Villkor för att en organisation ska markeras som ska tas bort

Organisationer som uppfyller följande villkor markeras för automatisk borttagning:

  • Alla provperiods- och betalda prenumerationslicenser har tagits bort helt.
  • Partnerorganisationen hanterar inte några kunder.
Betalt/aktivt organisationsflödesschema innan det markeras för borttagning

Efter att förnyelseperioden har avslutats kommer licenserna att tas bort från organisationen och alla Webex-mötesdata, inklusive inspelningar Webex Meetings URL:er, kommer att tas bort. När en organisation är markerad för borttagning läggs en Tagg som ska tas bort bredvid organisationsnamnet i kundlistan i Partner Hub. En banderoll visas också i Control Hub. Efter 30 dagar utan någon användaraktivitet i organisationen får fullständiga administratörer för kundorganisationen ett e-postmeddelande om att organisationen kommer att tas bort om 30 dagar.


 

När 30 dagarna är slut och organisationen tas bort raderas alla data som är associerade med organisationen permanent, inklusive data för alla användare. Du förlorar data som Webex App-meddelanden och filer.

Markerad för borttagning av organisationsflödesschema

Så här gör du för att förhindra att en organisation markeras för automatisk borttagning

Om du vill att en organisation inte ska tas bort kan du:

  • Begär en ny provperiod för samma organisation.
  • Köp en prenumeration på samma organisation.
  • Logga in minst en gång i Control Hub-organisationen för att försena borttagningen i ytterligare 60 dagar.

All användaraktivitet inom den markerade organisationen återställer också nedräkning. Även om organisationen är markerad för borttagning kan användare fortfarande komma åt gratisversionen av Webex-produkter. Användaraktiviteter inkluderar:

  • Loggar in på Webex-appen.
  • Skicka eller ta emot meddelanden.
  • Användartoken uppdateras.
  • Kundadministratörer loggar in på organisationen i Control Hub.

Som ett exempel markeras en organisation för borttagning och det fanns ingen aktivitet inom 30 dagar, så ett e-postmeddelande skickas till alla fullständiga kundadministratörer. Kunden kommer att ha ytterligare 30 dagar på sig att välja om de vill behålla organisationen från det att e-postmeddelandet skickades.

Om någon användaraktivitet inträffar inom denna 30-dagarsperiod efter att e-postmeddelandet har skickats återställs nedräkning till början av processen. Kunden kommer att få ett e-postmeddelande om 30 dagar om det inte finns någon aktivitet och de har ytterligare 30 dagar på sig att skicka e-postmeddelandet för att hindra organisationen från att tas bort.

F. Vad händer när en betald prenumeration eller en provperiod upphör?

S. När en betald prenumeration går ut inaktiveras dess licenser under en 60-dagars förnyelseperiod. När en provperiod upphör kommer dess licenser att stängas av under en 30-dagars förnyelseperiod. Under förnyelseperioden kommer användare att förbli i organisationen och kan använda gratistjänster som gratismeddelanden, kostnadsfria möten och kostnadsfria samtal. Betal- och provlicenser samt webbplats för Webex Meetings inaktiveras dock. Allt användargenererat innehåll, meddelanden och Webex-inspelningar är fortfarande tillgängliga under förnyelseperioden.

F. Hur återinförer jag betalda eller provlicenser?

S. Du kan återställa licenser med en ny betald prenumeration eller genom att förlänga provperioden innan 30- eller 60-dagars förnyelseperioden upphör.

F. Vad händer om Control Hub-organisationen inte har någon användaraktivitet efter e-postmeddelandet med 30 dagars varning?

S. Organisationen och allt användargenererat innehåll i organisationen kommer att tas bort och kan inte ångras.

F. Min kund fick inte varningsmeddelandet via e-post och organisationen raderades. Vad kan jag göra?

S. När en organisation tas bort kan den här åtgärden inte ångras. Vi rekommenderar starkt att du övervakar alla dina kundprenumerationer och provperioder, anger utgångsdatum i din kalender och ber din kund att göra samma sak.

F. Hur vet jag när min kunds Webex-provperiod kommer att avslutas?

S. Du kan logga in på Partner Hub med ditt partnerkonto och i kundlistan väljer du kundens namn. Provperioden ska visas tillsammans med utgångsdatumet. Du kan även klicka på Visakund , välja Konton i den vänstra menyn och kontrollera kundens prenumerationer därifrån.

F. Jag startade en provperiod för Webex för min kund, vill jag få en avisering om när Control Hub-organisationen är markerad för borttagning?

S. Partneradministratörer ser ett varningsmeddelande i partnerhubben intill kundens namn. Ett e-postmeddelande skickas dock endast till kundadministratörer.

F. Kan ett partneradministratörsfilter visa endast de organisationer som är markerade för borttagning?

S. Ja, det finns ett filter i kundlistan i Partner Hub som kan väljas med etiketten Ska tas bort. En visuell etikett visas också bredvid kundens namn så att du kan vidta åtgärder efter behov.

F. Kan jag få ett undantag för att min kund ska behålla sin Control Hub-organisation aktiv, men inte behöva logga in var 30:e dag?

S. Det finns inga undantag i denna process.

F. Min kund vill att deras Control Hub-organisation ska tas bort omedelbart. Hur går det till?

S. Kunder kan ta bort sin organisation tillsammans med allt innehåll genom att följa denna procedur.