Oversikt

Du kan begrense brukere fra å bli med i møter utenfor organisasjonen eller begrense tilgangen til bestemte funksjoner i møtet for å sikre at brukerne følger organisasjonens policyer. Når visse funksjoner er deaktivert, vil brukerne få en indikator som forteller dem at det er begrensninger angitt av organisasjonen.

Samarbeidsbegrensninger gjelder bare for brukere som logger på Webex ved hjelp av domenene du har gjort krav på for organisasjonen din. Brukere kan omgå disse begrensningene ved å bli med i eksterne møter med personlige e-postadresser eller som gjester.

For å unngå at brukere omgår disse begrensningene, følger du fremgangsmåten i Begrens samarbeidsfunksjoner for Windows-, Mac-, Android- og iOS-enheter for å legge til et token på firmaenheter for å sikre at alle kontoer som brukes med enhetene, følger begrensningene som er angitt av organisasjonen din.

Blokker brukere fra å bli med i eksterne møter i Control Hub

Når du blokkerer brukere fra å bli med i eksterne møter, kan de ikke bli med i møter som driftes fra Webex-nettsteder utenfor organisasjonen. Du kan imidlertid la brukere delta i møter på bestemte Webex-nettsteder ved å legge til disse Webex-nettstedene i en godkjent listeinnstilling.

Før du starter

Du må gjøre krav på domenene til brukerne du vil blokkere fra å bli med i eksterne møter. Hvis brukere i organisasjonen har et domene som ikke er gjort krav på, kan de fremdeles bli med i eksterne møter selv om innstillingen er aktivert.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Møte og Innstillinger.

2

Sstill inn delen Blokker eksterne møter til på.

3

Hvis du vil tillate brukere å bli med i eksterne møter bare fra bestemte Webex-nettsteder, skriver du inn et Webex-nettsted under Godkjente områder -listen for eksterne møter og klikker på Legg til .

Begrense samarbeidsfunksjoner i Webex Meetings

Disse innstillingene gjelder bare for brukere som blir med i møter som ikke er vert for noen i organisasjonen deres. Hvis du vil begrense møtefunksjoner for møter i organisasjonen, kan du opprette og bruke en egendefinert økttype.

1

I kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Organisasjonsinnstillinger og blar til delen Eksterne Webex-møter.

2

Aktiver/deaktiver følgende innstillinger som du vil deaktivere på:

 • Chat—Brukere kan ikke se chatboksen.
 • Filoverføring—Brukere kan ikke dele filer under møter.
 • Skjermdeling og merknad—Brukere kan ikke dele skjermen eller bruke merknadsfunksjonen.
 • Spørsmål og svar—Brukere kan ikke se spørsmål og svar-panelet.
 • Avspørring—Brukere kan ikke se Avspørring-panelet.

Begrens samarbeidsfunksjoner for Windows-, Mac-, Android- og iOS-enheter

Hvis du vil begrense disse samarbeidsinnstillingene til organisasjonens enheter, kan du redigere systemfilene slik at disse innstillingene gjelder for alle som bruker enheten til å bli med i et møte utenfor organisasjonen din.

For å gjøre dette, må du først finne og kopiere organisasjons-IDen din i Control Hub. Når du har fått organisasjons-IDen, følger du fremgangsmåten som gjelder for enhetene du vil redigere.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Konto.

2

Klikk på Kopi-ikonet i feltet Organisasjons-ID.

Hva nå?

Nå som du har organisasjons-IDen, velger du en av følgende metoder for å redigere enhetene.

Du har tre alternativer du kan velge mellom for hvordan du konfigurerer begrensninger for samarbeidsfunksjoner for Windows-enheter:

 • Konfigurere ved hjelp av registernøkler– Du kan redigere bestemte enheter manuelt ved å legge til organisasjons-IDen i en av disse registerverdiene:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 • Konfigurere ved hjelp av en gruppepolicymal– Du kan importere en administrativ mal for gruppepolicy (ADM) for å bruke organisasjons-IDen på de samme registerverdiene som ovenfor.

 • Konfigurere ved hjelp av MSI-installasjon– Du kan kjøre en kommando for å installere webexapp.msi ved hjelp av organisasjons-IDen for å redigere denne registerverdien: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID.

Konfigurere ved hjelp av registernøkler

 1. Åpne Registerredigering.

 2. Legg til organisasjons-IDen i en av følgende registerverdier:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

Konfigurere ved hjelp av en gruppepolicymal

 1. Importer en .adm fil.

 2. Klikk ett av følgende i et verktøy for gruppepolicybehandling:

  • Datamaskinkonfigurasjon som organisasjons-IDen skal brukes på HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Brukerkonfigurasjon som organisasjonen skal brukes på HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. I navigasjonspanelet klikker du på Administrative maler > Classic Administrative Templates (ADM) > Cisco WebEx Meetings > Generelle innstillinger for Cisco WebEx Meetings.

 4. Dobbeltklikk på Konfigurer organisasjons-ID i Cisco Webex.

 5. Klikk på Aktivert, legg tilorganisasjons-IDen i Alternativer -boksen, og klikk deretter Bruk.

Konfigurere ved hjelp av MSI-installasjon

 1. Kjør følgende kommando for å installere webexapp.msi med ORGANIZATIONID parameteren som skal konfigureres HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID:
  msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="%ReplaceWithYourOrganizaitonId%"
   
  /*For example:*/
  
  msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="ab1c2d34-56e7-89f0-g123-h4567ijkl890"

Hvis du vil konfigurere samarbeidsbegrensninger på Mac-enheter, oppretter du en .plist fil med navnet com.cisco.webexmeetings.config.plist under /Library/Preferences/, og legger til følgende nøkkel i filen:

Nøkkelnavn

Verdi

Beskrivelse

Organisasjons-ID

%OrganizationID%

Angi organisasjons-IDen du kopierte fra Control Hub for samarbeidsbegrensningene.

Hvis du vil konfigurere samarbeidsbegrensninger på Android- og iOS-mobile enheter, må du konfigurere organisasjons-IDen ved hjelp av tjenesten Mobile Device Management AppConfig.


Denne funksjonen fungerer bare for mobile enheter som bare bruker Webex Meetings-appen på versjon 41.7 og nyere.

Konfigureringsnøkkel

Verditype

Beskrivelse

Organisasjons-ID

Streng

Angi organisasjons-IDen du kopierte fra Control Hub for samarbeidsbegrensningene.