Om du delar en arbets yta med dina medarbetare kan du eventuellt boka enheten med ett aktivt skriv bord.

Med funktionen het skriv bord får du fördelarna med en personlig Mötes enhet , inklusive Mötes aviseringar fem minuter före start tiden. Aviseringar kommer från din personliga kalender. Du kan delta i dina möten med en knapp att trycka på.

aktivt skriv bord innehåller standard Webex mötes funktioner, t. ex. en personlig whiteboard. Du kan komma åt ditt personliga mötes rum från kopplings Webex och du får värd kontroller för möten som du har måttligt.

Om du vill ha en gratis metod kan du använda en anpassad Webex sekreterare för enheter. Prova med fraser som "delta i mitt personliga Mötes rum".

Om du inte bokar din enhet kan du använda den som delad enhet.


En Internet anslutning krävs för att kunna skriv bord. Men du kan få problem med nätverks anslutningen ibland. För att lösa det här problemet ska du koppla bort nätverks kabeln, vänta ett par minuter och ansluta den igen till Webex skriv bords navet.

Boka din enhet och reservera din arbets plats för din vistelse.

Om du befinner dig i ett samtal eller på ett möte när din bokning har gått ut loggas du ut när du lägger på. En avisering uppmanar dig att förlänga din vistelse på 15 minuter innan bokningen avslutas.

Innan du börjar

Gör så här innan du kan boka enheten:

 • Installera Webex App på din dator eller mobil telefon. Mer information finns i Get started with Webex App.

 • Om du vill använda datorn för att logga in och boka enheten letar du reda på USB-C-kabeln som medföljde enheten.

 • Om du vill använda mobil telefonen för att logga in och boka din enhet letar du reda på NFC-kretsen i telefonen. Varje tillverkare sätter in kretsen på en annan plats, så vi rådfrågar dokumentationen till telefonen. För Apple-användare ligger kretsen till höger om kameran. För Android-användare är det mitt i telefonen.

  En del äldre telefoner stöder inte NFC. Tjocka skyddande ärenden kan även blockera NFC-kretsen.

  NFC-inloggning är endast tillgänglig på Webex skriv bords nav.

1

Välj ett av följande alternativ:

 • Använd datorn för att logga in och boka din enhet – Anslut enheten till datorn med USB-C-kabeln. Vänta på att enheten ska ansluta till Webex App.

  Den här funktionen är inte tillgänglig för mobil telefoner. Mer information finns i Connect a Webex desk device to Webex App med en USB-C-kabel.

 • använd mobil telefonen för att logga in och boka din enhet – tryck på nfc-kretsen i mobil telefonen mot nfc-ikonen på Webex skriv bords navet. Håll den mot ikonen för en sekund.

  Mer information om platsen för NFC-logotyp finns i Webex skriv bords navet.

  Om du inte kan länka din telefon ska du upprepa touch-och-Hold-rörelsen med en en sekund paus mellan försöken. Vissa mobil telefoner stöder inte NFC, så vi rådfrågar dokumentationen till mobil telefonen. Tjocka skyddande fall blockerar NFC-signalen.

  NFC-inloggning är endast tillgänglig på Skriv bords nav. En del företag kan stänga av det, men det är tillgängligt för dig om det finns på Start sidan.

2

Välj tid från tids väljaren och tryck sedan på bok skriv bord.

Du kan ändra bokningen om dina planer ändras.

1

Tryck på det övre vänstra hörnet på enhets skärmen.

2

Tryck på ändra bokning.

3

Uppdatera din bokning och tryck på bok skriv bord så att du sparar din nya reservation.

Om dina planer ändras ska du boka bort dem tidigare så att din arbets plats är tillgänglig för någon annan. Annars är du Bokad när bokningen går ut.

Femton minuter innan bokningen avslutas uppmanar en avisering dig att förlänga din vistelse med 1 timme.

1

Tryck på det övre vänstra hörnet på enhets skärmen.

2

Tryck på Logga ut.