Slik sletter du en virtuell agent:

1

Logg inn på kundeorganisasjonen på https://admin.webex.com.

2

Klikk Kontaktsenter > funksjonerunder Tjenester i navigasjonsruten til venstre.

3

Klikk kategorien Virtuelle agenter for å vise alle Virtual Agent-kortene for organisasjonen.

4

Klikk på Slett-ikonet på Virtual Agent-kortet du vil slette.

5

Klikk Slett for å bekrefte.