Det maximala antalet övervakade linjer är 50, men du bör tänka på bandbredden. Maxantalet kan även bestämmas av antalet linjeknappar på användarens telefon.


Övervakningstjänsten fungerar endast med en användares primära enhet.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal och Avancerade samtalsinställningar och gå till Övervakning.

3

Välj bland följande alternativ:

  • Lägg till övervakad linje
  • Lägg till samtalsparkeringsanknytning
4

Välj om du vill att användaren ska få aviseringar om parkerade samtal, sök efter personen eller samtalsparkeringsanknytningen som ska övervakas och klicka sedan på Spara.


 

Listan med övervakade linjer i Control Hub motsvarar ordningen för övervakade linjer som visas på användarens enhet. Du kan ändra ordningen på listan med övervakade linjer när som helst.


 

Namnet som visas för den övervakade linjen är namnet som anges i användarens eller arbetsytans inringar-id förnamn och efternamn.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur man hanterar övervakningsinställningar för en användare i Control Hub.