Oversikt


Denne funksjonen er for øyeblikket i offentlig betaversjon. Vi gir deg en sniktitt på hva du kan forvente.

Varslingssenteret i Control Hub er et sentralt sted der du kan administrere varslinger for Webex-distribusjonen. Administratorer kan konfigurere varslinger slik at de leveres via e-post eller i et Webex App-område. Uansett hvilken leveringskanal som er konfigurert, vises alle varslinger alltid i Control Hub.

Hver administrator har sitt eget sett med varslinger og regler som de kan opprette og se i fanene Dine varslinger og Dine regler, og de kan se alle varslinger og regler fra andre administratorer i organisasjonen i fanene Alle varslinger og Alle organisasjonsregler. Administratorer kan også se kunngjøringer, for eksempel programvareoppdateringer fra Cisco, i varslingssenteret.

Varslinger for de siste 14 dagene vises i Varslinger-delen. Du kan eksportere historiske varslinger for de siste 30 dagene i CSV-format ved å klikke på eksportknappen.

Det finnes to varslingskategorier: Terskelbaserte og tjenestegenererte.

Varslinger i varslingssenteret

Regler i varslingssenteret

Terskelbaserte varslinger

Administratorer kan opprette en regel for overvåking av bestemte hendelser ved å angi bestemte terskler, for eksempel deltakere som når mer enn 300 ms ventetid eller et pakketap på mer enn 8 %. Disse varslingene utløses bare hvis administratorene konfigurerer dem ved å opprette en regel.

Administratorer kan også konfigurere hvordan disse varslingene leveres ved å velge leveringskanalen for dem.

Innstillinger for terskelbaserte varslinger

Tjenestegenererte varslinger

Disse varslingene opprettes automatisk av Webex-tjenestene. De fleste av disse varslingene er avgjørende for at administratoren skal være oppmerksom på dem. Administratorer kan administrere hvordan disse varslingene leveres ved å velge leveringskanalen for dem.

Se varslinger og regler

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Varslingssenter.

2

Velg ett av følgende:

  • Hvis du vil se varslinger, velger du Dine varslinger eller Alle organisasjonsvarslinger.
  • Hvis du vil se regler, velger du Regler, og deretter Dine regler eller Alle organisasjonsregler.