Cisco Webex Expert på begäran

Cisco Webex Expert på begäran

Webex Expert on Demand gör det möjligt att använda RealWear-HMT-1 helt hands-free. Du kan använda huvudgester och röstkommandon för att ansluta dig till expertresurser och personer i din organisationen.

16 jun 2021
Cisco Webex Expert på begäran

Du kan använda Webex Expert on Demand för att säkert ringa en expert eller ett team med experter för att samarbeta och vägleda dig under den dagliga verksamheten.

Du behöver följande för att kunna använda Webex Expert on Demand:

 • En RealWear HMT-1-enhet.

 • En dator för att installera programvara som styr din RealWear HMT-1-enhet.

 • En mobilenhet för installation av RealWear Companion-appen.

 • En Webex Expert on Demand-licens.

16 jun 2021
Webex Expert på begäran | Konfigurera RealWear HMT

Om du vill konfigurera RealWear HMT med Webex Expert på begäran måste du ladda ned apparna RealWear Explorer och RealWear Companion. När du ska använda RealWear HMT måste du hitta ditt dominerande öga och var du ska bära RealWear HMT.

Ladda ned program

1

För att komma igång måste du först ladda ned RealWear Explorer till datorn, där du kan styra RealWear HMT.

2

Sedan måste du skaffa RealWear Companion för att kunna konfigurera RealWear HMT. Det är en mobilapp som finns för enheter med Android och iOS :

 • För Android-enheter skannar du QR-koden eller går till Google Play Butik.

 • För iOS-enheter skannar du QR-koden eller går till Apple App Store.

Hitta ditt dominerande öga

RealWear HMT fungerar bäst med ditt dominerande öga. Att ett öga är dominerande innebär att du föredrar visuella indata från ett öga framför det andra. Här är några tips för hur du kan ta reda på vilket öga som är dominerande.

1

Bilda en triangel med händerna och sätt den på armlängds avstånd.

2

Håll båda ögonen öppna och fokusera ett objekt som är centrerat i triangeln.

3

Behåll fokus på objektet som är centrerat i triangeln och stäng ditt högra öga. Om du fortfarande ser objektet mitt i triangeln så är ditt vänstra öga dominerande.

4

Behåll fokus på objektet som är centrerat i triangeln och stäng ditt vänstra öga. Om du fortfarande ser objektet mitt i triangeln så är ditt högra öga dominerande.

Placera HMT

1

Placera enheten på huvudet med skärmpodden på ena sidan framför ditt dominerande öga. Skjut inte ut skärmen för långt från ögat.

2

Du får bästa möjliga visning med skärmen så nära ögat som möjligt. Justera remmen över huvudet så att HMT vilar horisontellt strax ovanför öronen. Flytta HMT till en Z-position under ditt synfält.

16 jun 2021
Webex Expert on Demand | Slå på och logga in

Du kan antingen logga in för att använda Cisco Webex Expert on Demand med en QR-kod eller genom att ange ditt Webex-användarnamn och -lösenord.

Slå på och konfigurera RealWear-HMT

När enheten först slås på kan den avge en ljudsignal som meddelar att den måste konfigureras. Enheten söker efter en QR-kod för att utföra konfigurationen. Öppna RealWear Companion på din mobilenhet för att skapa en QR-kod.

1

Tryck på och håll in strömbrytaren som sitter på enhetens sida för att aktivera den.

2

Välj Konfiguration , välj Första konfiguration och följ stegen på enheten.

3

Peka HMT-kameran mot QR-koden när den har genererats.

4

Om du vill bekräfta att enheten har konfigurerats säger du NAVIGERA TILL STARTSIDAB och kontrollerar tid och datum, samt det trådlösa nätverket.

Logga in med en QR-kod

1

Säg Skanna kod.

2

Öppna RealWear Companion-appen på din mobilenhet.

3

Klicka på Begär kod.

4

Logga in med ditt Webex-användarnamn och -lösenord.

5

Skanna koden med din RealWear HMT-1.

Logga in med ett Webex-användarnamn och lösenord.

1

Säg Ange användarnamn och lösenord.

2

Säg Välj objekt 1 om du vill visa tangentbordet.

3

Ange ditt användarnamn och lösenord för Webex och säg sedan Skicka.

16 jun 2021
Webex Expert på begäran | Ring ett Samtal

Du kan ringa till en av dina senaste kontakter, någon som finns i katalogen eller en medlem i ett team.

Ringa någon från dina direktutrymmen

1

Säg Direkt på startskärmen.

2

Säg personens namn eller säg Välj objekt och numret bredvid namnet.

3

Säg Ring upp.

Ringa upp ett grupputrymme

1

Säg Grupp på startskärmen.

2

Säg Välj objekt och numret bredvid grupputrymmet.

3

Säg sedan Ring upp.

Ringa någon från ett team

1

Från startskärmen, säg team och namnet på teamet eller säg välj objekt och siffran vid teamets namn.

2

Säg personens namn bland teammedlemmarna eller säg välj objekt och siffran vid personens namn. Säg sedan ring upp.

Meddelanden om inkommande samtal

Om du får ett samtal som inte har schemalagts när appen är i bakgrunden visas ett meddelande. Meddelandet innehåller namnet på den person som ringer, eller namnet på utrymmet om det är ett gruppsamtal.

Säg acceptera för att ta emot samtalet eller säg avvisa för att avvisa samtalet.

16 jun 2021
Webex Expert på begäran | Starta ett möte

När du behöver prata med personer i ett grupputrymme kan du starta ett möte.

Starta ett möte i ett grupputrymme

1

Säg Grupp på startskärmen.

2

Säg Välj objekt och numret bredvid grupputrymmet.

3

Säg Ring upp.

16 jun 2021
Webex Expert on Demand | Delta i ett möte

Du kan delta i ett pågående möte i ett grupputrymme.

Delta i ett pågående möte i ett grupputrymme

1

Säg Grupp på startskärmen.

Alla pågående möten visas.

2

Säg Välj objekt och siffran bredvid det möte du vill delta i.

3

Säg Delta i samtal.

Ansluta till ett schemlagt möte

Ett meddelande visas högst upp på skärmen innan ett möte har planerats att starta.

 • Säg delta i samtal för att ansluta till mötet tidigt.

 • Säg ignorera samtal för att stänga meddelandet.

En nedräkningstimer visas även bredvid utrymmets eller personens namn, innan mötet har planerats att starta:

Delta i möten som inte är kopplade till ett utrymme

Du kan även delta i Personliga mötesrum (PMR) och Mötesrum för samarbete (CMR) som du har bjudits in till.

1

På startskärmen säger du möten.

Alla pågående och kommande möten visas.

2

Säg Välj objekt och siffran bredvid det möte du vill delta i.

3

Säg Delta i samtal.

16 jun 2021
Webex Expert on Demand | Skicka begäran om hjälp

När du behöver tala med någon kan du skicka ett meddelande istället för att ringa. Mottgareen får ett meddelande i ett Webex-utrymme och kan ringa tillbaka när de är lediga.

Be om hjälp från någon i din katalog

1

På skärmen Direct Spaces säger du Sök för att öppna katalogen.

2

Bokstavera namnet och säg Acceptera för att söka i katalogen.

3

Säg personens namn i sökresultaten eller Välj objekt och nummer bredvid namnet och säg sedan Be om hjälp.

Din förfrågan skickas till personen i ett Webex-utrymme.

Be om hjälp från någon i ett team

1

På startskärmen, säg Teams och säg sedan teamets namn.

2

Säg teammedlemmens namn eller Välj objekt och numret bredvid namnet, säg sedan Be om hjälp.

Din förfrågan skickas till personen i ett Webex-utrymme.

16 jun 2021
Webex Expert on Demand | Samtals kontroller

Under ett samtal kan du använda följande samtalskontroller på HMT-1 enheten.

Grundläggande samtalskontroller

Med Webex Expert on Demand finns vissa grundläggande kontroller på skärmen som du kan använda under ett samtal.

Du kan ändra zoom, använda ficklampa, se din Wi-Fi-status, pausa, avsluta samtalet och ta ett foto. Du kan också öppna menyn med kontrollalternativ om du vill ändra fokus och exponerings- och ljudnivåer.

 • Zoom–När du befinner dig i ett samtal kan du säga zoomnivå 1 för att zooma in på skärmen som är delad av den fjärranslutna experten.

  Zoomnivån går från 1 till 5.

När du har zoomat in kan du sedan panorera runt skärmen med dina huvudrörelser.

 • När du befinner dig i ett samtal kan du säga Visa kontroller för att öppna menyn kontrollalternativ.

  Välj bland:

  • Fokus– Säg manuell fokus. Som standard är kameran inställd på autofokus.

   Om du väljer manuell fokus visas 9 fokuspunkter. Säg fokus punkt 1–9 för att fokusera på ett visst område. Säg dölj fokuspunkter för att dölja punkterna.

   Säg visa kontroller och autofokus för att återgå till autofokusläget.

  • Volym – säg Volymnivå 1.

   Volymnivån går från 1 till 5.

  • Exponering – säg Exponeringsnivå 1.

   Exponeringsnivån går från 1 till 5.

  • När du har gjort ditt val ska du säga Dölj kontroller för att stänga menyn.

 • Ficklampa – under ett samtal kan du säga Ficklampa på.

  Säg Ficklampa av för att stänga av ficklampan.
 • Nätverksstatus – Under ett samtal ser du ett meddelande om Dålig mediaanslutning.

  Detta indikerar att Wi-Fi-signalen har minskat till två staplar eller färre.

 • Pausa samtal – Säg Pausa samtalet under ett samtal.

  Ljud och video stoppas undr samtalet, men samtalet förblir aktivt.

 • Ta foto – under ett samtal kan du säga Ta foto.

  Fotot tas av RealWear HMT och läggs automatiskt till i Webex-utrymmet för det aktiva samtalet och sparas i mappen Mina foton på HMT.

 • Avsluta samtal – Säg Avsluta samtalet för att lägga på luren.

  RealWear-HMT lämnar utrymmet.

Dela din skärm

När HMT-användaren är i ett videosamtal med minst tre personer går det att strömma video till alla experter i samtalet på en delad skärm. Det här är användbart när alla experter behöver se HMT-videon oavsett vem som pratar under samtalet.

1

Säg Dela skärmen under ett videosamtal.

2

Säg Starta nu för att dela HMT-skärmen.

Om du inte vill att meddelandet ska visas igen säger du Visa inte igen för att markera kryssrutan.

3

Säg Sluta dela när du inte längre vill dela skärmen.

Visa ett foto

Fotografier sparas i mappen Mina foton på RealWear-HMT. Dessa omfattar fotografier och skärmbilder som du har tagit med RealWear-HMT.

1

Säg Navigera till startsidan och Mina filer.

2

Säg Mina foton och välj ett foto, Välj objekt och tillhörande fotonummer.

Kommentera på ett foto

1

Säg Ta foto under ett samtal och säg sedan Kommentera för att skriva en kommentar.

2

Flytta runt anteckningsmarkören på skärmen med dina huvud rörelser. Säg placera för att fästa markörens position.

 • Om du vill välja en annan markörfärg, säg färg, namnet på färgen i menyn och sedan stäng färg för att stänga menyn.

 • Om du vill välja en annan markörform, säg form, formens namn på menyn och sedan stäng form för att stänga menyn.

 • Du kan lägga till flera anteckningar i ett foto. Om du inte är nöjd med en anteckning:

  • Säg ångra –Ångra den senaste anteckningen

  • Säg ta bort–Ta bort anteckningarna

3

När du är klar, säg klar och sedan spara foto.

Fotografier sparas i mappen Mina foton på RealWear-HMT. Dessa omfattar fotografier och skärmbilder som du har tagit med RealWear-HMT.

4

Om du vill skicka det kommenterade fotot till experten under samtalet, säger du dela.

Ett meddelande visas när fotot har skickats.

Ta en skärmbild

Innan du börjar

När experten delar skärmen i HMT kan du ta en skärm bild.

När en skärm är delad kan du säga Ta skärmbild.

Skärmbilden sparas i Mina foton.

16 jun 2021
Webex Expert on Demand | Menyalternativ

Från menyn på startskärmen kan du öppna hjälpsidan, skicka loggar, starta Augmentir-appen och även logga ut från Expert on Demand.

Säg meny för att öppna menyalternativen.

Välj bland:

 • Augmentir –Endast tillgängligt om du har Augmentir installerat på din HMT-enhet.

  Säg Augmentir för att starta appen, som innehåller enklare arbetsflöden och guidade instruktioner.

 • Hjälp–Säg Webex hjälp för att se beskrivningar av vanliga kommandon.

  • Loggar–Säg skicka loggar för att ladda upp loggar från enheten.

 • Logga ut–Säg Logga ut för att logga ut från Expert On Demand.

16 jun 2021
Webex Expert on Demand | Använd rösttangentbordet

Du kan använda rösttangentbordet för att kontrollera din RealWear HMT-enhet och granska alternativen för diktation samt de kommandon som finns tillgängliga.

Rösttangentbord

Följande är en beskrivning av hur du använder det visuella tangent bordet.

 • Om du vill bläddra igenom tecknen ska du flytta ditt huvud till vänster och höger.

 • Om du vill ange ett tecken säger du ordet under den bokstav som du vill ha. Om du t.ex. vill ange bokstaven b säger du Bravo.

 • Du kan ange flera bokstäver på en gång genom att säga motsvarande ord tillsammans. Om du till exempel vill ange namnet Becky, säger du Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

 • Om du vill ändra hur du anger data i textfält, säg t. ex. A B C -läge, symboler eller siffror.

 • När du har lagt in texten ska du säga kommandot för skicka som visas på skärmen. Exempel: i exemplet ovan är kommandot för skicka Skicka.

 • Om du vill radera din post, säger du Backa för att ta bort den senaste bokstaven eller Rensa text för att radera all text.

 • Säg Ångra om du vill ångra den senaste posten.


Tecknet behöver inte vara synligt på skärmen för att kunna matas in.

Använda diktering

Med Diktering kan du använda vanligt språk för att mata in information.

1

Om du vill visa fler inmatningsalternativ kan du säga Fler alternativ.

2

Säg Diktering om du vill växla till dikteringsläget.

3

Säg de ord som du vill skriva in.


 

Säg till exempel punkt com om du vill skriva in texten .com.

4

När du har slutfört dikteringen visa HMT den renderade texten på skärmen.

Röstkommandon

Logga in

Röstkommando

Åtgärd

Skanningsläge

Autentiserar med en QR-kod

Ange användarnamn och lösenord

Autentiserar med hjälp av användarnamn och lösenord

Huvudfunktioner

Röstkommando

Åtgärd

Meny

Visa menyalternativ

Hjälp med Webex

Beskrivningar av kommandon som ofta används

Skicka loggar

Ladda upp loggar från enheten

Logga ut

Logga ut från Expert On Demand

Föregående sida/Nästa sida

Navigerar till 1 sida åt vänster/höger

Direkt

Söker i dina direktutrymmen och visar kontakter

Grupp

Söker i dina grupputrymmen

Team

Visar befintliga team

Välj objekt <objekt nummer>

Markerar det objekt som är associerat med det angivna objektnumret

Sök direkt

Söker i dina direktutrymmen

Sök teams

Söker i teamet

Be om hjälp (från det valda teamet)

Skickar en begäran om hjälp till alla teammedlemmar

Sök efter medlemmar

Söker efter en teammedlem

Ring ett samtal

Ringer ett samtal till den valda kontakten

Be om hjälp (från vald kontakt)

Skickar en begäran om hjälp till den valda kontakten

Avbryt samtal

Avbryter ett samtal

Samtal

Röstkommando

Åtgärd

Visa reglage/Dölj reglage

Visar och döljer kontrollmenyn

Manuell fokus

Växla till manuellt fokusläge

Fokus punkt 1...9

Välj en fokuspunkt på skärmen

Autofokus

Växla till automatiskt fokusläge

Exponeringsnivå 1...5

Ändrar exponeringsnivån

Volymnivå 1...5

Ändrar volymnivån

Zoomnivå 1...5

Ändrar zoomnivån

Ta foto

Tar ett foto av den aktuella kameravyn

Anteckna

Startar anteckningsläget

Färg

Öppnar menyn anteckningsfärg

Form

Öppnar menyn anteckningsform

Pausa/återuppta samtal

Pausar ljud- och videosignalen tills samtalet återupptas

Ta skärmbild

Tar en skärmbild av en delad skärm

Delta i samtal

Delta i ett schemalagt samtal

Avsluta samtal

Avslutar samtalet

Acceptera

Acceptera ett ej schemalagt samtal

avvisa

Avvisa ett ej schemalagt samtal

Tangentbordskommandon

Röstkommando

Åtgärd

Bokstäver

Växlar tangentbordet till alfabetsläget för att mata in bokstäver

Siffror

Växlar tangentbordet till nummerläget för att mata in siffror

Symboler

Växlar tangentbordet till symbolläget för att mata in symboler

ABC-läge

Växlar tangent bordet till ABC-läget

Visa alternativ/Dölj alternativ

Visar och döljer tangentbordsalternativ

Säker post

Växlar inmatningsläget till säkert läge

Normal post

Växlar inmatningsläget till normalt

Diktering

Aktiverar Diktering och matar in text baserad på tal

Skanningsläge

Skannar QR-koden

Ficklampa på/av

Växlar ficklampan på/av

Stäng tangentbordet

Stänger tangentbordet

Backsteg

Tar bort det sista tecknet

Rensa text

Rensar texten i inmatningsrutan

Ångra

Ångrar den senaste inmatningen

Acceptera

Accepterar den inmatade informationen

Globala kommandon

Röstkommando

Åtgärd

Navigera till start

Navigerar till startskärmen

Navigera bakåt

Navigerar till föregående skärm

Mina kontroller

Navigerar till systemets kontrollpanel

Stäng av mikrofon

Stänger tillfälligt av mikrofonen

Mina meddelanden

Öppnar meddelandesektionen

Senast öppnade program

Öppnar program som körs i bakgrunden

Visa hjälpen

Visar ett popup-fönster med hjälp med kommandon för den aktuella skärmen.

Var den här artikeln användbar?

Cisco Webex Expert på begäran

Relaterade artiklar
arrow icon