać zbiorczo.


Nazwa użytkownika jest nadal wyświetlana dla połączeń wewnętrznych.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz określić identyfikator dzwoniącego.

2

Wybierz opcję Calling > Caller ID (Dzwoniący > identyfikator dzwoniącego).

3

Wybierz, który numer telefonu dzwoniącego z zewnątrz ma być wyświetlany, gdy użytkownik wykonuje połączenie wychodzące.

 • Liniabezpośrednia — ta opcja powoduje wyświetlenie numeru telefonu użytkownika.
 • Numerlokalizacji — ta opcja powoduje wyświetlenie głównego numeru lokalizacji przypisanej do tego użytkownika.
 • Przypisany numer z lokalizacjiużytkownika — ta opcja powoduje wyświetlenie przypisanego numeru wybranego z menu rozwijanego.
4

Wybierz, która nazwa zewnętrznego dzwoniącego ma być wyświetlana, gdy użytkownik wykonuje połączenie wychodzące.

 • Liniabezpośrednia — ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy użytkownika.
 • Nazwaidentyfikatora zewnętrznego rozmówcy lokalizacji — ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy skonfigurowanej dla lokalizacji przypisanej do tego użytkownika.

   
  Zobacz Konfigurowanie identyfikatora dzwoniącego dla lokalizacji , aby dowiedzieć się, jak ustawić nazwę identyfikatora dzwoniącego lokalizacji.
 • Inna nazwa identyfikatora zewnętrznegodzwoniącego — ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy wprowadzonej w tym polu.
5

(Opcjonalnie) Zmodyfikuj identyfikator dzwoniącego użytkownika i nazwisko.


 

Niektórzy dostawcy sieci PSTN mogą nie honorować ustawienia nazwy dzwoniącego za pośrednictwem funkcji Webex Calling.

6

(Opcjonalnie) Przełączając identyfikator blokuj rozmówcę dla połączeń przekierowanych , tożsamość użytkownika jest blokowana podczas odbierania przesłanego lub przekazanego połączenia.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Konfigurowanie identyfikatora dzwoniącego dla obszaru roboczego

Można określić informacje o identyfikatorze dzwoniącego wyświetlane podczas nawiązywania połączenia zewnętrznego z obszaru roboczego. Obszar roboczy może wyświetlać własną nazwę stacji lub numer telefonu dla połączeń zewnętrznych lub pokazywać główną nazwę lub numer lokalizacji.


Nazwa obszaru roboczego jest nadal wyświetlana dla wywołań wewnętrznych.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do obszarów roboczych i wybierz obszar roboczy , dla którego chcesz określić identyfikator dzwoniącego.

2

W sekcji Połączenia kliknij opcję Tymczasowo zarządzaj ustawieniami połączeń z widoku klasycznego .

3

Wybierz opcję Calling > Caller ID (Dzwoniący > identyfikator dzwoniącego).

4

Wybierz, który numer telefonu dzwoniącego z zewnątrz ma być wyświetlany podczas nawiązywania połączenia z tego urządzenia obszaru roboczego.

 • Liniabezpośrednia — ta opcja powoduje wyświetlenie numeru telefonu obszaru roboczego.
 • Numerlokalizacji — ta opcja powoduje wyświetlenie głównego numeru lokalizacji przypisanej do tego obszaru roboczego.
 • Przypisany numer do lokalizacjiobszaru roboczego — ta opcja powoduje wyświetlenie przypisanego numeru z lokalizacji obszaru roboczego, który można wybrać z menu rozwijanego.
5

Wybierz, która nazwa identyfikatora dzwoniącego zewnętrznego ma być wyświetlana podczas nawiązywania połączenia z tego urządzenia obszaru roboczego.

 • Liniabezpośrednia — ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy obszaru roboczego.
 • Nazwaidentyfikatora zewnętrznego rozmówcy lokalizacji — ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy skonfigurowanej dla lokalizacji, do której jest przypisany ten obszar roboczy.

   
  Zobacz Konfigurowanie identyfikatora dzwoniącego dla lokalizacji , aby dowiedzieć się, jak ustawić nazwę identyfikatora dzwoniącego lokalizacji.
 • Inna nazwa identyfikatora zewnętrznegodzwoniącego — ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy wprowadzonej w tym polu.
6

(Opcjonalnie) Zmodyfikuj nazwę i szczegóły obszaru roboczego.


 

Niektórzy dostawcy sieci PSTN mogą nie honorować ustawienia nazwy dzwoniącego za pośrednictwem funkcji Webex Calling.

7

(Opcjonalnie) Włącz opcję Blokuj identyfikator dzwoniącego dla połączeń przekazywanych, aby zablokować tożsamość tego obszaru roboczego podczas odbierania połączenia przesyłanego lub przesyłanego dalej.

8

Kliknij opcję Zapisz.