Webex-schemaläggare för Microsoft 365

Webex-schemaläggaren för Microsoft Outlook har följande kända problem och begränsningar:

 • Minimikraven för Webex-schemaläggaren är:

  • Microsoft Office 365 för Windows version 1808, årlig kanal

  • Microsoft Office 365 för Windows version 1806 (16.0.10228.20134) Aktuell kanal

  • Microsoft Office 365 för Mac version 16.22

  • Microsoft Office 2019 för Windows version 2002 (16.0.12527.20460)

  • Microsoft Office 2019 för Mac version 16.17 (20101901)

  • Microsoft Office 2016 för Windows version 2002 (16.0.12527.21230)

  • Senaste versionen av Microsoft Office 2016 för Mac stöds inte

 • Användare måste använda samma e-postadress för Microsoft 365-kontot och för Webex Meetings användarkonto. Webex-schemaläggaren har inte stöd för att ha olika e-postadresser för varje konto.

 • För Webex-möten som har schemalagts med Webex-schemaläggaren ser användarna knappen Delta på Webex-videoenheter endast om Webex Hybrid-kalendertjänstär aktiverad och konfigurerad enligt anvisningarna i Gör det lättare för videoenheter att delta i möten med OBTP.

 • Webex personlig konferens möten med Webex-ljud och möten med endast ljud med telekonferenstjänstleverantör (TSP) stöds, men möten med endast ljud med TSP-ljud stöds inte förWebex-schemaläggaren.

 • Om en användare lägger till ett Webex-möte till en avtalad tid, loggar ut från Webex-schemaläggarappen och sedan skickar den avtalade tiden, skapas inte mötet i Webex-schemaläggaren.

 • När en förekomst i ett återkommande möte tas bort kan endast de senaste tio förekomsterna inom två år tas bort på grund av en prestandabegränsning.

 • När en förekomst i ett återkommande möte uppdateras till ett undantagsmöte kan endast en förekomst inom två år uppdateras på grund av en prestandabegränsning.

 • När ett möte pågår är inte uppdateringarna av ett schemalagt Webex-möte synkroniserade på Webex-webbplatsen.

 • Knappen Lägg Webex Meeting ändras aldrig. Knappetiketten är samma oavsett om du lägger till ett vanligt Webex-möte, ett Webex-möte i ett personligt rum eller om du redan har lagt till ettWebex-möte. Från och med 41.1 har vi stöd för möjligheten att avboka ett möte från panelen.

 • Den alternativa värdlistan kan inte uppdateras automatiskt när nya inbjudna läggs till i mötet.

 • Tillägg av ett Webex-möte till en enstaka förekomst i en återkommande mötesserie som tidigare har schemalagts i Outlook stöds inte.

 • Användare måste klicka på knappen Uppdatera möte för att tillämpa ändringar av mötesalternativ.

 • För kunder som vill använda Webex-schemaläggaren för att redigera möten som tidigare har schemalagts produktivitetsverktyg (bakåtkompatibilitet) är minimikraven:

  • Microsoft Outlook 365 för Windows aktuella kanalversion 1910 (version 12130 20382).

  • Microsoft Outlook 365, årlig version 2002 (version 16.0.12527.21230)

  • Microsoft Outlook för Windows 2016 version 2002 (version 16.0.12527.21230)

  • Microsoft Outlook för Windows 2019 version 2002 (version 16.0.12527.20460)

  • Microsoft Outlook 365 för Mac 16.38

  • Microsoft Outlook för Mac 2019 16.42

  • Interoperabilitet mellan produktivitetsverktyg och Webex-schemaläggaren kräver Windows eller Mac produktivitetsverktyg version 40.11 eller senare

 • Schemaläggning på uppdrag av någon annan är tillgängligt på:

  • Windows Outlook 365-klient från och med aktuell kanalversion 1910 (version 12130 20382)

  • Microsoft Outlook 365, årlig version 2002 (version 16.0.12527.21230)

  • Windows Outlook 2016 version 2002 (version 16.0.12527.21230)

  • Windows Outlook 2019 version 2002 (version 16.0.12527.20460)

  • Microsoft Outlook 365 för Mac 16.38

  • Microsoft Outlook för Mac 2019 16.42

 • Ändringar i Webex-inställningar i en mötesserie kommer inte att spridas till undantagsmöten i samma serie. Om en användare exempelvis ställer in ett Webex-möte i serien kommer undantagsmöten att fortsätta att visa Webex-mötesinformation i Outlook även om länken till Webex-mötet är ogiltig.

 • Om en användare tar bort ett Webex-möte från ett möte eller en händelse som mötet lades till i, visas en tom post i Outlook. Användarna måste ta bort posten för att kunna ta bort mötet eller händelsen från sin kalender.

 • Genom att Webex Meeting på Lägg till i din händelse läggs händelsen automatiskt till i din kalender och i kalendern över de inbjudna, även innan du skickar den. Om du tar bort händelsen utan att skicka inbjudan tas den bort från kalendern.

 • Om du schemalägger ett möte som kräver att mötesdeltagare registrerar sig visar mötesinbjudan endast länken för att delta i mötet. Inbjudna deltagare måste gå till sin Webex-webbplats för att registrera sig för mötet.

 • På Mac visar mötesinbjudningar inte korrekt formatering av listor.

Webex-schemaläggare utan Microsoft 365-behörighet

Webex-schemaläggaren utan Microsoft 365-behörighet har följande kända problem och begränsningar:

 • Minimikraven för Webex-schemaläggare:

  • Microsoft Outlook för Windows 2013 (version 15.0.5327.1000) – Schemaläggning fungerar inte om du inte inkluderar någon som är inbjuden.

  • Microsoft Outlook för Windows 2016 (version 16.0.5134.1000) – Schemaläggning fungerar inte om du inte inkluderar någon som är inbjuden.

  • Microsoft Outlook för Mac 2016 15.41 (version 171205)

  • Microsoft Outlook för Windows 2019 (version 16.0.12527.20460)

  • Microsoft Outlook för Mac 2019 16.17 (version 180909)

 • Webex-schemaläggaren utan Microsoft 365-behörighet är inte ansluten till Microsoft-tjänster och tar därför inte emot realtidsdata från Microsoft. Det innebär att eventuella ändringar av enskilda objekt i Outlook inte spåras automatiskt av Webex. När användare gör ändringar i Webex-möten i Outlook måste de klicka på knappen Uppdatera möte under Webex-inställningar iWebex-tillägget för att tillämpa ändringar av mötesalternativ.

  Lösning: Du kan aktivera Webex-schemaläggaren manuellt för att hämta mötesinformation från Outlook. Du måste aktivera den här funktionen i Meetings-appens inställningar.

 • Möten i en serie visas endast som ett enstaka möte i Webex-kalendern.

 • När en mötes deltagare ansluter till ett möte i en serie efter posten som visas i Webex-kalendern, kommer de att gå in i mötets lobby.

 • Om du annullerar ett möte i en serie avbryts alla möten i serien. Utseendet på serien i Webex-kalendern försvinner också.

 • Deltagare kan inte delta i ett möte före värden om mötet är en del av en serie.

 • Du kan inte schemalägga möten för andra värdar med hjälp av en delad kalender i Outlook utan Microsoft 365-behörighet. Alternativen visas gråtonade på grund av en begränsning i Microsofts lokala Exchange.

 • Om du schemalägger möten för andra värdar kommer mötesinbjudan att visas som från dig istället för den värd som du har schemalagt mötet för.

 • På Mac visar mötesinbjudningar inte korrekt formatering av listor.