1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Bellen > Locaties.

2

Selecteer de locatie waar u het hoofdnummer wilt wijzigen.

3

Kies onder Hoofdnummer het telefoonnummer in het vervolgkeuzemenu.


 

Voor gebruikers met alleen een toestel is dit het nummer van de beller-id. Voor PSTN-gesprekken kan dit nummer worden toegewezen aan gebruikers of functies.

4

Klik op Opslaan.