Konfigurace ID volajícího pro místo

Můžete nakonfigurovat název externího ID volajícího pro umístění. Jakmile je tato možnost nakonfigurována, můžete zvolit název externího ID volajícího umístění pro uživatele a pracovní prostory přiřazené k tomuto umístění.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Volání > míst.

2

Vyberte umístění, které chcete upravit.

3

Na pravém panelu vyberte Název externího volajícího a zadejte název.

4

Klikněte na položku Uložit.

Konfigurace ID volajícího pro uživatele

Můžete zadat informace o ID volajícího, které se zobrazí, když uživatel uskuteční externí hovor. Uživatelé mají možnost zobrazit své vlastní jméno nebo telefonní číslo pro externí hovory nebo zobrazit hlavní číslo nebo jméno umístění. Nastavení ID volajícího pro uživatele lze také spravovat hromadně.


Uživatelské jméno se nadále zobrazuje pro interní hovory.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete zadat informace o ID volajícího.

2

Vyberte Volání > IDvolajícího.

3

Zvolte, které telefonní číslo s ID externího volajícího se zobrazí, když tento uživatel uskuteční odchozí hovor.

 • Přímá linka– Tato možnost zobrazuje telefonní číslo uživatele.
 • Číslomísta – Tato možnost zobrazuje hlavní číslo místa, ke kterému je uživatel přiřazen.
 • Přiřazené číslo z umístěníuživatele – Tato možnost zobrazuje přiřazené číslo, které vyberete z rozevírací nabídky.
4

Zvolte, které jméno ID externího volajícího se zobrazí, když tento uživatel uskuteční odchozí hovor.

 • Přímá linka– Tato možnost zobrazuje jméno uživatele.
 • Názevexterního volajícího – Tato možnost zobrazuje název nakonfigurovaný pro umístění, ke kterému je tento uživatel přiřazen.

   
  Postup nastavení názvu ID volajícího pro dané místo najdete v tématu Konfigurace ID volajícího pro dané místo.
 • Jiné externí ID volajícího– Tato možnost zobrazuje název zadaný v tomto poli.
5

(Volitelné) Upravte jméno a příjmení volajícího uživatele.


 

Někteří poskytovatelé veřejné telefonní sítě nemusí respektovat nastavení jména ID volajícího prostřednictvím voláníWebex.

6

(Volitelné) Přepnutím Blokovat ID volajícího pro přesměrované hovory je při příjmu přesměrovaného nebo přesměrovaného hovoru zablokována identita uživatele.

7

Klikněte na položku Uložit.

Konfigurace ID volajícího pro pracovní prostor

Můžete zadat informace o ID volajícího, které se zobrazí při externím volání z pracovního prostoru. Pracovní prostor může zobrazovat svůj vlastní název stanice nebo telefonní číslo pro externí hovory nebo zobrazovat hlavní název nebo číslo umístění.


Název pracovního prostoru se nadále zobrazuje pro interní volání.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, pro který chcete zadat informace o ID volajícího.

2

V části Volání klikněte na Dočasně spravovat nastavení volání z klasického zobrazení.

3

Vyberte Volání > IDvolajícího.

4

Zvolte, které telefonní číslo s EXTERNÍM ID volajícího se zobrazí při volání z tohoto zařízení pracovního prostoru.

 • Přímá linka– Tato možnost zobrazuje telefonní číslo pracovního prostoru.
 • Čísloumístění – Tato možnost zobrazuje hlavní číslo umístění, ke kterému je tento pracovní prostor přiřazen.
 • Přiřazené číslo pro umístěnípracovního prostoru – Tato možnost zobrazuje přiřazené číslo z umístění pracovního prostoru, které si můžete vybrat z rozevírací nabídky.
5

Zvolte, který název EXTERNÍHO ID volajícího se zobrazí při volání z tohoto zařízení pracovního prostoru.

 • Přímá linka– Tato možnost zobrazuje název pracovního prostoru.
 • Názevexterního volajícího umístění – Tato možnost zobrazuje název nakonfigurovaný pro umístění, ke kterému je tento pracovní prostor přiřazen.

   
  Postup nastavení názvu ID volajícího pro dané místo najdete v tématu Konfigurace ID volajícího pro dané místo.
 • Jiné externí ID volajícího– Tato možnost zobrazuje název zadaný v tomto poli.
6

(Volitelné) Upravte název a podrobnosti pracovního prostoru.


 

Někteří poskytovatelé veřejné telefonní sítě nemusí respektovat nastavení jména ID volajícího prostřednictvím voláníWebex.

7

(Volitelné) Přepnutím možnosti Blokovat ID volajícího pro přesměrovaná volání zablokujete identitu tohoto pracovního prostoru při příjmu přesměrovaného nebo přesměrovaného hovoru.

8

Klikněte na položku Uložit.