Du kan se om någon har ringt dig från sitt arbets- eller mobilnummer och sedan ringa upp dem på samma nummer. Om det inte finns ett nummer under personens namn var det ett Webex-appsamtal.

I Möten visas en Webex-adress (till exempel bsong@ .webex.com) eller namnet på ett utrymme som du är i med två<company name="">eller fler personer.

Om du är konfigurerad med Webex Calling eller om ett tjänsteleverantör är värd för ditt samtal synkroniseras ditt samtalshistorik mellan skrivbordet och mobilapparna samt dina skrivbordstelefon. Så du kan se mötet som du har anslutit till via din dator i samtalshistorik mobilappen.

1

Gå till och välj Alla för att se alla samtal eller möten du har haft eller välj Missade för att filtrera efter de som du har missat.

2

Du kan ringa upp någon direkt från din samtalshistorik genom att hålla muspekaren över en post och välja om du ska ringa det ett ljud- eller videosamtal.

Samtal från andra personer som använder Webex-appen ger dig möjlighet att skicka ett meddelande eller ringa dem.

Men telefonsamtal från personer som inte använder Webex-appen ger dig bara möjlighet att återgå till samtalet.

3

Högerklicka på en post i ditt samtalshistorik att få tillgång till en lista med alternativ nära till hands. Listan över alternativ kan variera beroende på hur personen ringde dig, om de också använder Webex-appen eller om personen har sin personligt mötesrum konfigurera.

1

Gå till för att se alla samtal som du har gjort eller tagit emot i Webex-appen eller möten som du har haft. Om du har missat några visas de i rött.

2

Tryck på en post för att ringa upp ett samtal med ljud direkt samtalshistorik.

3

Svep åt vänster (iPhone och iPad) eller tryck länge (Android) på en post för att ta bort den:

  • Knacka på Ta bort för att ta bort den markerade posten.
  • Knacka på Väljmer, Välj alla och sedan Ta bort för att ta bort alla poster.
4

Tryck på bredvid en post för att få mer information om det samtalet eller mötet, till exempel tid och längd. Du kan även ringa upp personen från fönstret med samtalsinformation.

1

Gå till och välj Alla för att se alla samtal eller möten du har haft eller välj Missade för att filtrera efter de som du har missat.

2

Håll muspekaren över en post och välj Ring för att ringa direkt samtalshistorik.