Opsæt standardvalgmuligheder for telekonference på dit Webex-websted


Denne procedure gælder for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training kun.

Du kan angive standard lydvalgmuligheder fra de tilgængelige valgmuligheder for dit websted. Disse valgmuligheder vises derefter som standardvalget på siderne til Webex-planlægning, Microsoft Outlook planlægningsprogrammet og guiden til opsætning af Med-ét-klik.

Du kan også angive, om brugere automatisk kan deltage i tilbagekaldstelekonferencer uden at trykke "1" på deres telefontastatur. Denne valgmulighed er nyttig, hvis deltagerne bor i nogle europæiske lande, hvor telefonsystemet ikke kan sende tastatur-toner.

Hvis du bruger valgmuligheden Webex-lyd, kan du få Webex til at afspille en lyd, når deltagere deltager i og forlader lydkonferencer.

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Rul ned til Telefoni ankomst- og afgangstone, og vælg derefter en af følgende valgmuligheder for tjenesteydelserne:

 • Bip: Webex afspiller en enkelt tone, når en deltager deltager i eller forlader et websted.
 • Annoncere navn: Webex beder hver deltager om at oplyse deres navn, når de deltager i mødet, og annoncerer derefter deltagerens navn.
 • Ingen tone: Webex afspiller ikke en lyd, når en deltager deltager i eller forlader et websted.
3

Hvis du vil tillade brugere at deltage i tilbagekaldstelekonferencer automatisk, uden at trykke på "1", skal du vælge Til, ved siden af Deltag i telekonference uden at trykke på "1".

4

I afsnittet Valgmuligheder for standard websted lyd skal du vælge en af følgende standard valgmuligheder:

 • Integreret VoIP: Vælg denne valgmulighed for at bruge Voice over IP (VoIP), hvor sessionslyden sendes over internettet, i stedet for at bruge telefonen.
 • Ingen: Vælg denne valgmulighed for at udelukke lydkonference fra dit websted.
 • Webex-telekonferencer: Vælg denne valgmulighed for at bruge telefonen til sessionslyden. Vælg en af følgende valgmuligheder:
  • Betalt eller gratis opkaldsnummer: Hvis du vil tillade deltagerne at ringe op, skal du vælge en af disse valgmuligheder for at stille et betalt eller gratis opkaldsnummer til rådighed.

  • Tillad adgang til telekonference via globale indgående opkaldsnumre: Vælg denne valgmulighed for at levere et lokalt telefonnummer, som deltagere i andre lande kan bruge, når du ringer til Webex-sessioner. De tilgængelige lokale numre afhænger af, hvordan dit Webex-websted er konfigureret. Denne valgmulighed er kun Webex Events aktiveret.

  • Indgående opkaldstelekonference: Vælg denne valgmulighed for at få brugere til at ringe op, for at deltage i sessioner. Denne valgmulighed er kun Webex Events aktiveret.

  • Tilbagekaldstelekonference: Vælg denne valgmulighed for at få Webex til at ringe op til brugere, når de deltager i sessioner. Denne valgmulighed er kun Webex Events aktiveret.

 • Andre telekonferencetjenester: Hvis du har opsæt en anden telekonferencetjeneste til brug med Webex-sessioner, kan du vælge denne valgmulighed.

Dine valg bestemmer kun standardindstillingerne. Brugere kan vælge andre valgmuligheder, når de planlægger møder. Nogle af de angivne valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for dit websted.

5

Rul ned til bunden af siden, og klik på Opdater for at gemme dine ændringer.

Denne procedure er kun Webex Meetings, Webex Events og Webex Training.

1

Log ind på Webex webstedsadministration og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Rul ned til Valgmuligheder for standard planlægningsprogram, og marker eller fjern markering af de følgende afkrydsningsfelter for valgmuligheder for teknisk support til lyd.

 • Omgående hjælp

 • Tillad mødedeltagere at tilgå omgående hjælp

3

Klik på Opdatér.


Denne procedure gælder kun for Webex Meetings og Webex Training ikke.

Du kan aktivere valgmuligheden for at tildele standard opkaldsnumre for alle brugere på dit websted. Vælg de to standard numre fra de numre, der er klargjort for dit websted.

Du kan også tillade møde- og sessionsværter at indstille standard opkaldsnumre for deres deltagere.

Aktivering af disse valgmuligheder giver adgang til telekonferencen ved hjælp af globale opkaldsnumre som standard.

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Lydindstillinger.

2

Marker afkrydsningsfeltet Tildel standard opkaldsnumre.

3

Vælg en valgmulighed for in call-in fra listen til venstre og vælg Tilføj.

Du kan vælge to valgmuligheder fra valgmulighederne tilgængelige på dit websted.

4

(Valgfri) For at indstille rækkefølgen, hvori valgmulighederne vises på dit websted, skal du vælge en af valgmulighederne og flytte dem op eller ned.

5

Klik på Gem.


 

Hvis du vil tillade værter at vælge deres egne standardnumre, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad bruger at indstille standard opkaldsnumre i Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder.

Når den er klargjort for dit websted, kan du aktivere valgmuligheden for at tillade mødedeltagere at modtage opkald på et internt telefonnummer inden for samme virksomhedswebsted. Du kan også redigere mærkaten, der vises i dialogboksen Lydkonference, når deltagerne deltager i lydkonferencen.

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Rul ned til afsnittet Webstedets valgmuligheder, og marker derefter afkrydsningsfeltet Aktiver interne tilbagekaldskonferencer.

3

I feltet Mærkat for intern tilbagekaldsvalgmulighed skal du indtaste et beskrivende navn eller en sætning til at identificere den interne tilbagekaldsvalgmulighed.

4

Klik på Opdatér.

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Brugerprivileger.

2

For hver valgmulighed for telekonferencer, skal du vælge en af følgende indstillinger:

 • Aktiver alle
 • Deaktiver alle
 • Må ikke ændres
3

Klik på Indsend.