1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor och väljer arbetsytan som du vill ange inringar-ID-information för.

2

I avsnittet Samtal klickar du på Hantera samtalsinställningar tillfälligt från klassisk vy.

3

Välj Ringa > Inringar-ID.

4

Välj vilken information som ska visas när ett samtal görs från arbetsytans enhet.

  • Direktlinje – Med det här alternativet visas arbetsytans telefonnummer.
  • Platsnummer – Med det här alternativet visas huvudnumret för den plats som arbetsytan har tilldelats.
  • Övrigt – Med det här alternativet visas det tilldelade numret från arbetsytans plats, som du kan välja i den nedrullningsbara menyn.
5

(Valfritt) Ändra namnet och uppgifterna för arbetsytan.

6

(Valfritt) Aktivera växlingsknappen Blockera inringar-ID för vidarefordrade samtal för att blockera arbetsytans identitet när du tar emot ett överfört eller vidarebefordrat samtal.

7

Klicka på Spara.