Webex-planlegger for Microsoft 365

Webex Scheduler for Microsoft Outlook har følgende kjente problemer og begrensninger:

 • Minimum systemkrav for Webex Scheduler er:

  • Microsoft Office 365 for Windows versjon 1808 halvårlig kanal

  • Microsoft Office 365 for Windows versjon 1806 (16.0.10228.20134) Gjeldende kanal

  • Microsoft Office 365 for Mac versjon 16.22

  • Microsoft Office 2021 for Windows versjon 16.55 (16.0.14326.21018)

  • Microsoft Office 2021 for Mac versjon 16.55 (2111140)

  • Microsoft Office 2019 for Windows versjon 2002 (16.0.12527.20460)

  • Microsoft Office 2019 for Mac versjon 16.17 (20101901)

  • Microsoft Office-2016 for Windows versjon 2002 (16.0.12527.21230)

  • Microsoft Office 2016 for Mac nyeste støttes ikke

 • For Webex-møter som er planlagt med Webex Scheduler, vil du bare se Join-knappen på Webex-videoenheter hvis Webex Hybrid Calendar Service er aktivert og konfigurert i henhold til instruksjonene i Gjør det enklere for videoenheter å bli med i møter med OBTP.

 • Webex personlig konferansemøter med Webex-lyd og møte med bare lyd med TSP-lyd (Teleconference Service Provider) støttes, men møter med bare lyd med TSP-lyd støttes ikke for Webex Scheduler.

 • Når du sletter en forekomst av et regelmessig møte, kan du bare slette de siste ti forekomstene innen to år på grunn av en ytelsesbegrensning.

 • Når du oppdaterer én forekomst av et regelmessig møte til et unntaksmøte, kan kun en forekomst innen to år oppdateres på grunn av en ytelsesbegrensning.

 • Hvis du planla et møte ved hjelp av Webex Scheduler og gjør endringer i tilsvarende Outlook-hendelse mens møtet pågår, synkroniseres ikke endringene du har gjort, til Webex-nettstedet.

 • Knappen Legg til Webex-møte endres aldri. Etiketten på knappen er den samme uansett om du legger til et standard Webex-møte, et Webex-møte i personlig rom eller hvis du allerede har lagt til et Webex-møte.

 • Det støttes ikke å legge til et Webex-møte i én enkelt forekomst i en serie regelmessige møter som tidligere var planlagt i Outlook.

 • Hvis du gjør endringer i Webex-møtealternativene, må du velge Oppdater for å ta i bruk disse endringene.

 • For kunder som vil bruke Webex Scheduler til å redigere møter som tidligere var planlagt ved bruk av produktivitetsverktøy (Bakoverkompatibilitet), er minimum systemkrav:

  • Microsoft Outlook 365 for Windows nåværende kanalversjon 1910 (build 12130 20382).

  • Microsoft Outlook 365 halvårlig versjon 2002 (build 16.0.12527.21230)

  • Microsoft Outlook for Windows 2016 versjon 2002 (build 16.0.12527.21230)

  • Microsoft Outlook for Windows 2019 versjon 2002 (build 16.0.12527.20460)

  • Microsoft Outlook 365 for Mac 16.38

  • Microsoft Outlook for Mac 2019 16.42

  • Interoperabilitet mellom produktivitetsverktøy og Webex Scheduler krever Windows- eller Mac-produktivitetsverktøy versjon 40.11 eller nyere

 • Du må kanskje konfigurere nettverket slik at Webex Scheduler får tilgang til disse URL-adressene:
  • *.webex.com
  • cdnjs.cloudflare.com - for AngularJS og andre JS lib
  • cdn.jsdelivr.net— for UUID lib
  • static2.sharepointonline.com – css-stil for OfficeUI-struktur
  • appsforoffice.microsoft.com – for OfficeJS lib
 • Endringer i Webex-innstillinger for en møteserie overføres ikke til unntaksmøter i samme serie. Hvis en bruker for eksempel avlyser et Webex-møte i en serie, vil unntaksmøter fortsette å vise informasjon om Webex-møter i Outlook selv om koblingen til Webex-møtet vil være ugyldig.

 • Hvis du fjerner et Webex-møte fra et møte eller en hendelse som det ble lagt til i, vises en tom oppføring i Outlook. Brukere må slette denne oppføringen for å fjerne møtet eller hendelsen fra kalenderen.

 • Hvis du velger Legg til Webex-møte i arrangementet, legges hendelsen automatisk til i kalenderen og kalenderen til de inviterte, selv før du sender den. Hvis du sletter hendelsen uten å sende invitasjonen, fjernes hendelsen fra kalenderen.

 • Hvis du planlegger et møte som krever at deltakeren registrerer seg, viser møteinvitasjonen bare koblingen for å bli med i møtet. Inviterte deltakere må gå til Webex-nettstedet for å registrere seg for møtet.

 • På Mac Outlook kan det hende at møteinvitasjoner ikke viser riktig formatering for lister på grunn av en Microsoft Outlook Office.js-begrensning.

 • Hvis du blir med i et planlagt Webex-møte som er i en serie, blir du plassert i lobbyen som standard.

 • Webex Scheduler støtter ikke dynamiske distribusjonsgrupper.

 • Webex Scheduler legger til møtedetaljene i Outlook-meldingen i HTML. Hvis Outlook-meldingene bruker rikt tekstformat (RTF), kan det hende at møteinvitasjoner ikke vises riktig når møteinvitasjonsdetaljene konverteres til RTF. Bruk HTML for Outlook-meldingene for å se riktig formatering.

Webex Scheduler uten Microsoft 365-autorisasjon

Webex Scheduler uten Microsoft 365-autorisasjon har følgende kjente problemer og begrensninger:


 

Disse begrensningene gjelder for alle lokale Microsoft Exchange-brukere og for organisasjoner som velger å aktivere Webex Scheduler uten Microsoft 365-autorisasjon.

 • Minimum systemkrav for Webex Scheduler:

  • Microsoft Outlook for Windows 2013 (build 15.0.5327.1000) – Planlegging fungerer ikke hvis du ikke inkluderer en invitert person.

  • Microsoft Outlook for Windows 2016 (build 16.0.5134.1000) – Planlegging fungerer ikke hvis du ikke inkluderer en invitert person.

  • Microsoft Outlook for Windows 2019 (build 16.0.12527.20460)

  • Microsoft Outlook for Mac 2019 16.17 (build 180909)

 • Du må kanskje konfigurere nettverket slik at Webex Scheduler får tilgang til disse URL-adressene:
  • *.webex.com
  • cdnjs.cloudflare.com - for AngularJS og andre JS lib
  • cdn.jsdelivr.net— for UUID lib
  • static2.sharepointonline.com – css-stil for OfficeUI-struktur
  • appsforoffice.microsoft.com – for OfficeJS lib
 • Du kan kanskje ikke planlegge møter for andre verter ved hjelp av en delt kalender i Outlook for Windows. Alternativene vises nedtonet på grunn av en lokal Exchange-begrensning fra Microsoft. Du kan fortsatt planlegge møter for andre verter med Webex Scheduler. Hvis du planlegger møter for andre verter, ser møteinvitasjonen ut til å være fra deg i stedet for verten du planla møtet for.

 • På Mac Outlook kan det hende at møteinvitasjoner ikke viser riktig formatering for lister på grunn av en Microsoft Outlook Office.js-begrensning.

 • Webex Scheduler støtter ikke dynamiske distribusjonsgrupper

 • På grunn av en Microsoft Exchange-begrensning fungerer ikke Webex Scheduler i Outlook-nettappen eller Outlook-mobilappen for Microsoft Exchange 2013.
 • Webex Scheduler legger til møtedetaljene i Outlook-meldingen i HTML. Hvis Outlook-meldingene bruker rikt tekstformat (RTF), kan det hende at møteinvitasjoner ikke vises riktig når møteinvitasjonsdetaljene konverteres til RTF. Bruk HTML for Outlook-meldingene for å se riktig formatering.


 

Følgende begrensninger gjelder bare for organisasjoner som IKKE har distribuert hybridkalender for Microsoft Exchange.

 • Møter i en serie vises bare som ett enkelt møte i Webex-kalenderen.

 • Når en møtedeltaker blir med i et møte i en serie etter oppføringen som vises i Webex-kalenderen, kommer de inn i møtelobbyen.

 • Hvis du avlyser et møte i en serie, avlyses alle møtene i serien. Utseendet til serien i Webex-kalenderen vil også forsvinne.

 • Deltakere kan ikke bli med i et møte før verten dersom møtet er en del av en serie.

 • Hvis du planlegger et møte i et personlig rom, vises ikke møtet på Webex-nettstedet eller i Webex App.

 • Du kan bruke Webex Scheduler-tillegget for Outlook til å redigere møter som er planlagt ved hjelp av Produktivitetsverktøy, men du kan ikke bruke Produktivitetsverktøy til å redigere møter du har planlagt ved hjelp av Webex Scheduler-tillegget.