Förutsättningar för Webex-klassrum

För att använda Webex Klassrummåste du ha följande:

 • En betald Webex-licens.

 • Se till att alla användare av Webex Klassrum har lagts till i Control Hub.

 • Tillåt följande URL-domännamn för Meetings i Control Hub

  • webex.com

  • lti.educonnector.io

 • Kontrollera att instruktörskonton har kontotypen: Värd aktiverad för Meetings.


  Studenter som inte behöver vara värd för möten kan ha behörighet som värd eller deltagare.

Om du vill använda Webex Klassrummåste du tillåta ett domännamn i Control Hub.

1

Gå till https://admin.webex.com och logga in i Control Hub med dina Webex-inloggningsuppgifter.

2

Gå till Tjänster > möte , välj din -webbplats och klicka sedan på Konfigurera webbplats .

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Under Säkerhetsalternativletar du upp Tillåt följande URL-domännamn och lägger till lti.educonnector.io .

5

Klicka på Uppdatera.

Alla användare som kommer att vara instruktörer och värdar för möten måste ha en värd värdkonto.

1

Gå till https://admin.webex.com och logga in i Control Hub med dina Webex-inloggningsuppgifter.

2

I menyn Hantering väljer du Användare och sedan enanvändare.

3

I avsnittet Tjänster väljer du Redigera licenser.

4

Granska de tjänster som för närvarande är aktiverade och välj Redigera licenser.

5

Aktivera följande behörigheter:

 • Meddelanden: Avancerade meddelanden

 • Möten: Avancerade utrymmesmöten

 • Möten: Webex Meetings-sviten

6

Kontrollera att värd är valt i fältet Kontotyp och Webex Meetings Suite är valt i licensfältet.

7

Klicka på Spara.

Hämta din webbplats för Webex-klassrum

Alla användare som har fullständiga administratörsbehörighet för din Webex-webbplats och endast tillhör en Webex-webbplats kan ta del av din dators Webex-webbplats. Som den första användaren Webex-administratör behörighet att logga in på Webex-klassrum för din lärare behöver du en administratörsroll.

Som första administratör kan du lägga till andra administratörer, instruktörer och elever på din Webex Klassrum-webbplats. Om en annan användare med Webex-administratör-behörighet försöker logga in på din webbplats Webex Klassrum får de ett meddelande som varnar dem om att din skolwebbplats Webex Klassrum redan har tagits upp. Du får sedan ett e-postmeddelande som låter dig lägga till användaren i Webex Klassrum.

Logga in på Webex Klassrum med dina befintliga Webex-inloggningsuppgifter.

1

Gå till https://classrooms.webex.com och välj Logga in med Webex.

2

Ange dina Webex-inloggningsuppgifter.

Om du loggar in för första gången begär Webex-klassrum att du får åtkomst till din Webex-kontoinformation. Tillåt dessa behörigheter så att du kan få hela Webex Klassrum-upplevelsen.

Du tas till Startsidan för Webex-klassrum.

Inställningar

Du måste konfigurera tidszonen för din Webex Klassrum webbplats till samma tidszon inställd för din Webex webbplats.

1

Välj fliken Inställningar i sidhuvudets meny.

2

Gå till Allmänna inställningar och ställ in din tidszon.

3

Klicka på Spara.

Webbplatsens tidszon blir standardtidszon för alla användare när de skapar möten och kontorstider på webbplatsen Webex-klassrum.

Du kan konfigurera de mötesinställningar som är tillgängliga för alla kurser.

1

Välj fliken Inställningar i sidhuvudets meny.

2

Gå till Allmänna inställningar och aktivera eller inaktivera följande inställningar:

 1. Cisco Webex Meetings

 2. Kontorstid

 3. Cisco Webex Training

 4. Cisco Webex Events

Alla mötesinställningar är aktiverade som standard.

Om du ändrar inställningarna för Möten påverkas alla instruktörer på din Webex-webbplats för klassrum.

Termer

För att visa kurser för studenter och instruktörer måste du först skapa en term. Du kan skapa villkor i menyn Villkor. När en term väl har skapats kan du lägga till kurser och skapa användare för din Webex Klassrum-webbplats. En term kan vara en termin, trimeser, kvartal eller annan tidsdefinierad period.

1

Välj fliken Inställningar i sidhuvudets meny.

2

Gå till Termer & Kurser och välj + Nyterm.

3

Ange löptidens namn, löptidens startdatum och löptidens slutdatum.


 

När en term väl har skapats kan du inte redigera löptidens startdatum eller löptidens slutdatum.

4

Klicka på Skapa term.

Du kan redigera termen för att ändra termens namn.

1

Välj fliken Inställningar i sidhuvudets meny.

2

Gå till Termer & Kurser och välj fliken Villkor.

3

I fältet Söktermer anger du termens namn och väljer förstoringsglaset eller letar upp termen i termlistan.

4

Klicka på termens namn och välj fliken Term Settings (Terminställningar) för att redigera termens namn.

Användare

Du kan skapa och underhålla användarkonton för studenter, instruktörer och administratörer för din Webex Klassrum-webbplats i menyn Hantera användare.

Se till att alla användare har lagts till i Control Hub för att hantera användare i WebexKlassrum.

Innan du skapar användarkonton för första gången ska du skapa en term.

Du kan skapa användarkonton genom att överföra en CSV-fil.

1

Välj fliken Inställningar i sidhuvudets meny.

2

Klicka på MallCSV i Hantera användare för att hämta mallfilen.

3

Fyll i CSV-filen och säkerställ att fälten Förnamn, Efternamn, E-post och Roll är slutförda.

4

Klicka på + Importera användare och välj CSV-filen.

5

(Valfritt) Markera rutan bredvid Skicka välkomstmeddelande till nya instruktörer.

6

Klicka på Ladda upp.

När filöverföringen är klar skapas användarkontona.
7

Kontrollera statusen för filimporten under Importhistorik.

 • Om statusen SLUTFÖRDes har användarkontona skapats.
 • Om STATUS visar CSV-FELhämtar du fellistfilen för att granska och korrigera felen. Därefter importerar du CSV-filen igen.
 • Om status visar MIGRERA FEL, kontrollera CSV-filen för att säkerställa att rubrikerna är desamma som mallens CSV-fil och överför sedan din CSV-fil igen.

Nästa steg

När du väl har skapat användarkonton kan du registrera studenter och instruktörer i kurser eller lägga till ytterligare administratörer till din Webbplats för Webex-klassrum.

1

Välj fliken Inställningar i sidhuvudets meny.

2

Gå till Hantera användare och välj fliken Användare.

3

I fältet Sök efter användare anger du användarens e-postadress eller namn och väljer förstoringsglaset eller letar upp användarens adress i användarlistan.

För att redigera eller uppdatera befintliga användarinformation som du importerade i en tidigare CSV-filuppladdning måste du överföra en ny användarfil. Användarens e-postadress används för att identifiera den uppdaterade informationen som du inkluderar i den nya filen. Om du lämnar några värden tomma eller om de saknas i CSV-filen kommer de inte att uppdateras.

Det finns begränsningar för ändringar som du kan göra för användarroller från CSV-filen. Använd tabellen nedan för att se vilka roller du kan ändra.

Befintlig roll

Ny roll

Tillåtna

Administratör

Instruktör

Ja

Administratör

Student

Nej

Instruktör

Administratör

Ja

Instruktör

Student

Nej

Student

Administratör

Nej

Student

Instruktör

Nej

1

Välj fliken Inställningar i sidhuvudets meny.

2

Klicka på MallCSV i Hantera användare för att hämta mallfilen.

3

Fyll i CSV-filen med förnamn, efternamn, e-post och roll för de användare som du vill uppdatera.

4

Klicka på + Importeraanvändare, välj CSV-filen och klicka sedan på Överför.

Kurser

När du har lagt till en term kan du skapa kursinformation och anmäla instruktörer till kurser. Instruktörer kan också skapa sina egna kurser efter att de har loggat in på Webex-klassrum för första gången.

1

Välj +-ikonen i sidhuvudets meny.

2

Välj den term som kursen är i och ange sedan kursnamnet, ett kurs-ID och en kursbeskrivning.

3

Som kursskapare registreras du automatiskt som instruktör för kursen. Om du vill lägga till ytterligare instruktörer anger du e-postadresserna till instruktörerna i fältet.

4

Markera rutan bredvid Meddela instruktörer via e-post för att skicka ett e-postmeddelande om att instruktörerna vet att de har lagts till i kursen.

5

Klicka på knappen Skapa kurs.

Nästa steg

När du har skapat den kan du när som helst redigera kursen eller kursinstruktörerna genom att välja pennikonen i avsnittet Om kurs.

Så länge kursen har minst en instruktör kan du ta bort dig själv som instruktör från kursen. Om du tar bort dig själv från kursen tas alla befintliga möten och inspelningar som du har skapat bort från kursen.

När du har skapat en kurs kan du registrera dig för studenter.

1

Välj fliken Hem i sidhuvudets meny.

2

Under Kurser väljer du dinterm.

3

Välj den kurs som du vill anmäla dig till.

4

Klicka på pennikonen bredvid de studenter som du vill anmäla dig till och ange deras namn och e-postadress.

Om studenten du har anmält sig till har ett konto i Webex Klassrum visas deras e-postadress i listan över e-postmeddelanden till studenter.

Om en elevs e-postadress inte visas läggs dessa till i Webex-klassrum och registreras i kursen.

5

Markera rutan bredvid Meddela studenter om inskrivning via e-post för att skicka en e-postavisering så att de kan veta att de har lagts till i kursen.

När användare läggs till i kurser kan studenter och instruktörer se de kurser de är inskrivna i från startsidan.

1

Välj fliken Hem i sidhuvudets meny.

2

Under Kurser väljer du termen som du villha.

3

Välj den kurs som du vill ta bort.

4

Klicka på pennikonen i avsnittet Om kurs och klicka sedan på Ta bort kurs.

När du tar bort kursen tas alla möten, kontorstider, inspelningar och närvaro bort och kursen är inte längre synlig för instruktörer och elever i Webexklassrum.

Om andra instruktörer också är inskrivna i kursen tas deras möten endast bort från Webexklassrum. De måste även ta bort mötena från Webex-webbplatsen.