Maksimalan broj praćenih linija je 50, ali bi trebalo da uzmete u obzir propusni opseg. Maksimalan broj može biti određen i brojem dugmadi na telefonu korisnika.


Usluga monitoringa radi samo sa primarnim uređajem korisnika.

1

U prikazu korisnika idite https://admin.webex.comna Korisnici i izaberite korisnika koga želite da izmenite.

2

Izaberite Pozivanje, izaberite Napredna podešavanja poziva, a zatim idite na Praćenje.

3

Izaberite jedno od sledećeg:

  • Dodaj nadgledanu liniju
  • Dodaj lokal za parkiranje poziva
4

Izaberite da li želite da ovaj korisnik bude obavešten o parkiranim pozivima, potražite osobu ili nazovite dodatak za parkiranje koji će biti praćen, a zatim kliknite na Sačuvaj.


 

Lista praćenih linija u Kontrolnom čvorištu odgovara redosledu praćenih linija koje se prikazuju na uređaju korisnika. Listu nadziranih redova možete ponovo da naručite u bilo kom trenutku.


 

Ime koje se pojavljuje za nadgledanu liniju je ime uneto u polja ID korisnika ili radnog prostora Caller First Name i Prezime.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da upravljate podešavanjima praćenja za korisnika u Kontrolnom čvorištu.