Задаване на опции за телеконференции по подразбиране за вашия webex сайт


Тази процедура се отнася само за Webex Срещи, Webex Събития и Webex Обучение.

Можете да зададете опциите за аудио по подразбиране от наличните опции за вашия сайт. След това тези опции се появяват като избор по подразбиране на страниците за планиране на Webex, планировчика на Microsoft Outlook и съветника за настройка с едно кликване.

Можете също така да укажете дали потребителите могат автоматично да се присъединят към телеконференциите за обратно повикване, без да се налага да натискат "1" на телефонните си клавиатури. Тази опция е полезна, ако участниците пребивават в някои европейски страни, където телефонната система не може да изпраща тонове на клавиатурата.

Ако използвате опцията Webex Audio, можете да оставите Webex да възпроизведе звук, когато участниците се присъединят и напуснат аудио конференции.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете надолу до Тон за влизане и излизане на Телефония, след което изберете една от следните опции за услугите:

 • Звуков сигнал: Webex играе прост тон, когато участник се присъедини или напусне.
 • Обявяване на име: Webex моли всеки участник да заяви името си, докато се присъединява към събранието и след това обявява името на участника.
 • Няма тон: Webex не възпроизвежда никакъв звук, когато участник се присъедини или напусне.
3

За да позволите на потребителите автоматично да се присъединят към телеконференти за обратно повикване, без да натискат "1", изберете Вкл.до Присъединяване към телеконференция без натискане на "1".

4

В раздела по подразбиране сайт аудио опции изберете някоя от следните опции по подразбиране:

 • Интегрирана VoIP: Изберете тази опция, за да използвате Voice over IP (VoIP), където аудиото на сесията се изпраща по интернет, вместо да използвате телефона.
 • Никой: Изберете тази опция, за да изключите аудио-връзките от сайта си.
 • Уебекс телеконферентни: Изберете тази опция, за да използвате телефона за аудиото на сесията. Изберете някоя от следните опции:
  • Тол или Тол безплатно: За да позволите на участниците да се обадят, изберете една от тези опции, за да предоставите номер за повикване без такси или без такси.

  • Разрешаване на достъп до телеконференция чрез глобални номера за повикване: Изберете тази опция, за да предоставите локален телефонен номер, който участниците в други държави да използват, когато се обаждат в webex сесии. Наличните местни номера зависят от начина, по който е конфигуриран вашият Webex сайт. Тази опция е само за Webex Събития.

  • Телеконференциален разговор: Изберете тази опция, за да извикат потребителите, за да се присъединят към сесиите. Тази опция е само за Webex Събития.

  • Телеконференциален разговор за обратно повикване: Изберете тази опция, за да разполагате с потребители на обаждания на Webex, докато се присъединяват към сесиите. Тази опция е само за Webex Събития.

 • Друга телеконференция услуга: Ако сте настроили друга телеконферентни услуги, които да използвате със сесиите на Webex, можете да изберете тази опция.

Вашите селекции определят само настройките по подразбиране. Потребителите могат да избират други опции, докато планират сесии. Някои от изброените опции може да не са налични за вашия сайт.

5

Превъртете до долната част на страницата и кликнете върху Актуализиране, за да запазите промените си.

Тази процедура е само за Webex срещи, Webex събития и Webex обучение.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на конфигурация > общи настройки на сайта > опции .

2

Превъртете надолу до Опции за планировчик по подразбиране и проверете или премахнете отметката от следните квадратчета за опции за техническа поддръжка на Audio.

 • Незабавна помощ

 • Разрешаване на достъп на участника до незабавна помощ

3

Щракнете върху Актуализиране.


Тази процедура се отнася само за Webex Срещи и Обучение на Webex.

Можете да разрешите опцията за присвояване на номерата на повикванията по подразбиране за всички потребители на сайта Ви. Изберете двата номера по подразбиране от числата, предвидени за вашия сайт.

Можете също така да разрешите на хостовете за събрания и сесии да задават номерата на обажданията по подразбиране за своите участници.

Разрешаването на тези опции осигурява достъп до телеконференцията с помощта на глобални номера на повиквания по подразбиране.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > аудио настройки .

2

Поставете отметка в квадратчето Присвояване на номера за повикване по подразбиране.

3

Изберете опция за повикване от списъка вляво и изберете Добавяне.

Можете да изберете две опции от опциите, налични на вашия сайт.

4

(По избор) За да зададете реда, в който опциите се показват на сайта Ви, изберете една от опциите и я преместете нагоре или надолу.

5

Щракнете върху Запиши.


 

Ако искате да позволите на хостовете да избират свои собствени номера по подразбиране, поставете отметка в квадратчето Разреши на потребителя да задава номера на повиквания по подразбиране в Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

Когато е предвидено за вашия сайт, можете да включите опцията да позволите на участниците в събранието да получават обаждания на вътрешен телефонен номер в рамките на същия корпоративен сайт. Можете също да редактирате етикета, който се появява в рамките на диалога на Аудио конференцията, когато участниците се присъединят към аудиоконференцията.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете до секцията Опции за сайта и след това поставете отметка в квадратчето Разрешаване на вътрешнателеконферентно връзка с обратно повикване.

3

В полето Вътрешен етикет за обратно повикване въведете описателно име или фраза, за да идентифицирате вътрешната опция за обратно повикване.

4

Щракнете върху Актуализиране.

1

Влезте в Webex Администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > потребителски права .

2

За всяка опция за телеконференциране изберете на следните настройки:

 • Разрешаване на всички
 • Деактивиране на всички
 • Не модифицирайте
3

Щракнете върху Подаване.