Realtidsöversättning stöds som ett betalt tillägg för Webex Meetings på version 41.5 och senare webbplatser.

Från och med uppdateringen 41.6 stöder Webex Events (nytt) webbsinarläge översättning i realtid som ett betalt tillägg för planer med stöd för upp till 10 000 användare.

Utöver 41.7-uppdateringen Webex Meetings och Webex Events (ny) har Webex-appen stöd för översättningi realtid. Möten som startas eller som startas från ett utrymme har inte stöd för översättning i realtid.


Översättning i realtid måste aktiveras av din webbplatsadministratör för att Webex Meetings och Webex Events (ny).

Mer information om realtidsöversättning finns i Realtidsöversättning i Webex Meetings och Events.

1

Slå på Webex-assistent genom att hålla musen över Webex-assistent och klicka på Aktivera Webex-assistent.

2

Välj Översättningsalternativ för undertexter och välj det språk som du vill att vi ska översätta tal till.


 

Inte alla avk?rna är inkluderade i översättningen.

Alla mötesdeltagare kan välja sina egna önskade språk som Webex-assistent kan översätta till. Det maximala antalet unika språk som kan användas samtidigt i ett möte är fem.

1

Aktivera Webex-assistent genom att knacka på Webex-assistent > Aktivera Webex-assistent.

2

Tryck på Webex-assistent och aktivera dold text.

3

Knacka på Välj språk och välj det språk som du vill Webex-assistent översatta tal till.


 

Inte alla avk?rna är inkluderade i översättningen.

Alla mötesdeltagare kan välja ett eget önskat språk som de Webex-assistent översatta till. Det maximala antalet unika språk som kan användas samtidigt i ett möte är fem.

4

Stäng av de här Webex-assistent för att spara dessa inställningar.