1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do pozycji Ustawienia połączeń.

3

Włącz Przekazywaniepołączeń.

4

Wybierz opcję przekazywania połączeń, której chcesz użyć.

  • Zawsze – przekazuje wszystkie połączenia na podany numer.

  • Gdy zajęty – przekazuje wszystkie połączenia na numer wprowadzony, gdy linia jest zajęta.

  • When No Answer– przekazywanie wszystkich połączeń na numer, który wpisujesz, gdy jesteś poza domem lub nie odbierasz telefonu.

  • Gdy nie można dotrzeć (Business Coninuity) - przekazuje połączenia przychodzące na osobisty numer telefonu Jeśli podstawowa linia Webex Calling jest niedostępna.

  • Włącz przypomnienie o dzwonku w telefonie IP Cisco — odtwarzany jest dźwięk powiadomienia.

5

Wprowadź numer, na który chcesz przekazywać połączenia.

6

(Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru, aby wysyłać połączenia do poczty głosowej.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj ten film demonstracyjny dotyczący konfigurowania przekazywania połączeń w portalu użytkowników połączeń.