Översikt

The overall goal of data residency (formerly called data locality) in Webex is to store user data in regional data centers corresponding with the customer's location. Det här erbjudandet är tillgängligt för nya kunder och har följande högnivåfunktioner:

 • Our systems store your identities, such as email address and user ID, in your geographic region. Webex identity service processes client authentication requests locally in your region.

  Users can continue to meet with, message, and call users in other organizations across the globe without the need for separate accounts in foreign clusters. This means that Webex doesn't proliferate additional personal data elements

 • Encryption keys for your users are created and stored in your organization's geographic region, and the Key Management Service (KMS) in your region handles requests for the keys to encrypt and decrypt spaces, messages, and content in Webex App.
 • Encrypted user-generated content (meetings, messages, whiteboards, files and related metadata) is stored in the organization's geographic region.
 • Vi lagrar data om din organisation, till exempel verifierade domäner, inställningar och säkerhetsinställningar, i din geografiska region.
 • Webex Partners in one region can create customer organizations in any region that we offer the services.
 • Webex Hybrid Services are supported in the region, including Hybrid Directory, Hybrid Calendar, Hybrid Calling, Video Mesh, Hybrid Data Security, and Hybrid Messages.

Webex offers data residency within the following regions

Webex services and user-generated content

USAEUKanadaUKJapanAustralien
Meetings*
Common application data and identities
Meddelanden
Calling**
Krypteringsnycklar
Hybrid Services (data security, calling, calendar, directory, video mesh, and messages)
Webex Contact Center***

 

* For the list of Webex Meetings data centers for the rest of world, refer to Webex Meetings global data centers.

** For the list of Webex Calling data centers for the rest of world, refer to the Webex Calling privacy data sheet.

*** For the list of Webex Contact Center data for the rest of world, refer to Data Locality in Webex Contact Center

How we determine the data residency region

Messaging data residency

Under etableringen ser administratören som konfigurerar en organisation en listrutemeny i Control Hub. We determine the geographic region in which the organization's data resides based on the mapping of the selected country to its corresponding DC. When you create a trial and select a country that maps to the European region for example, the organization's user-generated content is stored in the region as well as the user identities and encryption keys.

För att avgöra vilken region ett land mappas till kan du hämta följande Microsoft Excel-fil och välja landets namn i listrutemeny: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/wbxt/datalocality/CountryCodeGEOmapping.xlsx (Filen börjar hämtas omedelbart när du öppnar länken.)

To enhance Webex Messaging data residency, we added a European geography (GEO) with data centers in Frankfurt and Amsterdam. The existing data centers in the United States of America continue to serve North America and the "Rest of World" (RoW).

Regionala platser för dataresidens.

Meetings Data residency

Meetings-data lagras i ett datacenter baserat på den tidszon som du väljer för en Webex Meetings webbplats under etableringen. Om du till exempel väljer en tidszon från en av EU-städerna kommer mötesdata att finnas i datacenter i Frankfurt. Mötesdata för andra tidszoner utanför EU finns i det datacenter som ligger närmast den valda staden.


 

På Cisco vi för att skydda och skydda våra kunders data och personlig information. The additional new data centers in Toronto, Canada, and Frankfurt, Germany, are part of this effort and complement existing data centers in the region, providing additional opportunities to host data in the EU and Canada. Since July 2021, new Webex customers from Europe can be provisioned to the data center in EU. Since July 2022, new Webex customers from Canada can be provisioned to the data center in Canada. We also have a migration plan in place to provide existing customers with more flexibility, and  to manage the data migration to your region.

Webex Calling residency

Calling data is stored in the data center closest to a customer’s principal place of business, as provided to Cisco by the Partner during the ordering process. Data residency is available in key markets in North America, Europe, and Asia and continue to expand to more regions. For the list of Webex Calling data centers, please refer to the Webex Calling Privacy Data Sheet.

Webex Contact Center residency

Webex Contact Center has achieved data residency in many countries we do business in North America, Europe and Asia and continues to expand. Based on the Country of Operation drop-down list that you selected on the Contact Center tab in the Setup wizard, the system creates the tenant in the closest data center based on the Country of Operation to Data Center mapping defined in Data Locality in Contact Center.

Data sharing, processing, and storage in Webex App and Messaging

Följande tabeller beskriver hur data delas, bearbetas och lagras i olika scenarier. Eftersom Webex-appen möjliggör samarbete mellan användare i flera organisationer beror reglerna för lagring och bearbetning i vissa fall på typen av samarbete och om du aktiverar kommunikation med andra organisationer.

I varje tabell används följande beteckningar för hemvist för data:

Globalt – data kan hanteras i ett Cisco - datacenter var som helst.

Begränsat – data finns i organisationens geografiska region, men kopior kan skapas eller bearbetas i andra regioner vid behov.

Begränsat – data finns i organisationens geografiska region.

In addition to data sharing, processing, and storage described below, refer to Webex App & Webex Messaging Privacy Data Sheet for more details on how Webex App and Webex Messaging process personal data.

Tabell 1. Control Hub administration activities
ScenarioData involvedShared withBearbetar…Lagring
US, EU Rest of world US, EU Rest of world
Skapa en ny kundorganisation. Data som samlats in eller genererats för att hantera ett kundkonto, inklusive administrativa e-postadresser, organisations-ID, faktureringsinformation med anspråk på domäner Cisco, partner

Begränsat

Globalt

Begränsat

Globalt

Använda och hantera en kundorganisation; lägga till licensierade tjänster. Driftsdata som organisationsinställningar, prenumerationshistorik, produktkatalog, användningsdata, analys, lagrade CSV-filer Cisco, partner, administratörer

Begränsat

Globalt

Begränsat

Globalt

Skapa en ny användare. Universellt unik identifierare (UUID)

Begränsat

Globalt

Begränsat

Globalt

Tabell 2. Webex App user sign-in and app configuration
ScenarioData involvedShared withBearbetar…Lagring
US, EU Rest of world US, EU Rest of world
Logga in på användarkonto. OAuth-token Identitetstjänst

Begränsat

Begränsad

Begränsat

Begränsat

Lösenord Identitetstjänst

Begränsat

Begränsat

Begränsat

Begränsat

Configure and use the Webex App. Data som mobil enhets-ID, enhetsnamn, IP-adress; inställningar som tidszon och språk; personliga kataloguppgifter som förnamn, efternamn, avatar och telefonnummer Organisations- och partneradministratörer

Begränsat

Globalt

Begränsat

Begränsad

Personliga kataloguppgifter som förnamn, efternamn, avatar, telefonnummer Andra användare i organisationen eller en extern organisation i samma region

Begränsat

Globalt

Begränsat

Begränsad

Användare från en extern organisation i en annan region*

Begränsad

Globalt

Begränsat

Begränsad

* Använd Control Hub för att blockera kommunikationen med externa organisationer för att förhindra detta scenario. Detta blockerar kommunikationen med alla externa organisationer.

Tabell 3. Webex App user content generation
ScenarioData involvedShared withBearbetar…Lagring
US, EU Rest of world US, EU Rest of world
Skicka ett meddelande eller en fil, skapa ett utrymme, flagga meddelanden. Användargenererat innehåll Efterlevnadsansvariga

Begränsat

Globalt

Begränsat

Globalt

Andra användare i organisationen eller en extern organisation i samma region

Begränsat

Globalt

Begränsat

Globalt

Användare från en extern organisation i en annan region*

Begränsad

Globalt

Begränsad

Globalt

Krypteringsnycklar Andra användare i organisationen eller en extern organisation i samma region

Begränsat

Begränsad

Begränsat

Begränsat

Användare från en extern organisation i en annan region*

Begränsad

Begränsad

Begränsat

Begränsat

Sök i index och härledd metadata som krävs för att använda tjänsten utan att ”läcka” användargenererat innehåll eller personligt identifierbar information utanför regionen.

Begränsat

Globalt

Begränsat

Globalt

Dela media i realtid. Röst, video, innehållsdelning Andra användare i organisationen eller en extern organisation i samma region

Begränsat

Globalt

Begränsat

Begränsad

Användare från en extern organisation i en annan region

Begränsad

Globalt

Begränsad

Begränsad

Spela in ett möte. Mötesinspelningar lagrade i Webex Meetings

Restricted (meeting host’s DC region)

Restricted (meeting host’s DC region)

Restricted (meeting host’s DC region)

Restricted (meeting host’s DC region)

Skapa en whiteboardtavla. Whiteboard-innehåll (whiteboards mellan organisationer samägs) Andra användare i organisationen eller en extern organisation i samma region

Begränsat

Globalt

Begränsat

Globalt

Användare från en extern organisation i en annan region*

Begränsad

Globalt

Begränsad

Globalt

* Använd Control Hub för att blockera kommunikationen med externa organisationer för att förhindra detta scenario. Detta blockerar kommunikationen med alla externa organisationer.

Tabell 4. Service integrations
EnhetData involvedShared withBearbetar…Lagring
US, EU Rest of world US, EU Rest of world
Integrering av kalendermiljö Kalendermöten och händelser, viss personligt identifierbar information Membership of all spaces (within the user’s organization)

Begränsad

Globalt

Begränsad

Globalt

API:er för utvecklare API services for developers – transparent look-up and re-direct to the appropriate region’s services.

Global sökning

Bearbetning inom regionen

Begränsad

Globalt

Begränsad

Globalt

Space ownership and content storage region

Vi lagrar innehåll i den region inom organisationen som äger utrymmet där innehållet visas. Äganderätten beror på typen av utrymme:

 • Group space—The owner is the organization of the person who created the space. Vi lagrar innehåll i ägarorganisationens region.

 • Utrymme i ett team – organisationen för personen som skapade teamet äger utrymmen som skapats i teamet. Utrymmen som skapats utanför teamet och sedan flyttats in i teamet behåller sin ursprungliga äganderätt. We store content in the region of the space owner's organization.

 • Konversation mellan två personer (icke-grupputrymme) – om personerna finns i olika organisationer äger varje organisation innehållet som användaren lägger upp. Om konversationen inkluderar en användare från Nordamerika/RoW GEO lagrar vi konversationsinnehållet i Nordamerika/RoW GEO.

 • Space created by a bot—We assign ownership to the organization of the first non-bot participant and store the content in the region of the owner's organization.

Frequently asked questions for data residency

Where can I find out where my data is located?

Cisco is transparent about the data residency of all the Webex services. Customer or partner administrators can verify the location of their Webex Services for Meetings, Messaging, and common application data by going to Account > Info > Data Locations in Control Hub.

Data locations in Control Hub

For Webex Contact Center service, you can confirm data residency by going to Contact Center > Settings > Service Details > Country of Operation in Control Hub.

Data residency for Contact Center in Control Hub

For legacy customers who are eligible for migrating their data to the new data centers in their regions, refer to Data center migration plans for your organization’s data in Control Hub.

Varför visas en Landsväljare under organisationens etablering?

Cisco Webex är glada över att kunna ge kunderna möjlighet att lokalisera vissa Webex-appdata i ”geobaserade” datacenter. Under etableringen avgör landsväljaren vilken region som kommer att lagra en ny kundorganisations data. Detta inkluderar organisationsidentitet, användares personliga identiteter, krypteringsnycklar och användargenererat innehåll (krypterade meddelanden, forum, filer och relaterad metadata).

Based on the Webex messages data center mapping pre-defined for each country, EU, Middle East, and Africa customers will be provisioned to EU data centers; US, Canada, APAC, and South America customers will be provisioned to US data centers.

Note that Webex Meetings sites are local to many global regions. For more details, refer to Webex Meetings Global Data Centers. Customers from Canada can have their common application data and user profiles stored in Canadian data centers.

Vilka GEO-platser stöds för närvarande för Webex Messaging?

We introduced the following locations, with the intention of expanding to more locations later:

 1. Europa – värd i datacentren i Frankfurt och Amsterdam. This region is mapped to countries in Continental Europe, the Middle East, and Africa.

 2. Nordamerika och resten av världen (RoW) – värd i datacenter i USA.

Vad är rekommendationen när du väljer ett land för GEO-platsen?

En kunds organisationsdata skapas och underhålls på den GEO-plats där Webex-apptjänsten tillhandahålls. Under etableringen ser administratören ett nytt alternativ för att välja ett land från en listrutemeny. Den här åtgärden anger permanent GEO-platsen för organisationens användare och krypteringsnycklar.

När du väljer land för en organisation bör du överväga följande rekommendationer:

 • Om organisationens användare huvudsakligen är baserade i ett land väljer du det landet, även om det inte matchar organisationens företagsadress. Detta kommer att förbättra användarupplevelsen och minimera latensen genom att använda lagring i datacentren närmast användarna.

 • Om användarna är spridda över flera länder väljer du det land som har högst antal användare. Kom ihåg att alla organisationens användare kommer att lagra sina data på den associerade GEO-platsen, även de som inte finns i det landet eller GEO.

 • Helst är leveranslandet och landet där data är bosatta desamma.


 

Vi har för närvarande inte stöd för migrering mellan GEO-platser. När du skapar en organisation i en GEO stannar den i den GEO.

För att kontrollera GEO-platsen som ett visst land mappas till hämtar du LandskodGEOMapping.xlsx öppnar du filen i Microsoft Excel och väljer land i listrutemeny.

Kan min organisations användare fortsätta att samarbeta med användare i andra regioner?

Ja. Dataresidency stärker säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna i Webex-appen utan att kompromissa med den enkla användarupplevelsen. Alla användare på vår plattform kan kommunicera globalt och samtidigt behålla en enda användaridentitet.

Hur påverkar data residency efterlevnad och synlighet över GEO:er?

Compliance officers continue to have 100% visibility on user content regardless of where the data is stored (based on the Webex App ownership model). Detta innebär att efterlevnadsfunktioner som eDiscovery och CASB-integreringar (cloud Access Security Broker) kommer att fortsätta så att du kan övervaka och vidta åtgärder för att förhindra dataförluster, även om dina användare samarbetar med användare från andra regioner. Med de administratörskontroller som redan finns tillgängliga kan du inaktivera extern kommunikation vid behov.