Cisco Webex Scheduler for Microsoft 365

Webex Scheduler for Microsoft Outlook har følgende kjente problemer og begrensninger:

 • Minimum systemkrav for Webex Scheduler er:

  • Microsoft Office 365 for Windows versjon 1808 halvårlig kanal

  • Microsoft Office 365 for Windows versjon 1806 (16.0.10228.20134) Gjeldende kanal

  • Microsoft Office 365 for Mac versjon 16.22

  • Microsoft Office 2019 for Windows versjon 2002 (16.0.12527.20460)

  • Microsoft Office 2019 for Mac versjon 16.17 (20101901)

  • Microsoft Office 2016 for Windows versjon 2002 (16.0.12527.21230)

  • Microsoft Office 2016 for Mac nyeste støttes ikke

 • Brukere må bruke samme e-postadresse for Microsoft 365-kontoen og brukerkontoen i Webex Meetings. Webex Scheduler støtter ikke å ha forskjellige e-postadresser for hver konto.

 • For Webex-møter som er planlagt med Webex Scheduler, vil brukerne kun se Bli med-knappen på Webex-videoenheter hvis Cisco Webex-hybridkalendertjeneste er aktivert og konfigurert i henhold til instruksjonene i Gjøre det enklere for videoenheter å bli med i møter med OBTP.

 • Webex personlig konferansemøter med Webex-lyd og møte med bare lyd med TSP-lyd (Teleconference Service Provider) støttes, men møter med bare lyd med TSP-lyd støttes ikke for Webex Scheduler.

 • Hvis en bruker legger til et Webex-møte i en avtale, logger av Webex Scheduler-appen og deretter sender avtalen, opprettes ikke møtet i Webex Scheduler.

 • Når du sletter en forekomst av et regelmessig møte, kan bare de ti siste forekomstene innen to år slettes på grunn av en ytelsesbegrensning.

 • Når du oppdaterer én forekomst av et regelmessig møte til et unntaksmøte, kan kun en forekomst innen to år oppdateres på grunn av en ytelsesbegrensning.

 • Når et møte pågår, vil oppdateringer av et planlagt Webex-møte være usynkronisert på Webex-nettstedet.

 • Knappen Legg til Webex-møte endres aldri. Etiketten på knappen er den samme uansett om du legger til et standard Webex-møte, et Webex-møte i personlig rom eller hvis du allerede har lagt til et Webex-møte. Fra 41.1 støtter vi muligheten til å avlyse et møte fra panelet.

 • Listen over alternative verter kan ikke oppdateres automatisk når nye inviterte legges til i møtet.

 • Det er ikke støtte for å legge til et Webex-møte i én forekomst i en regelmessig møteserie som tidligere var planlagt i Outlook.

 • Brukere må klikke på Oppdater møte-knappen for å bruke endringer i møtealternativer.

 • For kunder som vil bruke Webex Scheduler til å redigere møter som tidligere var planlagt ved bruk av produktivitetsverktøy (Bakoverkompatibilitet), er minimum systemkrav:

  • Microsoft Outlook 365 for Windows nåværende kanalversjon 1910 (build 12130 20382).

  • Microsoft Outlook 365 halvårlig versjon 2002 (build 16.0.12527.21230)

  • Microsoft Outlook for Windows 2016 versjon 2002 (build 16.0.12527.21230)

  • Microsoft Outlook for Windows 2019 versjon 2002 (build 16.0.12527.20460)

  • Microsoft Outlook 365 for Mac 16.38

  • Microsoft Outlook for Mac 2019 16.42

  • Interoperabilitet mellom produktivitetsverktøy og Webex Scheduler krever Windows- eller Mac-produktivitetsverktøy versjon 40.11 eller nyere

 • Planlegging på vegne av noen andre er tilgjengelig på:

  • Windows Outlook 365-klient, fra gjeldende kanalversjon 1910 (build 12130.20382)

  • Microsoft Outlook 365 halvårlig versjon 2002 (build 16.0.12527.21230)

  • Windows Outlook 2016 versjon 2002 (build 16.0.12527.21230)

  • Windows Outlook 2019 versjon 2002 (build 16.0.12527.20460)

  • Microsoft Outlook 365 for Mac 16.38

  • Microsoft Outlook for Mac 2019 16.42

 • Endringer i Webex-innstillinger for en møteserie overføres ikke til unntaksmøter i samme serie. Hvis en bruker for eksempel avlyser et Webex-møte i en serie, vil unntaksmøter fortsette å vise informasjon om Webex-møter i Outlook selv om koblingen til Webex-møtet vil være ugyldig.

 • Hvis en bruker fjerner et Webex-møte fra et møte eller en hendelse den ble lagt til i, vises en tom oppføring i Outlook. Brukere må slette denne oppføringen for å fjerne møtet eller hendelsen fra kalenderen.

 • Hvis du velger Legg til Webex-møte i hendelsen, legges hendelsen automatisk til i kalenderen og kalenderen til de inviterte, selv før du sender den. Hvis du sletter hendelsen uten å sende invitasjonen, fjernes hendelsen fra kalenderen.

 • Hvis du planlegger et møte som krever at deltakeren registrerer seg, viser møteinvitasjonen bare koblingen for å bli med i møtet. Inviterte deltakere må gå til Webex-nettstedet for å registrere seg for møtet.

Cisco Webex Scheduler uten Microsoft 365-godkjenning

Cisco Webex Scheduler uten Microsoft 365-godkjenning har følgende kjente problemer og begrensninger:

 • Minimum systemkrav for Webex Scheduler:

  • Microsoft Outlook for Windows 2013 (build 15.0.5327.1000) – Planlegging fungerer ikke hvis du ikke inkluderer en invitert person.

  • Microsoft Outlook for Windows 2016 (build 16.0.5134.1000) – Planlegging fungerer ikke hvis du ikke inkluderer en invitert person.

  • Microsoft Outlook for Mac 2016 15.41 (build 171205)

  • Microsoft Outlook for Windows 2019 (build 16.0.12527.20460)

  • Microsoft Outlook for Mac 2019 16.17 (build 180909)

 • Webex Scheduler uten Microsoft 365-godkjenning er ikke koblet til Microsoft-tjenester, og mottar derfor ikke sanntidsdata fra Microsoft. Dette betyr at eventuelle endringer i enkeltelementer i Outlook ikke spores automatisk av Webex. Når brukere gjør endringer i Webex-møter i Outlook, må de klikke på Oppdater møte-knappen under Webex-innstillinger i Webex-tillegget, for å bruke endringene til møtealternativer.

  Hvordan omgå dette: Du kan aktivere Webex Scheduler manuelt for å hente møtelisteinformasjon fra Outlook. Du må aktivere denne funksjonen fra innstillingene for Cisco Webex Meetings-appen.

 • Møter i en serie vises kun som ett enkelt møte i Webex-kalenderen.

 • Når en møtedeltaker blir med i et møte i en serie etter oppføringen som vises i Webex-kalenderen, kommer de inn i møtelobbyen.

 • Hvis du avlyser et møte i en serie, avlyses alle møtene i serien. Utseendet til serien i Webex-kalenderen vil også forsvinne.

 • Deltakere kan ikke bli med i et møte før verten dersom møtet er en del av en serie.

 • Du kan ikke planlegge møter for andre verter ved bruk av en delt kalender i Outlook uten Microsoft 365-godkjenning. Alternativene vises nedtonet på grunn av en lokal Exchange-begrensning fra Microsoft.

 • Hvis du planlegger møter for andre verter, ser møteinvitasjonen ut til å være fra deg i stedet for verten du planla møtet for.