1

Prijavite se na organizaciju korisnika pomoću URL adrese https://admin.webex.com i idite na Usluge > Kontakt centar > Funkcije.

2

Izaberite karticu Virtuelni agent i izaberite virtuelnog asistenta koji želite da izmenite.

3

Izmenite atribut koji želite da promenite.

4

Kliknite na Završi da biste primenili izmene.