Maksymalna liczba monitorowanych linii to 50, ale należy wziąć pod uwagę przepustowość. Maksymalna może być również określona przez liczbę przycisków linii w telefonie użytkownika.


Usługa monitorowania działa tylko z podstawowym urządzeniem użytkownika.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Użytkownicy i wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować.

2

Wybierz Połączenia, wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń, a następnie przejdź do Monitorowanie.

3

Wybierz spośród następujących:

  • Dodaj linię monitorowaną
  • Dodaj nr wew. do park. poł.
4

Wybierz, czy chcesz, aby ten użytkownik był powiadamiany o zaparkowanych połączeniach, wyszukaj osobę lub rozszerzenie parkowania połączeń, które mają być monitorowane, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


 

Lista monitorowanych linii w Control Hub odpowiada kolejności monitorowanych linii wyświetlanych na urządzeniu użytkownika. W każdej chwili możesz zmienić kolejność monitorowanych linii.


 

Nazwa, która pojawia się dla monitorowanej linii, to nazwa wprowadzona w polach Imię i Nazwisko identyfikatora dzwoniącego użytkownika lub obszaru roboczego.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj tę prezentację wideo dotyczącą zarządzania ustawieniami monitorowania użytkownika w Centrum sterowania.