Konfigurera övervakning

Maximalt antal övervakade linjer för en användare är 50. När du konfigurerar övervakningslistan ska du dock beakta antalet meddelanden som påverkar bandbredden mellan Webex Calling och ditt nätverk. Ange också de maximala övervakade linjerna med antalet linjeknappar på användarens telefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Hantering och klickar sedan på Användare.

2

Markera den användare som du vill ändra och klicka på Samtal.

3

Gå till avsnittet Behörigheter mellan användare och välj Övervakning.

4

Välj bland följande alternativ:

  • Lägg till övervakad linje
  • Lägg till samtalsparkeringsanknytning

Du kan inkludera en virtuell linje i listan Lägg till övervakad linje för användarövervakning.

5

Välj om du vill meddela den här användaren om parkerade samtal, sök efter personen eller samtalsparkeringsanknytningen som ska övervakas och klicka sedan på Spara.


 

Listan med övervakade linjer i Control Hub motsvarar ordningen för övervakade linjer som visas på användarens enhet. Du kan när som helst ändra ordning på listan över övervakade linjer.


 

Namnet som visas för den övervakade linjen är det namn som anges i fälten Inringar-ID för förnamn och efternamn för användaren, arbetsytan och den virtuella linjen.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på det här videodemonstration om hur du hanterar övervakningsinställningar för en användare i Control Hub .