Da biste izbrisali virtuelnog agenta:

1

Prijavite se na organizaciju klijenta na https://admin.webex.com.

2

Pomoću navigacionog okna sa leve strane, u odeljku Usluge, kliknite na Contact Center > Funkcije.

3

Izaberite karticu Virtuelni agenti da biste prikazali sve kartice virtuelnog agenta za vašu organizaciju.

4

Kliknite na ikonu "Izbriši" na kartici virtuelnog agenta koju želite da izbrišete.

5

Kliknite na dugme "Izbriši " da biste potvrdili izbor.