Da biste izbrisali virtuelnog agenta:

1

Prijavite se u organizaciju klijenata na https://admin.webex.com.

2

U oknu za navigaciju sa leve strane, u odeljku Usluge izaberite stavku Kontakt centar > funkcije.

3

Izaberite karticu Virtuelni agenti da biste prikazali sve kartice virtuelnog agenta za vašu organizaciju.

4

Kliknite na ikonu "Izbriši" na kartici virtuelnog agenta koju želite da izbrišete.

5

Kliknite na dugme "Izbriši " da biste potvrdili izbor.