Innan du börjar

 • Din organisation måste ha de korrekta prenumerationerna för det samtalsbeteende som du väljer.

 • Om du väljer Cisco Jabber ska du säkerställa att den är registrerad med ciscotel protokollhanterare.

 • Användarna måste ha giltiga telefonnummer. Om numren är ogiltiga skickar Webex-appen fortfarande numret till den samtalsapp som du väljer, men samtalet misslyckas.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.com/du till Hantera >organisationsinställningaroch bläddrar sedan till Samtalsbeteende.

2

Välj den app som du vill använda som samtalsinställningar på organisationsnivå i Webex-appen och klicka sedan på Spara:

 • Ringa i Webex – Välj det här alternativet om du vill att användare ska ringa direkt iWebex-appen med hjälp av någon av dessa samtalstjänster: Webex Calling, Webex Calling (tidigare Webex Call) ellerHybrid-samtal.

 • Samtal i Webex (Unified CM) – Välj detta alternativ om du vill att användare ska ringa direkt i Webex-appen och registrera sig på Unified CM som en softphone för samtalsfunktioner, t.ex. Holdoch Resume. Mer information finns i Distributionsguide för samtal i Webex-appen (Unified CM)https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/wbxt/ucmcalling/unified-cm-wbx-teams-deployment-guide.html.

  Välj vilken domän som tillämpas för användare i Webex-appen:

  • Använd organisationens domän – organisationens domän tillämpas som standard på alla användare i Webex-appen.

  • Använd en UC Manager-profil för att ringa – Om du har skapat en UC Manager-profil kan du välja den här så att den tillämpas på alla användare iWebex-appen.

 • Webex Calling -appen – Välj det här alternativet om din organisation har en prenumeration på Cisco Webex Calling och du vill tillåta användare att ringa PSTN via Webex Calling-appen. När användare ringer PSTN-samtal i Webex-appen startas Webex Calling-appen för att ringa samtalet.


   

  Appen Webex Calling endast tillgänglig för utvalda kunder.

 • Cisco Jabber-appen – Välj det här alternativet om din organisation har Cisco Unified Communications Manager distribuerat och du vill tillåta användare att ringa PSTN i Cisco Jabber. När användare ringer PSTN i Webex-appen startasCisco Jabber-appen och används för att ringa samtalet.

 • Tredjepartsapp – Välj det här alternativet om din organisation har en prenumeration på en samtalsapp från tredje part och du vill tillåta användare att ringa PSTN-samtal med den appen. Vanligtvis har Webex-appanvändare i organisationen gratissamtal för det här alternativet. När användare ringer PSTN-samtal i Webex-appen startastredjepartsappen och används för att ringa samtalet.

För att du ska kunna ringa samtal eller anknytningssamtal i Webex PSTN måste användarna ha installerat motsvarandeprogram. Se till att du låter andra veta vilket val du gör och om en annan app används för att ringa samtal.


 

När du har ställt in en organisationsomfattande standard för samtal kan du tilldela olika samtalstjänster till enskilda användare i din organisation. Gå till Hantering > användare, bläddra till Inställningar och välj sedanSamtalsbeteende. Du kan välja ett alternativ och sedan klicka på Spara.