Het maximale aantal bewaakte lijnen is 50, maar u moet rekening houden met bandbreedte. Het maximum kan ook worden bepaald door het aantal lijnknoppen op de telefoon van de gebruiker.


De controleservice werkt alleen met het primaire apparaat van een gebruiker.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen, kies Geavanceerde gespreksinstellingen en ga vervolgens naar Bewaking.

3

U kunt kiezen uit de volgende:

  • Bewaakte lijn toevoegen
  • Toestel voor geparkeerde gesprekken toevoegen
4

Kies of u wilt dat deze gebruiker een melding krijgt van geparkeerde gesprekken, zoek de persoon of het toestel voor geparkeerde gesprekken om te bewaken en klik vervolgens op Opslaan.


 

De lijst met bewaakte lijnen in Control Hub komt overeen met de volgorde van de bewaakte lijnen die worden weergegeven op het apparaat van de gebruiker. U kunt de lijst met bewaakte lijnen op elk gewenst moment opnieuw ordenen.


 

De naam die wordt weergegeven op de gemonitorde lijn is de naam die is ingevoerd in de velden voor beller-id voornaam en achternaam van de gebruiker of workspace.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het wordt gedaan? Bekijk deze videodemonstratie over hoe u controle-instellingen voor een gebruiker kunt beheren in Control Hub.