Maksimalt antall overvåkede linjer er 50, men du bør vurdere båndbredde. Maksimum kan også bestemmes av antall linjeknapper på brukerens telefon.


Overvåkingstjenesten fungerer kun med en brukers primære enhet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Brukere og velg brukeren du vil endre.

2

Velg Ring, velg Avanserte anropsinnstillinger, og gå deretter til Overvåking.

3

Velg mellom følgende:

  • Legg til overvåket linje
  • Legg til internnr. for samtl.parkering
4

Velg om du vil at denne brukeren skal varsles om parkerte anrop, søk etter personen eller anropsparkeringsutvidelsen som skal overvåkes, og klikk deretter på Lagre.


 

Listen over overvåkede linjer i Control Hub samsvarer med rekkefølgen på overvåkede linjer som vises på brukerens enhet. Du kan når som helst omorganisere listen over overvåkede linjer.


 

Navnet som vises for den overvåkede linjen er navnet som er angitt i brukerens eller arbeidsområdets Anrops-ID Fornavn og Etternavn-felt.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du administrerer overvåkingsinnstillinger for en bruker i Control Hub.