1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com.

2

W panelu nawigacji po lewej stronie, w części usługi kliknij pozycję centrum kontaktów > funkcje

3

Wybierz zakładkę Wirtualny agent i wybierz wirtualnego asystenta, którego chcesz edytować.

4

Zmodyfikuj atrybut, który chcesz zmienić.

5

Kliknij przycisk Zakończ , aby zapisać zmiany.