Webex Meetings  Zadržavanje u fazi „Podešavamo vaš sastanak“ kada pokušavate da započnete sastanak/pridružite se sastanku

Webex Meetings  Zadržavanje u fazi „Podešavamo vaš sastanak“ kada pokušavate da započnete sastanak/pridružite se sastanku

Zaglavio sam u "Zakaћemo sastanak" kada pokuљavam da zapoиnem ili se pridruћim sastanku.

Prozor "Pridruži se audio konferenciji" se nikada ne pojavljuje nakon pridruživanja ili početka sastanka.

Ne mogu da reprodukujem datoteku za snimanje zasnovanu na mreži (NBR).

Uzrok:Do
ovog problema može doći zbog BrowserSafeguard malvera.Rešenje:

Na Operativnom sistemu Windows 10:

Da biste deinstalirali BrowserSafeguard:

  1. Otkucajte kontrolnu tablu u polju Vrsta ovde da biste pretražili polje na traci zadataka, a zatim pritisnite taster enter.
  2. Kliknite na vezu "Deinstaliraj program " ili kliknite na ikonu "Programi i funkcije ".
  3. Izaberite BrowserSafeguard.exe *32, a zatimkliknite na dugme Deinstaliraj na gorenavedenom traci sa alatkama.
  4. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili deinstalaciju.

Napomena: Ako se problem nastavi nakon izvršavanja koraka u ovom članku, obratite se tehničkoj podršci.


 

Da li je ovaj članak bio koristan?