Watermerk
29 mrt. 2021 | weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Expert van Cisco Webex op aanvraag

Wanneer de HMT-gebruiker zich in een videogesprek bevindt met meer dan 3 personen, kan hij zijn video als een gedeeld scherm naar alle deskundigen van het gesprek streamen. Dit is handig wanneer alle deskundigen de HMT-video moeten zien, ongeacht wie tijdens het gesprek aan het woord is.

Expert van Cisco Webex op aanvraag

Met een expert van Webex op aanvraag kunt u de RealWear HMT-1 volledig handsfree bedienen. U kunt spraakopdrachten en hoofdgebaren gebruiken om verbinding te maken met de expertbronnen die u nodig hebt en de personen in uw organisatie. U kunt Expert van Webex op aanvraag gebruiken om een expert of een team van experts veilig te bellen om samen te werken en u te begeleiden tijdens uw dagelijkse frontline activiteiten.

U hebt het volgende nodig om Expert van Webex op aanvraag te gebruiken:

 • Een RealWear HMT-1-apparaat.

 • Een computer waarop software moet worden geïnstalleerd om uw RealWear HMT-1-apparaat te bedienen.

 • Een mobiel apparaat om de RealWear Companion-app op te installeren.

 • Een licentie voor Expert van Webex op aanvraag.

Watermerk
29 mrt. 2021| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Expert van Webex op aanvraag | De RealWear HMT instellen

Om uw RealWear HMT te configureren met Expert van Webex op aanvraag, moet u de RealWear Explorer- en de RealWear Companion-toepassingen downloaden. Als u uw RealWear HMT wilt gebruiken, moet u bepalen wat uw dominante oog is en waar u de RealWear HMT wilt dragen.

Toepassingen downloaden

1

Om aan de slag te gaan, moet u RealWear Explorer eerst naar uw computer downloaden, zodat u de RealWear-HMT kunt beheren.

2

Vervolgens moet u de RealWear Companion ophalen om uw RealWear HMT te configureren. Het is een mobiele toepassing die beschikbaar is voor Android-en iOS- apparaten:

 • Voor Android-apparaten scant u de QR-code of gaat u naar Google Play Store.

 • Voor iOS-apparaten scant u de QR-code of gaat u naar de Apple App Store.

Vind uw dominante oog

De RealWear HMT werkt het beste bij uw dominante oog. Oogdominantie is de neiging om de voorkeur te geven aan visuele input van het ene oog boven het andere. Hier vindt u tips om erachter te komen welk oog dominant is.

1

Vorm een driehoek met uw handen op armlengte.

2

Als beide ogen geopend zijn, richt u zich op een object dat in de driehoek is gecentreerd.

3

Houd de focus op het object dat zich in het midden van de driehoek bevindt en sluit het rechteroog. Als het object zich nog in de driehoek bevindt, dan is uw linkeroog dominant.

4

Houd de focus op het object dat zich in het midden van de driehoek bevindt en sluit het linkeroog. Als het object zich nog in de driehoek bevindt, dan is uw rechteroog dominant.

De HMT plaatsen

1

Zet het apparaat op uw hoofd met de display pod aan de zijkant, afhankelijk van uw oogdominantie. Plaats het scherm niet te ver van uw oog vandaan.

2

Houd het scherm zo dicht mogelijk bij het oog voor de beste kijkervaring. Stel de riem over uw hoofd zo in dat de HMT horizontaal, iets boven uw oren wordt geplaatst. Verplaats de HMT in positie in een "Z"-vorm, onder uw gezichtslijn.

Watermerk
29 mrt. 2021| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Expert van Webex op aanvraag | Opstarten en aanmelden

U kunt zich aanmelden om Expert van Cisco Webex op aanvraag te gebruiken met behulp van een QR-code of door uw Webex-gebruikersnaam en -wacht woord in te voeren.

RealWear HMT inschakelen en instellen

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan het piepen om aan te geven dat het moet worden ingesteld. Het apparaat zoekt naar een QR-code om te scannen en de configuratie uit te voeren. Open de RealWear Companion op uw mobiele apparaat om een QR-code te genereren.

1

Houd de aan/uit-knop op de zijkant van het apparaat ingedrukt om het in te schakelen.

2

Selecteer Configuratie, selecteer Eerste installatie en volg de stappen op het apparaat.

3

Wijs de HMT-camera naar de QR-code wanneer deze is gegenereerd.

4

Als u wilt bevestigen dat het apparaat is geconfigureerd, zegt u Navigeer naar start en controleert u de tijd en de datum, en het draadloze netwerk.

Aanmelden met een QR-code

1

Zeg Code scannen.

2

Open de Realwear Companion-app op uw mobiele apparaat.

3

Klik op Code verzoeken.

4

Meld u aan met uw Webex-gebruikersnaam en -wachtwoord.

5

Scan de code met uw RealWear HMT-1.

Aanmelden met uw Webex-gebruikersnaam en -wachtwoord

1

Zeg Gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.

2

Zeg Item 1 selecteren om het toetsenbord weer te geven.

3

Voer uw Webex-gebruikersnaam en -wachtwoord in en zeg Verzenden.

Watermerk
29 mrt. 2021| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Expert van Webex op aanvraag | Een gesprek starten

U kunt een gesprek tot stand brengen met iemand uit uw recente contact personen, iemand in uw adresboek of iemand in een team.

Iemand bellen vanuit uw directe omgevingen

1

Zeg Direct vanuit het startscherm.

2

Zeg de naam van de persoon of zeg Item selecteren en het nummer naast hun naam.

3

Zeg Bellen.

Een groepsomgeving bellen

1

Zeg Groep vanuit het startscherm.

2

Zeg Item selecteren en het nummer naast de groepsomgeving.

3

Vervolgens zegt u Bellen.

Iemand van een team bellen

1

Zeg vanuit het startscherm Teams en zeg de naam van het team.

2

Zeg, vanuit de teamleden, de naam van de persoon zeg vervolgens Bellen.

Watermerk
29 mrt. 2021| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Expert van Webex op aanvraag | Een vergadering starten

Wanneer u mensen in een groepsruimte wilt spreken, kunt u een vergadering starten.

Watermerk
29 mrt. 2021| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Expert van Webex op aanvraag | Deelnemen aan een actieve vergadering

U kunt deelnemen aan een actieve vergadering in een groepsruimte.

Deelnemen aan een actieve vergadering in een groepsruimte

1

Zeg Groep vanuit het startscherm.

Alle actieve vergaderingen worden weergegeven.

2

Zeg Selecteer item en het nummer naast de vergadering waaraan u wilt deelnemen.

3

Zeg Deelnemen aan gesprek.

Watermerk
29 mrt. 2021| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Expert van Webex op aanvraag | Een verzoek om hulp verzenden

Wanneer u met iemand wilt praten, kunt u, in plaats van te bellen, ook een bericht verzenden naar een team of naar iemand. Ze ontvangen een bericht in een Webex-omgeving en kunnen u vervolgens bellen wanneer ze tijd hebben.

Hulp vragen aan iemand in uw adresboek

1

Zeg in het scherm Directe omgevingen Direct zoeken om het adresboek te openen.

2

Spel de naam en zeg Accepteer om in het adresboek te zoeken.

3

Zeg in de zoekresultaten de naam van de persoon of zeg Selecteer item en het nummer naast de naam en zeg vervolgens Hulp vragen.

Uw verzoek wordt naar die persoon verzonden in een Webex-omgeving.

Hulp vragen aan iemand in een team

1

Zeg vanuit het startscherm Teams en zeg de naam van het team.

2

Zeg de naam van het teamlid, of zeg Selecteer item en het nummer naast de naam en zeg vervolgens Hulp vragen.

Uw verzoek wordt naar die persoon verzonden in een Webex-omgeving.

Watermerk
29 mrt. 2021| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Expert van Webex op aanvraag | Beheer tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u de volgende gespreksbeheerelementen gebruiken op het HMT-1-apparaat.

Basis gespreksbeheer

Met Expert van Webex op aanvraag zijn er enkele standaard besturingselementen op het scherm die u kunt gebruiken tijdens een gesprek.

U kunt het zoomniveau wijzigen, de zaklamp gebruiken, uw Wi-Fi-status weergeven, het gesprek pauzeren en beëindigen en een foto maken. U kunt ook het menu met beheeropties openen om het belichtingsniveau en het volumeniveau te wijzigen.

 • Zoom: als u in gesprek bent, zegt u Zoomniveau 1.

  De zoomniveaus gaan van 1 tot 5.

 • Als u in gesprek bent, zegt u Meer besturingselementen om het menu met beheeropties te openen.

  Kies uit:

  • Volume: zeg Volumeniveau 1.

   De volumeniveaus gaan van 1 tot 5.

  • Belichting: zeg Belichtingsniveau 1.

   De belichtingsniveaus gaan van 1 tot 5.

  • Als u een selectie hebt gemaakt, zegt u Besturingselementen verbergen om het menu te sluiten.

 • Zaklamp: als u in gesprek bent, zegt u Zaklamp aan.

  Zeg Zaklamp uit om de zaklamp uit te schakelen.

 • Netwerkstatus: wanneer u in gesprek bent en een melding ziet voor Slechte mediaverbinding.

  Dit geeft aan dat uw Wi-Fi-signaal is gezakt naar twee of minder balken.

 • Gesprek onderbreken: wanneer u in gesprek bent, zegt u Gesprek pauzeren.

  De audio en video voor het gesprek zijn gestopt, maar het gesprek blijft actief.

 • Foto maken: wanneer u in gesprek bent, zegt u Foto maken.

  De foto wordt op de RealWear HMT gemaakt en wordt automatisch toegevoegd aan de Webex-omgeving voor het actieve gesprek en wordt opgeslagen in de map Mijn Foto's op de HMT.

 • Gesprek beëindigen: als u een gesprek voert, zegt u Gesprek beëindigen om het gesprek af te sluiten.

  De RealWear HMT verlaat de omgeving.

Uw scherm delen

1

Zeg in het videogesprek Scherm delen.

2

Zeg Nu starten om het HMT-scherm te delen.

Als u de vraag niet meer wilt zien, zegt u Niet meer weergeven om het selectievakje aan te vinken.

3

Zeg Delen stoppen wanneer u klaar bent met het delen van uw scherm.

Een foto weergeven

Foto's worden opgeslagen in de map Mijn foto's op de RealWear HMT. Hieronder vallen foto's en schermopnamen die u hebt gemaakt met de RealWear HMT.

1

Zeg Navigeer naar start en zeg Mijn bestanden.

2

Zeg Mijn foto's en selecteer een foto door Item selecteren te zeggen met het bijbehorende fotonummer.

Aantekeningen op een foto maken

1

Wanneer u in gesprek bent, zegt u Foto maken en zegt u Aantekeningen maken om te beginnen met aantekeningen maken.

2

Zeg Aantekening toevoegen om het scherm voor aantekeningen weer te geven.

 • Zeg Verplaats: omhoog/omlaag/naar links/naar rechts om de cursor te verplaatsen.

 • Zeg Iets: omhoog/omlaag/naar links/naar rechts om de cursorpositie nauwkeuriger te maken.

 • Als u de kleur of de vorm van de cursor wilt wijzigen, zegt u Meer opties en maakt u vervolgens uw keuze.

3

Als u klaar bent, zegt u Aantekeningen opslaan en zegt u Foto opslaan.

Foto's worden opgeslagen in de map Mijn foto's op de RealWear HMT. Hieronder vallen foto's en schermopnamen die u hebt gemaakt met de RealWear HMT.

4

Als u de foto met aantekeningen wilt verzenden naar de expert in het gesprek, zegt u tweemaal Navigeer terug en zegt u Foto verzenden.

Er wordt een melding weergegeven wanneer de foto met aantekeningen is verzonden.

Een schermopname maken

Voordat u begint

Wanneer de externe expert hun scherm deelt met de HMT, kunt u een schermopname maken.

Wanneer een scherm wordt gedeeld, zegt u Schermopname maken.

De schermopname wordt opgeslagen in Mijn foto's.

Watermerk
29 mrt. 2021| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Expert van Webex op aanvraag | Het spraaktoetsenbord gebruiken

U kunt het spraaktoetsenbord gebruiken om uw RealWear HMT-apparaat te bedienen en de dicteeropties en de beschikbare opdrachten te bekijken.

Spraaktoetsenbord

Hier volgt een beschrijving van hoe u uw visuele toetsenbord kunt gebruiken.

 • Als u door de tekens wilt bladeren, beweegt u uw hoofd naar links en naar rechts.

 • Als u een teken wilt invoeren, zegt u het overeenkomstige woord onder de letter die u wilt invoeren. Als u bijvoorbeeld de letter b wilt invoeren, zegt u Bravo.

 • U kunt meerdere letters in één keer invoeren door de corresponderende woorden achter elkaar te zeggen. Als u bijvoorbeeld de naam Becky wilt invoeren, zegt u Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

 • Als u de manier wilt wijzigen waarop gegevens in tekstvelden worden ingevoerd, zegt u A B C-modus, Symbolen of Cijfers.

 • Wanneer u klaar bent met het invoeren van de tekst, zegt u de actieopdracht voor Verzenden die op het scherm wordt weergegeven. In het bovenstaande voorbeeld is de actie voor verzenden Verzenden.

 • Als u uw invoer wilt wissen, zegt u Backspace om de laatste letter te wissen of Tekst wissen om alles te wissen.

 • Als u de laatste invoer ongedaan wilt maken, zegt u Ongedaan maken.


Het teken hoeft niet zichtbaar te zijn op het scherm om te worden ingevoerd.

Dicteren gebruiken

Met dicteren kunt u natuurlijke taal gebruiken om informatie in te voeren.

1

Om meer invoeropties te bekijken, zegt u Meer opties.

2

Als u wilt overschakelen naar de dicteermodus, zegt u Dicteren.

3

Zeg de woorden die u wilt invoeren.


 

Zeg punt com om de tekst .com in te voeren.

4

Wanneer u klaar bent met dicteren, geeft de HMT de gegenereerde tekst weer op het scherm.

Spraakopdrachten

Aanmelden

Spraakopdracht

Actie

Code scannen

Verifieert met een QR-code

Gebruikersnaam en wachtwoord opgeven

Verifieert met een gebruikersnaam en wachtwoord

Hoofdfuncties

Spraakopdracht

Actie

Afmelden

Afmelden bij Expert op aanvraag

Pagina links/pagina rechts

Hiermee gaat u naar 1 pagina links/rechts

Direct

Doorzoekt uw directe omgevingen en toont een lijst met contactpersonen

Groep

Hiermee zoekt u naar groepsomgevingen

Teams weergeven

Hiermee worden bestaande teams weergegeven

Selecteer item <itemnummer>

Hiermee selecteert u het item dat is gekoppeld aan het opgegeven itemnummer.

Direct zoeken

Hiermee doorzoekt u uw directe omgevingen

Teams zoeken

Hiermee wordt het team gezocht

Hulp vragen (vanuit geselecteerd team)

Hiermee verzendt u een verzoek om hulp naar alle teamleden

Teamleden zoeken

Hiermee zoekt u naar een teamlid

Bellen

Hiermee belt u de geselecteerde contactpersoon

Hulp vragen (vanuit geselecteerde contactpersoon)

Hiermee verzendt u een verzoek om hulp naar de geselecteerde contactpersoon

Gesprek annuleren

Hiermee annuleert u een gesprek

Gesprekken

Spraakopdracht

Actie

Meer besturingselementen/besturingselementen verbergen

Hiermee wordt het menu met besturingselementen weergegeven en verborgen

Belichtingsniveau 1...5

Hiermee wijzigt u het belichtingsniveau

Volumeniveau 1...5

Hiermee wijzigt u het volumeniveau

Zoomniveau 1...5

Hiermee wijzigt u het zoomniveau

Foto maken

Hiermee maakt u een foto van de huidige cameraweergave

Gesprek onderbreken/hervatten

Hiermee pauzeert u het audio- en videosignaal tot u het gesprek hervat

Schermopname maken

Hiermee maakt u een schermopname van een gedeeld scherm

Gesprek beëindigen

Hiermee wordt het videogesprek beëindigd

Toetsenbordopdrachten

Spraakopdracht

Actie

Letters

Hiermee schakelt u het toetsenbord naar een alfabetisch toetsenbord om letters in te kunnen voeren

Cijfers

Hiermee schakelt u het toetsenbord naar een numeriek toetsenbord om cijfers in te kunnen voeren

Symbolen

Hiermee schakelt u het toetsenbord naar een symbolentoetsenbord zodat u symbolen in kunt voeren

ABC-modus

Hiermee schakelt u het toetsenbord naar een toetsenbord in ABC-modus

Meer opties/opties verbergen

Hiermee worden toetsenbordopties weergegeven en verborgen

Beveiligd invoeren

Hiermee wordt de invoermodus overgeschakeld naar Beveiligd

Normaal invoeren

Hiermee wordt de invoermodus overgeschakeld naar Normaal

Dicteren

Hiermee activeert u Dicteren en voert u tekst in op basis van spraakherkenning

Code scannen

Hiermee scant u een QR-code

Zaklamp aan/uit

Hiermee zet u de zaklamp aan/uit

Toetsenbord sluiten

Hiermee sluit u het toetsenbord

Backspace

Hiermee verwijdert u het laatste teken

Tekst wissen

Hiermee wist u de tekst in het invoervak

Ongedaan maken

Hiermee wordt de laatste invoer ongedaan gemaakt

Accepteren

Hiermee wordt de ingevoerde informatie geaccepteerd

Algemene opdrachten

Spraakopdracht

Actie

Navigeer naar start

Hiermee gaat u naar het startscherm

Terug navigeren

Hiermee gaat u naar het vorige scherm

Mijn besturingselementen

Hiermee gaat u naar het configuratiescherm van het systeem

Microfoon dempen

Hiermee wordt de microfoon tijdelijk gedempt

Mijn meldingen

Hiermee wordt de sectie Meldingen geopend

Recente toepassingen

Hiermee opent u toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd

Help weergeven

Hiermee wordt een pop-upvenster weergegeven met Help voor opdrachten die betrekking hebben op het huidige scherm

Vond u dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Onlangs bekeken

×