Opsæt standardvalgmuligheder for telekonference på dit Webex-websted


Denne procedure gælder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training.

Du kan angive standard lydvalgmuligheder fra de tilgængelige valgmuligheder for dit websted. Disse valgmuligheder vises derefter som standardvalget på siderne til Webex-planlægning, Microsoft Outlook planlægningsprogrammet og guiden til opsætning af Med-ét-klik.

Du kan også angive, om brugere automatisk kan deltage i tilbagekaldstelekonferencer uden at trykke "1" på deres telefontastatur. Denne valgmulighed er nyttig, hvis deltagerne bor i nogle europæiske lande, hvor telefonsystemet ikke kan sende tastatur-toner.

Hvis du bruger valgmuligheden Webex-lyd, kan du få Webex til at afspille en lyd, når deltagerne deltager i og forlader lydkonferencer.

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Rul ned til Telefoni ankomst- og afgangstone, og vælg derefter en af følgende valgmuligheder for tjenesteydelserne:

 • Bip: Webex afspiller en enkelt tone, når en deltager deltager i eller forlader et websted.
 • Annoncere navn: Webex beder hver deltager om at oplyse deres navn, når de deltager i mødet, og annoncerer derefter deltagerens navn.
 • Ingen tone: Webex afspiller ikke en lyd, når en deltager deltager i eller forlader et websted.
3

Hvis du vil tillade brugere at deltage i tilbagekaldstelekonferencer automatisk, uden at trykke på "1", skal du vælge Til, ved siden af Deltag i telekonference uden at trykke på "1".

4

I afsnittet Valgmuligheder for standard websted lyd skal du vælge en af følgende standard valgmuligheder:

 • Integreret VoIP: Vælg denne valgmulighed for at bruge Voice over IP (VoIP), hvor sessionslyden sendes over internettet, i stedet for at bruge telefonen.
 • Ingen: Vælg denne valgmulighed for at udelukke lydkonference fra dit websted.
 • Webex-telekonferencer: Vælg denne valgmulighed for at bruge telefonen til sessionslyden. Vælg en af følgende valgmuligheder:
  • Betalt eller gratis opkaldsnummer: Hvis du vil tillade deltagerne at ringe op, skal du vælge en af disse valgmuligheder for at stille et betalt eller gratis opkaldsnummer til rådighed.

  • Tillad adgang til telekonference via globale indgående opkaldsnumre: Vælg denne valgmulighed for at levere et lokalt telefonnummer, som deltagere i andre lande kan bruge, når du ringer til Webex-sessioner. De tilgængelige lokale numre afhænger af, hvordan dit Webex-websted er konfigureret. Denne valgmulighed er kun til Webex Events.

  • Indgående opkaldstelekonference: Vælg denne valgmulighed for at få brugere til at ringe op, for at deltage i sessioner. Denne valgmulighed er kun til Webex Events.

  • Tilbagekaldstelekonference: Vælg denne valgmulighed for at få Webex til at ringe op til brugere, når de deltager i sessioner. Denne valgmulighed er kun til Webex Events.

 • Andre telekonferencetjenester: Hvis du har opsæt en anden telekonferencetjeneste til brug med Webex-sessioner, kan du vælge denne valgmulighed.

Dine valg bestemmer kun standardindstillingerne. Brugere kan vælge andre valgmuligheder, når de planlægger møder. Nogle af de angivne valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for dit websted.

5

Rul ned til bunden af siden, og klik på Opdater for at gemme dine ændringer.

Denne procedure gælder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training.

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Rul ned til Valgmuligheder for standard planlægningsprogram, og marker eller fjern markering af de følgende afkrydsningsfelter for valgmuligheder for teknisk support til lyd.

 • Omgående hjælp

 • Tillad mødedeltagere at tilgå omgående hjælp

3

Klik på Opdatér.


Denne procedure gælder kun for Webex Meetings og Webex Training.

Du kan aktivere valgmuligheden for at tildele standard opkaldsnumre for alle brugere på dit websted. Vælg de to standard numre fra de numre, der er klargjort for dit websted.

Du kan også tillade møde- og sessionsværter at indstille standard opkaldsnumre for deres deltagere.

Aktivering af disse valgmuligheder giver adgang til telekonferencen ved hjælp af globale opkaldsnumre som standard.

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Lydindstillinger.

2

Marker afkrydsningsfeltet Tildel standard opkaldsnumre.

3

Vælg en valgmulighed for in call-in fra listen til venstre og vælg Tilføj.

Du kan vælge to valgmuligheder fra valgmulighederne tilgængelige på dit websted.

4

(Valgfri) For at indstille rækkefølgen, som valgmulighederne vises i på dit websted, skal du vælge en af valgmulighederne og flytte dem op eller ned.

5

Klik på Gem.


 

Hvis du vil tillade værter at vælge deres egne standardnumre, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad bruger at indstille standard opkaldsnumre i Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.

Når den er klargjort for dit websted, kan du aktivere valgmuligheden for at tillade mødedeltagere at modtage opkald på et internt telefonnummer inden for samme virksomhedswebsted. Du kan også redigere mærkaten, der vises i dialogboksen Lydkonference, når deltagerne deltager i lydkonferencen.

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Rul ned til afsnittet Webstedets valgmuligheder, og marker derefter afkrydsningsfeltet Aktiver interne tilbagekaldskonferencer.

3

I feltet Mærkat for intern tilbagekaldsvalgmulighed skal du indtaste et beskrivende navn eller en sætning til at identificere den interne tilbagekaldsvalgmulighed.

4

Klik på Opdatér.

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Brugerprivileger.

2

For hver valgmulighed for telekonferencer, skal du vælge en af følgende indstillinger:

 • Aktiver alle
 • Deaktiver alle
 • Må ikke ændres
3

Klik på Indsend.

Når funktionen mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid er klargjort og konfigureret til dit websted, kan deltagere planlægge og starte fælles møder med Webex og TelePresence. Webex-deltagere kan samarbejde med TelePresence-deltagere i et kombineret møde, hvis deres TelePresence-udstyr er opgraderet til de nyeste versioner. Webex-deltagere kan se og dele indhold med TelePresence-deltagere.

Funktionen mødelokaler til samarbejde (CMR) var tidligere kendt som Webex-aktiveret TelePresence eller Cisco Webex OneTouch.

Før du begynder

 • Kontrollér, at integrationen af Webex-produktivitetsværktøjer i Microsoft Outlook er aktiveret. For CMR Hybrid er denne procedure en proces med to trin:

  • Konfigurer webstedsindstillingerne for produktivitetsværktøjer.

  • Installer Cisco TelePresence Management Suite-forlængelse til Microsoft Exchange (TMSXE). Se Cisco-mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid konfigurationsvejledning for yderligere oplysninger om konfiguration af TMSXE.

   Med TMSXE kan CMR Hybrid-værter bruge Webex-produktivitetsværktøjer til at planlægge Webex-only møder med Microsoft Outlook.


  • Microsoft Outlook integration for Windows er den eneste integration af produktivitetsværktøjer, som understøttes for CMR Hybrid.

  • Funktionen og udseendet af Microsoft Outlook-integration ændres, når CMR Hybrid er aktiveret. Se brugervejledningen Webex og TelePresence-integration til Outlook, der er tilgængelig fra din Webex Meetings-brugervejledningsside, for yderligere oplysninger.

 • Kontrollér, at Webex Meetings TelePresence-sessionstypen er aktiveret for:

  • Dit websted

  • Nye brugere på dit websted

   Denne valgmulighed er aktiveret som standard for alle nye brugerkonti, men du kan deaktivere den.

  • Hver bruger, som er vært for CMR Hybrid-møder

 • Opret forholdsregler for at reducere problemer med lav båndbredde under møder på dit websted:

 • Forstå hvilke mødeskabeloner, der bruges til CMR Hybrid.

 • Konsulter de seneste CMR Hybrid-oplysninger: Kendte problemer og begrænsninger for Webstedsadministration.


Få flere oplysninger om, hvordan du finder ud af, hvilken version af Webex du bruger, i artiklen Sådan finder du dit Webex-versionsnummer.

1

I Webstedsadministration på navigationsbjælken skal du gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > OneTouch.

2

I afsnittet TelePresence-valgmuligheder skal du markere Tillad Cisco Webex OneTouch-møder (kun MC).

Hvis du ikke vælger denne valgmulighed, udtones resten af CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) valgmulighederne.

3

I feltet Cisco TMS booking service URL-adresse skal du indtaste værtsadressen, som autoriserer forbindelsen mellem Cisco TelePresence Management Suite (TMS) og Cisco Webex-datacenteret.

Denne TMS-valgmulighed er et tegn på, at CMR Hybrid (også kendt som OneTouch 2.0) er klargjort for dit websted. Hvis denne valgmulighed henviser til CTSMAN, er dit websted fortsat klargjort til OneTouch 1.0. Se webstedsadministrationens udgivelsesnoter, der er tilgængelige fra dit Webex Meetings-websted, for forskelle mellem OneTouch 1.0 og OneTouch 2.0. Se mødelokaler til samarbejde (CMR) Hybrid-konfigurationsvejledning for oplysninger om konfiguration af TMS.

Cisco TMS er ansvarlig for planlægning af Cisco TelePresence-møder. Indtast den korrekte værtsadresse for at tilslutte til TelePresence-systemet.

4

Vælg, om du vil sende en kopi af e-mailinvitationen til mødeværten.

Når den er markeret, modtager værten to e-mail, en til værten, som inkluderer værtsadgangskoden, og en til at videresende til mødedeltagerne. Denne valgmulighed er fravalgt som standard.

5

Vælg, om du vil vise gratis telefonnumre for dine deltagere.

6

Marker Aktiver TelePresence-båndbreddekontrol for at give alle brugere den bedste oplevelse under deling, eller når video vises i et CMR Hybrid-møde. Fjern ikke markeringen af denne valgmulighed, medmindre du tilrådes at gøre dette af Webex-kundesupport.

7

Kontroller, at Vis TelePresence-velkomstskærmen ikke er markeret. Når den er markeret, kan velkomstskærmen minimere mængden af tilgængelig plads til at vise live video (kontra skærmdeling) på TelePresence-enheder. Aktiver kun denne valgmulighed, når det er vigtigt at vise visse detaljer, såsom mødeoplysninger, opkaldsnumre og mødeværtsnøgle.

8

Under Webex VoIP og videotilslutning skal du vælge Automatisk krypteret UDP/TCP SSL.

Denne valgmulighed tillader Cisco TMS at tilslutte via UDP med TelePresence Gateway. Hvis UDP-tilslutningen ikke er tilladt, vender Cisco TMS tilbage til TCP/SSL. Markér ikke TCP SSL, medmindre du tilrådes at gøre dette af Webex-kundesupport.

9

Marker Deaktiver Hybrid VoIP, hvis du ikke vil tillade brugere at tilslutte til lyd via deres computere. Vælg Opdater.