Cisco Webex Room Navigator за стенен монтаж може да бъде конфигуриран като устройство за резервиране на стая. Той показва състоянието на наличността на стаята и потребителите могат да резервират импровизирани срещи или да видят календара на стаята.


Предлага се стая със зелена светлина

Устройството за резервация на стая има цветна светлинна лента, за да осигури индикация за състоянието на стаята от разстояние.

  • Зелено - налично

  • Червен - в употреба

  • Жълто - срещата започва скоро (10 минути преди началото на нова среща)

Докоснете Стаен календар бутон, за да видите предстоящите срещи.


Стаен календар

Ако стаята е свободна, резервирате стаята, като докоснете Резервирайте сега бутон.


Панел за резервации

Стаята може да бъде резервирана от настоящия час до полунощ на същия ден, стига стаята да е свободна. Минималното време за среща е 10 минути.

Докоснете времевия интервал, за да резервирате стаята за 15 минути или повече. След това докоснете Книга.

Планировчикът на стаята ще покаже подробностите за срещата и цветът на светодиода ще се промени на червен.


Помещение в употреба

Когато направите резервация, новата среща става видима в календара на заседателната зала, но не се показва в личния ви календар.