Konfigurace ID volajícího pro umístění

Můžete nakonfigurovat jméno ID externího volajícího pro umístění. Po nakonfigurování můžete zvolit název externího ID volajícího pro uživatele a pracovní prostory přiřazené k tomuto umístění.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na Volání > Místa.

2

Vyberte umístění, které chcete upravit.

3

Na pravém panelu vyberte Jméno ID externího volajícího a zadejte jméno.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Konfigurace ID volajícího pro uživatele

Můžete zadat informace o ID volajícího, které se zobrazí, když uživatel provede externí volání. Uživatelé mají možnost ukázat své vlastní jméno nebo telefonní číslo pro externí hovory nebo zobrazit hlavní číslo nebo jméno místa. Nastavení ID volajícího pro uživatele lze také spravovat hromadně.


Uživatelské jméno zůstává pro interní volání.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete zadat informace o ID volajícího.

2

Vyberte Volání > ID volajícího v části Čísla .

3

Zvolte, které telefonní číslo ID externího volajícího se zobrazí, když tento uživatel uskuteční odchozí hovor.

 • Přímá linka– Tato možnost zobrazí telefonní číslo uživatele.
 • Číslo skladového místa– Tato možnost zobrazí hlavní číslo pro umístění, ke kterému je tento uživatel přiřazen.
 • Přiřazené číslo z umístěníuživatele – Tato možnost zobrazí přiřazené číslo, které vyberete z rozevírací nabídky.
4

Zvolte, které jméno ID externího volajícího se zobrazí, když tento uživatel uskuteční odchozí hovor.

 • Přímá linka– Tato možnost zobrazí jméno uživatele.
 • Location External Caller ID Name (JménoID externího volajícího) – Tato možnost zobrazí jméno, které je nakonfigurováno pro umístění, ke kterému je tento uživatel přiřazen.

   
  Postup nastavení jména ID volajícího v umístění naleznete v tématu Konfigurace ID volajícího pro umístění .
 • Jiné jméno externího volajícího – Tato možnost zobrazí jménozadané do tohoto pole.
5

(Volitelné) Upravte jméno a příjmení volajícího uživatele.


 

Někteří poskytovatelé veřejné telefonní sítě nemusí respektovat nastavení jména volajícího prostřednictvím voláníWebex.

6

(Volitelné) Přepnutím možnosti Blokovat ID volajícího pro přesměrování hovorů je identita uživatele při příjmu přepojeného nebo přesměrovaného hovoru zablokována.

7

Klikněte na možnost Uložit.

Konfigurace ID volajícího pro pracovní prostor

Můžete zadat informace o ID volajícího, které se zobrazí při externím volání z pracovního prostoru. Pracovní prostor může zobrazovat vlastní název stanice nebo telefonní číslo pro externí hovory nebo hlavní název nebo číslo místa.


U interních volání se zobrazí název pracovního prostoru.

Můžete pozorovat a . připojená k příjmení podle ID volajícího pracovního prostoru, které nelze odebrat.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, pro který chcete zadat informace o ID volajícího.

2

Vyberte možnost Calling > IDvolajícího.

3

Vyberte možnost Externí telefonní číslo ID volajícího Chcete-li zobrazit, když je z tohoto zařízení v pracovním prostoru uskutečněn hovor.

 • Přímá linka– Tato možnost zobrazí telefonní číslo pracovního prostoru.
 • Číslo pobočky –Tato možnost zobrazí hlavní číslo pro pobočku, ke které je tento pracovní prostor přiřazen.
 • Přiřazené číslo pro umístění pracovního prostoru – Tato možnost zobrazí přiřazené číslo z umístěnípracovního prostoru, které můžete vybrat z rozevírací nabídky.
4

Zvolte, které jméno ID externího volajícího se zobrazí při volání z tohoto zařízení pracovního prostoru.

 • Přímá linka– Tato možnost zobrazí název pracovního prostoru.
 • Umístění Název externího ID volajícího –Tato možnost zobrazí název nakonfigurovaný pro umístění, ke kterému je tento pracovní prostor přiřazen.

   
  Postup nastavení jména ID volajícího v umístění naleznete v tématu Konfigurace ID volajícího pro umístění .
 • Jiné jméno externího volajícího – Tato možnost zobrazí jménozadané do tohoto pole.
5

(Volitelné) Upravte název a podrobnosti pracovního prostoru.


 

Někteří poskytovatelé veřejné telefonní sítě nemusí respektovat nastavení jména volajícího prostřednictvím voláníWebex.

6

(Volitelné) Zapněte možnost Blokovat ID volajícího pro přesměrování hovorů, chcete-li zablokovat identitu tohoto pracovního prostoru při příjmu přepojeného nebo přesměrovaného hovoru .

7

Klikněte na možnost Uložit.


Pokud umístění používá a Místní brána a duální identita je povoleno, tato nastavení nebudou použita pro odchozí pobočku ID volajícího .