Konfigurere en anroper-ID for et sted

Konfigurer navnet på den eksterne anrops-ID-en for et sted. Deretter velger du stedets eksterne anrops-ID-navn for brukerne og arbeidsområdene som er tilordnet det stedet.

1

Fra kundevisningen i , gå til Ringe > steder.https://admin.webex.com

2

Velg en plassering du vil endre.

3

Velg Navn på ekstern anrops-ID i panelet til høyre, og skriv deretter inn navnet.


 

Når du bruker Cloud Connected PSTN, må administrator kontakte tjenesteleverandør for å oppdatere CNAM-databasene. Innstilling av Navn på ekstern innringer-ID i Control Hub oppdaterer ikke den offentlige CNAM-databasen.

4

Klikk på Lagre.

Konfigurere oppringer-ID for en bruker

Du kan angi anrops-ID-informasjonen som skal vises når en bruker foretar et eksternt anrop. Brukere har muligheten til å vise sitt eget navn eller telefonnummer, eller hovednummeret eller navnet på stedet for eksterne samtaler. Innstillinger for anrops-ID for brukere kan også administreres samtidig.


 

Brukernavnet forblir for interne samtaler.

1

Logg på Kontrollhub og gå til Ledelse > Brukere .

2

Velg en bruker du vil angi informasjon om innringer-ID for, og klikk på Ringer -fanen.

3

Gå til Tall og velg Nummervisning .

4

Velg hvilken Telefonnummer for ekstern innringer-ID vises for denne brukeren å velge når de foretar et utgående samtale.

 • Direkte linje – Dette alternativet viser brukerens telefonnummer.

  Hvis direktelinjen ikke er knyttet til brukeren, vises ikke dette alternativet.

 • Stedsnummer – Dette alternativet viser hovednummeret til stedet som denne brukeren er tilordnet.

  Hvis stedet ikke har noe hovednummer, vises ikke dette alternativet.

 • Annet nummer fra organisasjonen – Dette alternativet viser det andre nummeret (både tilordnet eller ikke) du velger fra rullegardinmeny. Du kan legge til et nummer fra et annet sted med samme PSTN-leverandør, land og sone som denne brukeren.

   
  Hvis du velger et nummer som ikke er tilordnet, blir ikke tilbakeringingen til det nummeret besvart.

   
  Hvis du er administrator, vises bare numrene som gjelder de tilordnede stedene i rullegardinmeny.
5

Velg hvilken Flere eksterne telefonnumre for innringer-ID vises for denne brukeren å velge når de foretar et utgående samtale.

 • Direkte linje – Dette alternativet viser brukerens telefonnummer.

  Dette alternativet er deaktivert hvis du allerede har valgt Direkte linje alternativet i telefonnummer ID .

  Hvis direktelinjen ikke er knyttet til brukeren, vises ikke dette alternativet.

 • Stedsnummer – Dette alternativet viser hovednummeret til stedet som denne brukeren er tilordnet.

  Dette alternativet er deaktivert hvis du allerede har valgt Stedsnummer alternativet i telefonnummer ID .

  Hvis stedet ikke har noe hovednummer, vises ikke dette alternativet.

 • Egendefinert nummer fra organisasjonen – Dette alternativet viser det egendefinerte nummeret (både tilordnet eller ikke) du velger fra rullegardinmeny. Du kan legge til et nummer fra et annet sted med samme PSTN-leverandør, land og sone som denne brukeren.

   
  Hvis du velger et nummer som ikke er tilordnet, blir ikke tilbakeringingen til det nummeret besvart.

   
  Hvis du er administrator, vises bare numrene som gjelder de tilordnede stedene i rullegardinmeny.
6

Velg hvilken Navn på ekstern innringer-ID vises når denne brukeren foretar et utgående samtale.

 • Direkte linje– Dette alternativet viser brukerens navn.
 • Plassering av navn på ekstern innringer-ID – Dette alternativet viser navnet som er konfigurert for stedet som denne brukeren er tilordnet.

   
  Se Konfigurere en anroper-ID for et sted for trinn for hvordan du angir navnet på et steds anrops-ID.
 • Navn på annen ekstern innringer-ID – Dette alternativet viser navnet som er angitt i dette feltet.
7

(Valgfritt) Endre brukerens oppringer-ID for- og etternavn.


 

Noen PSTN-leverandører respekterer kanskje ikke innstillingen for anrops-ID-navn via Webex-anrop.

8

(Valgfritt) Veksle Blokker innringer-ID for mottatte anrop på for å blokkere denne brukerens identitet når du mottar et anrop.

9

Velg ett av følgende Identitet tilkoblet linje for viderekoblede anrop alternativer for å holde identiteten til personen som mottar det viderekoblede anropet privat.

 • Avsluttende identitet – Avsluttende ID eller den endelige mål-ID-en til personen som anropet viderekobles til, avsløres for anroperen. Dette gjelder både interne og eksterne samtaler.

  Eksempel: Hvis A (intern eller ekstern anroper) ringer B, og B viderekobler anropet til C, avsløres Cs identitet for A.

 • Omdirigere identitet for eksterne samtaler – ID-en til personen som det første anropet foretas til, avsløres for anroperen. Dette gjelder bare for eksterne samtaler.

  Eksempel: Hvis A (ekstern anroper) ringer B, og B viderekobler anropet til C, er det bare Bs identitet som avsløres for A og Cs identitet avsløres ikke.

  Hvis det er en internt anrop, blir den endelige mål-ID-en til personen som samtalen viderekobles til, avslørt for anroperen. Eksempel: Hvis A (intern anroper) ringer B, og B viderekobler anrop til C, er det bare Cs identitet som avsløres for A og Bs identitet avsløres ikke.

 • Omdirigere identitet for alle samtaler – ID-en til personen som det første anropet foretas til, avsløres for anroperen. Dette gjelder både interne og eksterne samtaler.

  Eksempel: Hvis A (intern eller ekstern anroper) ringer B, og B viderekobler anropet til C, er det bare Bs identitet som avsløres for A.

10

Klikk på Lagre.

Konfigurere oppringer-ID for et arbeidsområde

Du kan angi anroper-ID-informasjonen som skal vises når du foretar et eksternt anrop fra et arbeidsområde. Et arbeidsområde kan vise sitt eget stasjonsnavn eller telefonnummer for eksterne samtaler eller vise hovednavnet eller -nummeret for plasseringen.


 

Navnet på arbeidsområdet vises for interne anrop.

Du kan observere en . lagt til etternavnet i anrops-ID-en for arbeidsområdet, som ikke kan fjernes.

1

Logg på Kontrollhub og gå til Ledelse > Arbeidsområder .

2

Velg arbeidsområdet du vil angi informasjon om innringer-ID, og klikk på Ringer -fanen.

3

Gå til Tall og velg Nummervisning .

4

Velg hvilken telefonnummer ID vises når en person foretar et anrop fra denne arbeidsområdeenheten.

 • Direkte linje – Dette alternativet viser telefonnummer til arbeidsområdet .

  Hvis direktelinjen ikke er knyttet til arbeidsområdet, vises ikke dette alternativet.

 • Stedsnummer – Dette alternativet viser hovednummeret til stedet som dette arbeidsområdet er tilordnet.

  Hvis stedet ikke har noe hovednummer, vises ikke dette alternativet.

 • Annet nummer fra organisasjonen – Dette alternativet viser det andre nummeret (både tilordnet eller ikke) du velger fra rullegardinmeny. Du kan legge til et nummer fra et annet sted med samme PSTN-leverandør, land og sone som dette arbeidsområdet.

   
  Hvis du velger et nummer som ikke er tilordnet, blir ikke tilbakeringingen til det nummeret besvart.

   
  Hvis du er administrator, vises bare numrene som gjelder de tilordnede stedene i rullegardinmeny.
5

Velg hvilken Navn på ekstern innringer-ID vises når en person foretar et anrop fra denne arbeidsområdeenheten.

 • Direkte linje – Dette alternativet viser navnet på arbeidsområdet.
 • Plassering av navn på ekstern innringer-ID – Dette alternativet viser navnet som er konfigurert for stedet som dette arbeidsområdet er tilordnet.

   
  Se Konfigurere en anroper-ID for et sted for trinn for hvordan du angir navnet på et steds anrops-ID.
 • Navn på annen ekstern innringer-ID – Dette alternativet viser navnet som er angitt i dette feltet.
6

(Valgfritt) Endre navnet på og detaljene for arbeidsområdet.


 

Noen PSTN-leverandører respekterer kanskje ikke innstillingen for anrops-ID-navn via Webex-anrop.

7

(Valgfritt) Veksle Blokker innringer-ID for mottatte anrop på for å blokkere identiteten til dette arbeidsområdet når du mottar et anrop.

8

Velg ett av følgende Identitet tilkoblet linje for viderekoblede anrop alternativer for å holde identiteten til arbeidsområdet som mottar det viderekoblede anropet privat.

 • Avsluttende identitet – Avsluttende ID eller den endelige mål-ID-en for arbeidsområdet som samtalen viderekobles til, vises for anroperen. Dette gjelder både interne og eksterne samtaler.

  Eksempel: Hvis A (intern eller ekstern anroper) ringer B, og B viderekobler anropet til C, avsløres Cs identitet for A.

 • Omdirigere identitet for eksterne samtaler – ID-en til arbeidsområdet som det første anropet foretas til, avsløres for anroperen. Dette gjelder bare for eksterne samtaler.

  Eksempel: Hvis A (ekstern anroper) ringer B, og B viderekobler anropet til C, er det bare Bs identitet som avsløres for A og Cs identitet avsløres ikke.

  Hvis det er en internt anrop, blir den endelige mål-ID-en for arbeidsområdet som samtalen viderekobles til, avslørt for anroperen. Eksempel: Hvis A (intern anroper) ringer B, og B viderekobler anrop til C, er det bare Cs identitet som avsløres for A og Bs identitet avsløres ikke.

 • Omdirigere identitet for alle samtaler – ID-en til arbeidsområdet som det første anropet foretas til, avsløres for anroperen. Dette gjelder både interne og eksterne samtaler.

  Eksempel: Hvis A (intern eller ekstern anroper) ringer B, og B viderekobler anropet til C, er det bare Bs identitet som avsløres for A.


 
Den Identitet tilkoblet linje for viderekoblede anrop alternativet er bare tilgjengelig for arbeidsområder med en profesjonell lisens tilordnet.
9

Klikk på Lagre.

Når du har konfigurert alternativene for innringer-ID, kan brukerne velge den nødvendige innringer-ID-en fra flere innringer-ID-ene du har konfigurert når de foretar et utgående samtale. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre oppringer-ID-en din og Velg oppringer-ID for utgående anrop på mobil .