Maksimum izlenen hat sayısı 50 olsa da, bant genişliğini göz önünde bulundurmanız gerekir. Maksimum değer, kullanıcının telefonunda bulunan hat düğmesi numarasıyla da belirlenebilir.


İzleme hizmeti yalnızca kullanıcının birincil cihazıyla çalışır.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve değişiklik yapmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Calling'i ve ardından Gelişmiş Çağrı Ayarları'nı seçin ve sonra İzleme öğesine gidin.

3

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

  • İzlenen Hat Ekle
  • Çağrı Parkı Dahili Numarası Ekle
4

Bu kullanıcının park edilmiş çağrılar bildirimleri alıp almadığını seçin, izlenecek kişiyi veya çağrı parkı dahili numarasını arayın ve sonra Kaydet'e tıklayın.


 

Control Hub'daki izlenen hatlar listesi, kullanıcının cihazında görünen izlenen hatların sırasına karşılık gelir. İzlenen hat listesini istediğiniz zaman yeniden sıralayabilirsiniz.


 

İzleme satırı için görünen ad, kullanıcının veya çalışma alanının Ad ve Soyadı arayan kimliği adıdır.

Örnek

Nasıl olduğunu görmek istiyor musunuz? Control Hub'da bir kullanıcı için izleme ayarlarını yönetme hakkında bu video gösterimini izleyin.