Översikt

Du kan begränsa användare från att delta i möten utanför din organisation eller begränsa åtkomsten till vissa av mötesfunktionerna för att säkerställa att användarna följer organisationens policyer. När vissa funktioner är inaktiverade får användarna en indikator som anger att det finns begränsningar som har ställts in av organisationen.

Samarbetsbegränsningar gäller endast för användare som loggar in på Webex med de domäner som du har gjort anspråk på för din organisation. Användare kan kringgå dessa begränsningar genom att delta i externa möten med personliga e-postadresser eller som gäster.

För att undvika att användare kringgår dessa begränsningar ska du följa stegen i Begränsa samarbetsfunktioner för Windows, Mac, Android och iOS-enheter för att lägga till en token till företagets enheter för att säkerställa att alla konton som används med enheterna följer de restriktioner som din organisation har angett.

Blockera användare från att delta i externa möten i Control Hub

När du blockerar användare från att delta i externa möten kan de inte delta i möten som hålls via Webex-webbplatser utanför din organisation. Men du kan tillåta användare att delta i möten på vissa Webex-webbplatser genom att lägga till dessa Webex-webbplatser i en godkänd lista.

Innan du börjar

Du måste göra anspråk på domäner för användare som du vill blockera från att delta i externa möten. Om användare i din organisation har en domän som inte har tagits upp, kan de fortfarande delta i externa möten även om inställningen är aktiverad.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Möte och inställningar .

2

Växla mellan att växla under avsnittet Blockera externa möten till på.

3

För att tillåta användare att delta i externa möten från endast vissa Webex-webbplatser anger du en Webex-webbplats under listan över godkända webbplatser för externa möten och klickar på Lägg till.

Begränsa samarbetsfunktioner i Webex Meetings

Dessa inställningar gäller bara för användare som ansluter till möten som inte någon i deras organisation är värd för. Om du vill begränsa mötesfunktioner för möten inom din organisation kan du skapa och använda en anpassad sessionstyp.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Organisationsinställningar och bläddrar till avsnittet Externa Webex-möten.

2

Ändra följande inställningar som du vill inaktivera till på:

 • Chatt– användare kan inte se chattrutan.
 • Filöverföring– användare kan inte dela filer under möten.
 • Skärm- ochkommentarsvisning – Användare kan inte dela sin skärm eller använda kommentarsfunktionen.
 • Frågor och svar –Användarna kan inte se frågepanelen.
 • Omröstning– Uers kan inte se omröstningspanelen.

Begränsa samarbetsfunktioner för Windows, Mac, Android och iOS-enheter

Om du vill begränsa dessa samarbetsinställningar till din organisations enheter kan du redigera systemfilerna så att de är tillämpliga för alla som använder enheten för att delta i ett möte utanför din organisation.

För att göra detta måste du först hitta och kopiera ditt organisations-ID i Control Hub. När du har fått organisations-ID ska du följa stegen som gäller för de enheter som du vill redigera.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Konto.

2

Klicka på ikonen Kopiera i fältet Organisations-ID.

Nästa steg

Nu när du har ditt organisations-ID ska du välja en av följande metoder för att redigera enheterna.

Du kan välja bland tre alternativ för hur du ställer in begränsningar för samarbetsfunktioner för Windows-enheter:

 • Konfigurera med registernycklar– Du kan manuellt redigera specifika enheter genom att lägga till organisations-ID till ett av dessa registervärden:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 • Konfigurera med hjälp av en gruppprincipmall – Du kan importera en administrativ mall för grupppolicy (.adm) för att tillämpa organisations-ID påsamma registervärden som ovan.

 • Konfigurera med MSI-installation – Du kan köra ett kommando för att installerawebexapp.msi med hjälp av organisations-ID för att redigera detta registervärde: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID.

Konfigurera med registernycklar

 1. Öppna registerredigeraren.

 2. Lägg till organisations-ID till ett av följande registervärden:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

Konfigurera med hjälp av en gruppprincipmall

 1. Importera en .adm Filen.

 2. I ett gruppprinciphanteringsverktyg klickar du antingen på:

  • Datorkonfiguration för att tillämpa organisations-ID på HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Användarkonfiguration för att tillämpa organisationen på HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. I navigeringspanelen klickar du på Administrativa mallar > Klassiska administrativa mallar (ADM) > Cisco Webex Meetings > Cisco Webex Meetings Allmänna inställningar .

 4. Dubbelklicka på Konfigurera organisations-ID i Cisco Webex.

 5. Klicka på Aktiverat , lägg till dittorganisations-ID i rutan Alternativ och klicka sedan på Tillämpa.

Konfigurera med MSI-installation

 1. Kör följande kommando för att installera webexapp.msi med ORGANIZATIONID parameter för att konfigurera HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID:
  msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="%ReplaceWithYourOrganizaitonId%"
   
  /*For example:*/
  
  msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="ab1c2d34-56e7-89f0-g123-h4567ijkl890"

För att konfigurera samarbetsbegränsningar på Mac-enheter skapar du en .plist fil med namn com.cisco.webexmeetings.config.plist under /Library/Preferences/ och lägg till följande nyckel till filen:

Nyckelnamn

Värde

Beskrivning

Organisations-ID

%OrganizationID%

Ange det organisations-ID som du kopierade från Control Hub för samarbetsbegränsningarna.

För att konfigurera samarbetsbegränsningar på mobila Android- och iOS-enheter måste du konfigurera organisations-ID:t med hjälp av AppConfig-tjänsten för hantering av mobilaenheter.


Den här funktionen fungerar endast på mobila enheter som använder Webex Meetings-app version 41.7 och senare.

Konfigurationsnyckel

Värdetyp

Beskrivning

Organisations-ID

Sträng

Ange det organisations-ID som du kopierade från Control Hub för samarbetsbegränsningarna.