Pregled

Možete da Webex pretplate paketa na platformi Control Hub. Dobićete e-poruku dobrodošlice koja uključuje vezu za podešavanje usluga. Ako niste dobili tu e-poštu, obratite se prodavcu sa kojim ste radili da biste uneli narudžbinu. Za dovršenje novih pretplata treba da se dovrše dva dela: nalažeč organizacije i podešavanje usluge.


 
Više detalja o čarobnjaku za dodelu privilegija potražite u ovom vodiču.

Nalazač organizacije

Započećete izborom da li je narudžbina namenjena vašem kupcu ili vašoj organizaciji. Preporučujemo da partneri dodele privilegije za usluge u ime kupca kako bi partner mogao da podrži kupca čak i nakon završetka podešavanja.

Nakon što izaberete jednu od ovih opcija, za narudžbinu se preporučuje organizacija na osnovu određenih parametara, kao što su:

 • Domeni u organizacijama koje su povezane sa vašim e-adresa.
 • Najnovija aktivnost kod korisnika u organizaciji.
 • Globalna pretraga zasnovana na domenima kako biste mogli da odaberete sa liste organizacija.

Ako još uvek nemate organizaciju, moći ćete da kreirate novu. Kada je organizacija sve podešena, možete da pregledate pretplatu, a zatim da pređite na da biste podesili usluge.

Podešavanje usluge

Nakon povezivanja pretplate sa organizacijom, možete da pokrenete podešavanje usluga. Rezime je prikazan na početku da biste mogli da vidite promene bilo kojih licenci. Takođe možete videti probne verzije koje se mogu konvertovati i dodatke za bilo koje usluge.


 
Podešavanje usluge je nedavno ažurirano, ali promene možete da vratite na podešeno na prvobitni način, prebacivanjem na isključeni preklopnik za pregled novog izgleda.

Mapiraj pretplatu na organizaciju

Prvi korak u procesu dodele privilegija je mapiranje pretplate na organizaciju.
1

Otvorite e-adresu koju ste dobili informacije o dodeli privilegija potrebne za narudžbinu...i kliknite na Podesi svoju uslugu.

2

Izaberite Dalje.

3

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Ako želite da podesite uslugu za kupca, odaberite " Ova narudžbina je za kupca" i izaberite "Dalje ". Kada kliknete na "Dalje", sistem proverava vašu e-adresa (nazivaju se e-adresa za kontakt dodelu privilegija, jer dodelujete privilegije za nalog) prema postojećim Webex organizacijama da bi videli da li organizacija već postoji.
 • Ako ćete sami podesiti uslugu, izaberite "Ova narudžbina je za moje preduzeće" i izaberite "Dalje ". Kada kliknete na "Dalje", sistem proverava vašu e-adresa (nazivaju se e-adresa za kontakt dodelu privilegija, jer dodelujete privilegije za nalog) prema postojećim Webex organizacijama da bi videli da li organizacija već postoji.
 • Ako nećete da podesite uslugu, odaberite "Želim da neko drugi završi ovu narudžbinu", unesite e-adresa osobe koja će popuniti narudžbinu, a zatim izaberite "Dalje".
4

Videćete jedan od rezultata opisan u nastavku. Podebljani deo je prva rečenica poruka koje ste primili. Ostatak je opis onoga što poruka označava.

 • Na osnovu vaše e-adrese, povezali smo vašu narudžbinu sa organizacijom. To znači da se e-adresa za kontakte za dodelu privilegija podudara sa postojećom Webex organizacijom. Ako je to slučaj, pregledajte informacije o organizaciji i kliknite na Dalje.

 • Pronašli smo organizacije koje se podudaraju na osnovu vašeg e-adresa. To znači da se e-adresa za kontakt za dodelu privilegija ne podudara ni sa jednim nalozima, ali povezani domen već pripada organizaciji Webex organizaciji. Ako je to slučaj, pažljivo pregledajte organizacije i koristite sliku u nastavku da biste utvrdili da li je ovo prava organizacija koju treba odabrati.

  Neke informacije koje mogu biti korisne u izboru desne organizacije uključuju potvrđene ili zahtevane domene, broj aktivnih korisnika i poslednju aktivnost korisnika. Na primer, ako neke organizacije nemaju potvrđene domene i nisu imali aktivnost korisnika u poslednjih godinu dana, to verovatno nije prava organizacija.

  Kada izaberete ispravnu organizaciju, kliknite na Dugme "Dalje ".

 • Nije pronađena organizacija koja se podudara. To znači da se e-adresa za kontakte za dodelu privilegija ne podudara sa postojećom Webex organizacijom. Možete odabrati da kreirate novu organizaciju. Izaberite Kreiraj novu organizaciju, unesite ime kompanije, poslovnu vertikalu, zemlju ili region, a zatim izaberite "Dalje ". Proverite da li su informacije tačne, a zatim kliknite na " Dalje " da biste podesili usluge.

5

Pregledajte detalje ovih organizacija. Za partnere, administrator za dodelu privilegija za oznake se pojavljuje kada dodelujete privilegije za pretplatu za postojećeg kupca. Ako vam je potrebna potpuna administratorske privilegije, prvo završite podešavanje usluge, a zatim zatražite potpune administratorske privilegije od administratora kupca. Ako je sve kako treba, kliknite na dugme Dalje.

6

Kliknite na dugme " Dalje" da biste pokrenuli podešavanje usluga.


 
Ako ste partner, imate mogućnost da dozvolite kupcu da sam završi podešavanje usluga proverom "Moj klijent će podesiti sopstvene usluge" polje za potvrdu. Ovo će poslati e-poruku administratoru kupca da bi nastavio sa podešavanjem usluge. Partneri koji izabereju ovu opciju neće izgubiti pristup organizaciji kupca.

Dodvedite privilegije za Webex Meetings pretplatu

Nakon mapiranja pretplate u organizaciju, možete da počnete sa podešavanjem usluga.


 
Ako odaberete da podesite kasnije, možete se prijaviti na Control Hub da biste ponovo pokrenuli postupak podešavanja usluge.
1

Pregledajte pretplatu i kliknite na "Podesi " sada.


 

Ako odaberete Podesi kasnije, onda neće biti dodeljene privilegije za pretplatu.

2

Na kartici " Podešavanje sastanka" odaberite Webex ime URL adrese vremenska zona sastanka i ako želite da lokacija bude u rasporedu ranog objavljivanja.


 
Lokacija u rasporedu ranog objavljivanja dobija pristup funkcijama pre normalnog ciklusa primene.
Dodela privilegija za Webex Meetings URL adresu
3

Da biste dodali još Webex, proverite da li su mi potrebne dodatne URL adrese polje za potvrdu.

4

Kada završite podešavanje URL adrese za Webex kliknite na "Dalje".

5

Ako imate više URL adresa Webex, distribuirajte licence na neophodnim lokacijama i izaberite "Dalje ".

6

Pregledajte informacije, a zatim kliknite na "Zatvori ". Ako želite da preuzmete kopiju rezimea narudžbine kao PDF za svoje zapise, kliknite na Preuzmi rezime narudžbine (PDF).

Dodvedite privilegije za Webex Calling organizaciju

Prilikom dodele privilegija za Webex Calling, sve što treba da uradite je da unesete na lokaciju glavnog štaba. Možete da promenite lokaciju ili da dodate još lokacija nakon dodele privilegija u Control Hub.

1

Pregledajte pretplatu i kliknite na "Podesi " sada.


 

Ako odaberete Podesi kasnije, onda vaša narudžbina neće biti dodeljena.

2

Unesite ime lokacije i izaberite zemlju ili region u kojoj se nalazi većina korisnika, popunite dodatna polja, a zatim kliknite na "Dalje ".

3

Pregledajte informacije, a zatim kliknite na "Zatvori ". Ako želite da preuzmete kopiju rezimea narudžbine kao PDF za svoje zapise, kliknite na Preuzmi rezime narudžbine (PDF).