Vattenstämpel
29 mar 2021 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Cisco Webex Expert på begäran

När HMT-användaren är i ett videosamtal med fler än tre personer går det att strömma video till alla experter i samtalet på en delad skärm. Det här är användbart när alla experter behöver se HMT-videon oavsett vem som pratar under samtalet.

Cisco Webex Expert på begäran

Webex Expert on Demand gör det möjligt att använda RealWear-HMT-1 helt hands-free. Du kan använda huvudgester och röstkommandon för att ansluta dig till expertresurser och personer i din organisationen. Du kan använda Webex Expert on Demand för att säkert ringa en expert eller ett team med experter för att samarbeta och vägleda dig under den dagliga verksamheten.

Du behöver följande för att kunna använda Webex Expert on Demand:

 • En RealWear HMT-1-enhet.

 • En dator för att installera programvara som styr din RealWear HMT-1-enhet.

 • En mobilenhet för installation av RealWear Companion-appen.

 • En Webex Expert on Demand-licens.

Vattenstämpel
29 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex-expert på | begäran Konfigurera Real Det Här är HMT

Om du vill konfigurera Real En HMT med Webex-expert på begäran måste du hämta RealGuide Explorer och RealGuide Companion-programmen. Om du vill använda Real En HMT måste du se dig om och var du ska använda RealEtt HMT.

Hämta program

1

Innan du kan komma igång måste du först hämta Real En Explorer-fil till datorn, vilket gör att du kan styra Real En HMT.

2

Då måste du få Real Den här Companion att konfigurera din Real En HMT. Det är en mobilapp som finns tillgänglig för Android- och iOS-enheter:

 • På Android-enheter kan du QR-kod eller gå till Google Play Store.

 • På iOS-enheter kan du QR-kod appen eller besöka Apple App Store.

Hitta din dominerande öga

RealEtt HMT fungerar bäst med ditt bestämmande öga. Ett ögonblick är istället för att föredra visuell inmatning från en öga över den andra. Här är några tips som hjälper dig att ta reda på vilka ögon som är dominerande.

1

Skapa en triangel med dina händer ihopplacerade vid tidslängden.

2

När båda är öppna fokuserar du på alla objekt som är centrerade i triangeln.

3

Bibehåll fokus på objektet centrerat i triangeln och stäng ditt högra öga. Om objektet fortfarande är i triangeeln ser du inte bra ut.

4

Bibehåll fokus på objektet centrerat i triangeln och stäng ditt vänstra öga. Om objektet fortfarande är i triangeeln ser du höger ut.

Placera HMT

1

Placera enheten i skallen med skärm-POD:en placerad på sidan, enligt ditt öga. Utöka inte skärmen för långt från dina ögon.

2

Se till att visningen är så nära som möjligt för bästa visning. Justera indirekta kostnader så att HMT:en ligger horisontellt, lite ovanför din dator. Flytta HMT till platsen i form av "Z" under din synfält.

Vattenstämpel
29 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Expert on Demand | Slå på och logga in

Du kan antingen logga in för att använda Cisco Webex Expert on Demand med en QR-kod eller genom att ange ditt Webex-användarnamn och -lösenord.

Slå på och konfigurera RealWear-HMT

När enheten först slås på kan den avge en ljudsignal som meddelar att den måste konfigureras. Enheten söker efter en QR-kod för att utföra konfigurationen. Öppna RealWear Companion på din mobilenhet för att skapa en QR-kod.

1

Tryck på och håll in strömbrytaren som sitter på enhetens sida för att aktivera den.

2

Välj Konfiguration , välj Första konfiguration och följ stegen på enheten.

3

Peka HMT-kameran mot QR-koden när den har genererats.

4

Om du vill bekräfta att enheten har konfigurerats säger du NAVIGERA TILL STARTSIDAB och kontrollerar tid och datum, samt det trådlösa nätverket.

Logga in med en QR-kod

1

Säg Skanna kod.

2

Öppna RealWear Companion-appen på din mobilenhet.

3

Klicka på Begär kod.

4

Logga in med ditt Webex-användarnamn och -lösenord.

5

Skanna koden med din RealWear HMT-1.

Logga in med ett Webex-användarnamn och lösenord.

1

Säg Ange användarnamn och lösenord.

2

Säg Välj objekt 1 om du vill visa tangentbordet.

3

Ange ditt användarnamn och lösenord för Webex och säg sedan Skicka.

Vattenstämpel
29 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Expert på begäran | Ring ett Samtal

Du kan ringa till en av dina senaste kontakter, någon som finns i katalogen eller en medlem i ett team.

Ringa någon från dina direktutrymmen

1

Säg Direkt på startskärmen.

2

Säg personens namn eller säg Välj objekt och numret bredvid namnet.

3

Säg Ring upp.

Ringa upp ett grupputrymme

1

Säg Grupp på startskärmen.

2

Säg Välj objekt och numret bredvid grupputrymmet.

3

Säg sedan Ring upp.

Ringa någon från ett team

1

På startskärmen, säg Teams och säg sedan teamets namn.

2

Säg personens namn och sedan Ring upp.

Vattenstämpel
29 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Expert på begäran | Starta ett möte

När du behöver tala med personer i ett grupputrymme kan du starta ett möte.

Starta ett möte i ett grupputrymme

1

På hemskärmen säger du grupp.

2

Säg Välj objekt och numret bredvid grupputrymmet.

3

Säg Ring samtal.

Vattenstämpel
29 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Expert på begäran | Delta i ett möte

Du kan delta i ett pågående möte i ett grupputrymme.

Delta i ett pågående möte i ett grupputrymme

1

På hemskärmen säger du grupp.

Alla pågående möten visas.

2

Säg Välj objekt och numret bredvid mötet som du vill delta i.

3

Säg Delta i samtal.

Delta i ett schemalagt möte

Ett meddelande visas i övre delen av skärmen innan ett möte schemaläggs att starta.

 • Säg anslut till samtal för att ansluta till mötet tidigt.

 • Säg Ignorera samtal för att avvisa meddelandet.

En nedräkningstimer visas också bredvid utrymmet eller personers namn innan mötet är schemalagt att starta:

Delta i möten som inte är kopplade till ett utrymme

Du kan även personligt mötesrum (PMR) eller Mötesrum för samarbete (CMR)-möten som du har blivit inbjuden att delta i.

1

På hemskärmen säger du Meetings.

Alla pågående och kommande möten visas.

2

Säg Välj objekt och numret bredvid mötet som du vill delta i.

3

Säg Delta i samtal.

Vattenstämpel
29 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Expert on Demand | Skicka begäran om hjälp

När du behöver tala med någon kan du skicka ett meddelande istället för att ringa. Mottgareen får ett meddelande i ett Webex-utrymme och kan ringa tillbaka när de är lediga.

Be om hjälp från någon i din katalog

1

På skärmen Direct-utrymmen , säg Sök Direct för att öppna katalogen.

2

Bokstavera namnet och säg Acceptera för att söka i katalogen.

3

Säg personens namn i sökresultaten eller Välj objekt och nummer bredvid namnet och säg sedan Be om hjälp.

Din förfrågan skickas till personen i ett Webex-utrymme.

Be om hjälp från någon i ett team

1

På startskärmen, säg Teams och säg sedan teamets namn.

2

Säg teammedlemmens namn eller Välj objekt och numret bredvid namnet, säg sedan Be om hjälp.

Din förfrågan skickas till personen i ett Webex-utrymme.

Vattenstämpel
29 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Expert on Demand | Samtals kontroller

Under ett samtal kan du använda följande samtalskontroller på HMT-1 enheten.

Grundläggande samtalskontroller

Med Webex Expert on Demand finns vissa grundläggande kontroller på skärmen som du kan använda under ett samtal.

Du kan ändra zoom, använda ficklampa, se din Wi-Fi-status, pausa, avsluta samtalet och ta ett foto. Du kan också öppna menyn med kontrollalternativ om du vill ändra exponerings- och volymnivåer.

 • Zoom – under ett samtal kan du säga zoomnivå 1.

  Zoomnivån går från 1 till 5.

 • När du befinner dig i ett samtal kan du säga Fler kontroller för att öppna menyn kontrollalternativ.

  Välj bland:

  • Volym – säg Volymnivå 1.

   Volymnivån går från 1 till 5.

  • Exponering – säg Exponeringsnivå 1.

   Exponeringsnivån går från 1 till 5.

  • När du har gjort ditt val ska du säga Dölj kontroller för att stänga menyn.

 • Ficklampa – under ett samtal kan du säga Ficklampa på.

  Säg Ficklampa av för att stänga av ficklampan.

 • Nätverksstatus – Under ett samtal ser du ett meddelande om Dålig mediaanslutning.

  Detta indikerar att Wi-Fi-signalen har minskat till två staplar eller färre.

 • Pausa samtal – Säg Pausa samtalet under ett samtal.

  Ljud och video stoppas undr samtalet, men samtalet förblir aktivt.

 • Ta foto – under ett samtal kan du säga Ta foto.

  Fotot tas av RealWear HMT och läggs automatiskt till i Webex-utrymmet för det aktiva samtalet och sparas i mappen Mina foton på HMT.

 • Avsluta samtal – Säg Avsluta samtalet för att lägga på luren.

  RealWear-HMT lämnar utrymmet.

Dela din skärm

1

Säg Dela skärmen under ett videosamtal.

2

Säg Starta nu för att dela HMT-skärmen.

Om du inte vill att meddelandet ska visas igen säger du Visa inte igen för att markera kryssrutan.

3

Säg Sluta dela när du inte längre vill dela skärmen.

Visa ett foto

Fotografier sparas i mappen Mina foton på RealWear-HMT. Dessa omfattar fotografier och skärmbilder som du har tagit med RealWear-HMT.

1

Säg Navigera till startsidan och Mina filer.

2

Säg Mina foton och välj ett foto, Välj objekt och tillhörande fotonummer.

Kommentera på ett foto

1

Säg Ta foto under ett samtal och säg sedan Kommentera för att skriva en kommentar.

2

Säg Lägg till kommentar för att visa kommentarsskärmen.

 • Säg Flytta - uppåt/nedåt/vänster/höger om du vill flytta markören.

 • Säg Knuffa uppåt/nedåt/vänster/höger för att finjustera markörens position.

 • Om du vill ändra färg eller form på markören, säg Fler alternativ och gör sedan ditt val.

3

När du är klar, säg Spara kommentar och sedan Spara foto.

Fotografier sparas i mappen Mina foton på RealWear-HMT. Dessa omfattar fotografier och skärmbilder som du har tagit med RealWear-HMT.

4

Om du vill skicka fotot till experten under samtalet, kan du säga Navigera bakåttvå gånger och sedan Skicka foto.

Ett meddelande visas när fotot har skickats.

Ta en skärmbild

Innan du börjar

När experten delar skärmen i HMT kan du ta en skärm bild.

När en skärm är delad kan du säga Ta skärmbild.

Skärmbilden sparas i Mina foton.

Vattenstämpel
29 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Expert on Demand | Använd rösttangentbordet

Du kan använda rösttangentbordet för att kontrollera din RealWear HMT-enhet och granska alternativen för diktation samt de kommandon som finns tillgängliga.

Rösttangentbord

Följande är en beskrivning av hur du använder det visuella tangent bordet.

 • Om du vill bläddra igenom tecknen ska du flytta ditt huvud till vänster och höger.

 • Om du vill ange ett tecken säger du ordet under den bokstav som du vill ha. Om du t.ex. vill ange bokstaven b säger du Bravo.

 • Du kan ange flera bokstäver på en gång genom att säga motsvarande ord tillsammans. Om du till exempel vill ange namnet Becky, säger du Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

 • Om du vill ändra hur du anger data i textfält, säg t. ex. A B C -läge, symboler eller siffror.

 • När du har lagt in texten ska du säga kommandot för skicka som visas på skärmen. Exempel: i exemplet ovan är kommandot för skicka Skicka.

 • Om du vill radera din post, säger du Backa för att ta bort den senaste bokstaven eller Rensa text för att radera all text.

 • Säg Ångra om du vill ångra den senaste posten.


Tecknet behöver inte vara synligt på skärmen för att kunna matas in.

Använda diktering

Med Diktering kan du använda vanligt språk för att mata in information.

1

Om du vill visa fler inmatningsalternativ kan du säga Fler alternativ.

2

Säg Diktering om du vill växla till dikteringsläget.

3

Säg de ord som du vill skriva in.


 

Säg till exempel punkt com om du vill skriva in texten .com.

4

När du har slutfört dikteringen visa HMT den renderade texten på skärmen.

Röstkommandon

Logga in

Röstkommando

Åtgärd

Skanningsläge

Autentiserar med en QR-kod

Ange användarnamn och lösenord

Autentiserar med hjälp av användarnamn och lösenord

Huvudfunktioner

Röstkommando

Åtgärd

Logga ut

Logga ut från Expert On Demand

Gå till vänster/gå till höger

Navigerar till 1 sida åt vänster/höger

Direkt

Söker i dina direktutrymmen och visar kontakter

Grupp

Söker i dina grupputrymmen

Visa team

Visar befintliga team

Välj objekt <objekt nummer>

Markerar det objekt som är associerat med det angivna objektnumret

Sök direkt

Söker i dina direktutrymmen

Sök teams

Söker i teamet

Be om hjälp (från det valda teamet)

Skickar en begäran om hjälp till alla teammedlemmar

Sök efter medlemmar

Söker efter en teammedlem

Ring ett samtal

Ringer ett samtal till den valda kontakten

Be om hjälp (från vald kontakt)

Skickar en begäran om hjälp till den valda kontakten

Avbryt samtal

Avbryter ett samtal

Samtal

Röstkommando

Åtgärd

Fler kontroller/Dölj kontroller

Visar och döljer kontrollmenyn

Exponeringsnivå 1...5

Ändrar exponeringsnivån

Volymnivå 1...5

Ändrar volymnivån

Zoomnivå 1...5

Ändrar zoomnivån

Ta foto

Tar ett foto av den aktuella kameravyn

Pausa/återuppta samtal

Pausar ljud- och videosignalen tills samtalet återupptas

Ta skärmbild

Tar en skärmbild av en delad skärm

Avsluta samtal

Avslutar videosamtalet

Tangentbordskommandon

Röstkommando

Åtgärd

Bokstäver

Växlar tangentbordet till alfabetsläget för att mata in bokstäver

Siffror

Växlar tangentbordet till nummerläget för att mata in siffror

Symboler

Växlar tangentbordet till symbolläget för att mata in symboler

ABC-läge

Växlar tangent bordet till ABC-läget

Fler alternativ/dölj alternativ

Visar och döljer tangentbordsalternativ

Säker post

Växlar inmatningsläget till säkert läge

Normal post

Växlar inmatningsläget till normalt

Diktering

Aktiverar Diktering och matar in text baserad på tal

Skanningsläge

Skannar QR-koden

Ficklampa på/av

Växlar ficklampan på/av

Stäng tangentbordet

Stänger tangentbordet

Backsteg

Tar bort det sista tecknet

Rensa text

Rensar texten i inmatningsrutan

Ångra

Ångrar den senaste inmatningen

Acceptera

Accepterar den inmatade informationen

Globala kommandon

Röstkommando

Åtgärd

Navigera till start

Navigerar till startskärmen

Navigera bakåt

Navigerar till föregående skärm

Mina kontroller

Navigerar till systemets kontrollpanel

Stäng av mikrofon

Stänger tillfälligt av mikrofonen

Mina meddelanden

Öppnar meddelandesektionen

Senast öppnade program

Öppnar program som körs i bakgrunden

Visa hjälpen

Visar ett popup-fönster med hjälp med kommandon för den aktuella skärmen.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×