Alla dessa metoder skickar en automatisk e-postinbjudan till dina användare, du kan välja att undertrycka automatiska e-postmeddelanden.

Innan du lägger till användare kan du konfigurera din mall för automatisk licenstilldelning. Licenserna i mallen tilldelas automatiskt nya användare när du lägger till användare med någon av de tillgängliga metoderna.

Metod för användarhantering

Beskrivning

Om ditt företag använder Active Directory kan du lägga till användare och synkronisera dem från din Active Directory webex-Kataloganslutning. Kataloganslutning är ett nödvändigt verktyg för att kunna synkronisera din Active Directory med Ciscos molnkatalog i backend och gör det möjligt för dina användare att använda molntjänster som Webex Meetings och Webex-tjänster. När du har lagt till användare med den här metoden kan du använda något av följande alternativ för att tilldela tjänster till dina användare:

  • Efter synkroniseringsstatusskärmen kan du välja tjänster för att lägga till dem till alla användare samtidigt. Du kan göra individuella ändringar senare.

  • När som helst efter att du har synkroniserat dina användare i Cisco Webex kan du ge specifika användare rätt genom en exporterad CSV-mall som beskrivs i Ändra användare i Control Hub med CSV-mallen.

Om du använder Okta eller Azure AD för användarhantering kan du lägga till Webex som ett program och sedan synkronisera användare från mapparna i din organisation som hanteras i Control Hub. Ingen lokal infrastruktur eller anslutningar krävs. Den här integreringen håller din användarlista synkroniserad när en användare skapas, uppdateras eller tas bort från programmet i Okta eller Azure AD.

Det enklaste sättet är att lägga till enskilda användare via e-post eller uppdatera tjänster för användare en-för-en.

Om du använder Webex som ett pilotprojekt rekommenderar vi att du lägger till några användare med den här metoden så att de kan testa och bekanta sig med tjänsterna.

CSV-överföring är det bästa sättet att lägga till upp till 20 000 användare samtidigt. Du hämtar en kalkylbladsmall som en CSV-fil (kommaseparerad fil), anger e-postadresserna till alla användare du vill lägga till, tilldelar tjänstelicenser till dessa användare och överför sedan filen till din organisation.

Om du är en kundadministratör med fullständiga privilegier kan du tilldela roller med olika privilegier till valfria användare i din organisation.

Som kundadministratör kan du konvertera kontona för de användare som har registrerat sig för Webex på egenhand. När du har gjort det kan de använda funktioner som ingår i din organisations prenumeration. Du kan också kontrollera och uppdatera licenstilldelningarna för dessa användare under licenskonverteringen.

Självregistrering för användare (användare registrerar sig)

I en process som ibland kallas "sidoboard", kan användare registrera sig själva för Webex. Vem som helst kan göra detta med vilken Webex-klient som helst, och allt de behöver göra är att tillhandahålla en e-postadress som en identifierare.

T.ex. en användare kan bjuda in en annan användare att delta i Webex, och den inbjudna användaren kan registrera sig oberoende av sin organisation.

När personer registrerar sig så här skapar standardbeteendet från Webex dem i en allmän organisation som innehåller alla "gratis"-användare – de som inte ingår i en organisation som köper Webex-tjänster.

Detta kan orsaka viss extra administration åt dig om du hanterar en "betalorganisation". Ett namn på ditt företags e-postadresser är som user1@example.com, user2@example.com.

Oberoende av andra användares skapandeprocess hämtar Användare 3 Webex och loggar in för första gången med user3@example.com och sedan skapar Webex användare 3 i den allmänna organisationen som standard.

Nu behöver du göra anspråk på användaren i din organisation innan du kan hantera användare 3-tjänster som du gör för användare 1 och användare 2.

Du kan undvika detta scenario genom att göra anspråk på domänenexample.com innan användare registrerar sig. Om din organisation också SSO och mallen för automatisk tilldelning är på plats är flödet för användare 3 följande:

Användare 3 hämtar klienten och tillhandahåller e-postadressen user3@example.com. Denna domän har hävdas, så användare 3 kan inte bli medlem i den allmänna organisationen. Webex skapar användaren via sidoboardtavlor och omdirigerar sedan användaren till din identitetsleverantör. Användare 3 autentiseras via IDP och Webex ger användaren åtkomst till sitt konto. Licenstjänsten i Control Hub ger användare 3 de tjänster som den automatiska licensmallen innehåller (som du har tilldelat med mallen) och användare 3 börjar använda Webex.

Använd uppgifterna för följande:

  • Skicka en e-postinbjudan till Webexigen, antingen som en påminnelse eller om en användare aldrig har fått en sådan.

  • Ta bort användare från din organisation om de inte längre arbetar där eller om kontoinformationen är felaktig.