Nie potrzebujesz kodu PIN, aby uzyskać dostęp do wiadomości głosowych bezpośrednio w aplikacji Webex.

Aby zobaczyć, dla jakiej usługi telefonicznej jesteś skonfigurowany, zobacz Webex | Dowiedz się, jaką masz usługę telefoniczną.

Przejdź do pozycji Poczta głosowa , wybierz wiadomość, a następnie odsłuchaj wiadomość w jeden z następujących sposobów:

  • Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odtwórz wiadomość głosową.
  • Kliknij przycisk Odtwórz w oknie, które zostanie otwarte po prawej stronie.

Masz kilka innych opcji na wyciągnięcie ręki: oddzwonij do osoby za pomocą dźwięku lub wideo, usuń wiadomość lub oznacz wiadomość jako przeczytaną.

Wiadomości głosowe mogą wyświetlać jeden z następujących wskaźników:

  • Wykrzyknik — wskazuje pilną, ważną wiadomość głosową.

  • Klucz — wskazuje prywatną wiadomość głosową. Nie można przekazywać prywatnych wiadomości innym osobom.

  • Zablokuj (tylko w trybie Webex (Unified CM)) — wskazuje bezpieczną wiadomość głosową. Za każdym razem, gdy odtwarzasz wiadomość, jest ona pobierana, a następnie plik lokalny jest usuwany po zakończeniu.


Jeśli administrator nie skonfigurował poczty głosowej w ten sposób, możesz kliknąć opcję Zadzwoń do poczty głosowej i postępować zgodnie z instrukcjami, aby odsłuchać wiadomości. Możesz także uzyskać dostęp do innych funkcji poczty głosowej, takich jak tworzenie spersonalizowanego powitania, wysyłanie wiadomości i inne. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, potrzebujesz kodu PIN — użyj procedury konfiguracji kodu PIN lub skontaktuj się z administratorem, jeśli nie możesz utworzyć kodu PIN.

Upewnij się, że masz pod ręką kod PIN. Będziesz go potrzebować do odsłuchiwania wiadomości i zarządzania pocztą głosową.

Aby zobaczyć, dla jakiej usługi telefonicznej jesteś skonfigurowany, zobacz Webex | Dowiedz się, jaką masz usługę telefoniczną.

1

Przejdź do i stuknij pozycję Poczta głosowa u góry historii połączeń.

2

Wybierz wiadomość, a następnie w oknie Informacje o poczcie głosowej naciśnij pozycję Odtwórz .

Masz kilka innych opcji na wyciągnięcie ręki: oddzwonij do tej osoby, usuń wiadomość lub oznacz wiadomość jako przeczytaną.

3

Jeśli masz skonfigurowane funkcję Dzwonienie w aplikacji Webex (Unified CM), po odsłuchaniu wiadomości możesz wysłać ją do folderu Kosz. Przesuń palcem w lewo na wiadomości i dotknij opcji Usuń. Jeśli chcesz odzyskać wiadomość, ponieważ została przypadkowo usunięta, przejdź do folderu Kosz, naciśnij wiadomość, a następnie wybierz pozycję Odzyskaj.

4

Naciśnij pozycję , wybierz pozycję Zadzwoń do pocztygłosowej , a następnie postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do innych funkcji poczty głosowej, takich jak tworzenie spersonalizowanego powitania, wysyłanie wiadomości i inne. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, potrzebny jest kod PIN. Jeśli nie możesz utworzyć kodu PIN, skontaktuj się z administratorem.