Nastavení výchozích možností telekonference pro web Webex


Tento postup platí pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení webexu.

Výchozí možnosti zvuku můžete zadat z dostupných možností webu. Tyto možnosti se pak zobrazí jako výchozí výběr na plánovacích stránkách Webexu, plánovači aplikace Microsoft Outlook a Průvodci instalací jedním kliknutím.

Můžete také určit, zda se uživatelé mohou automaticky připojit k telekonferencím s zpět voláním, aniž by museli stisknout tlačítko "1" na svých telefonních klávesnicích. Tato možnost je užitečná, pokud účastníci pobývají v některých evropských zemích, kde telefonní systém nemůže odesílat tóny klávesnice.

Pokud používáte možnost Webex Audio, můžete nechat Webex přehrát zvuk, když se účastníci připojí a opustí zvukové konference.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte dolů na vstupní a výstupní tón telefonníhosubsystému a vyberte jednu z následujících možností služeb:

 • Pípnutí: Webex přehraje jednoduchý tón, když se účastník připojí nebo odejde.
 • Název oznámení: Webex požádá každého účastníka, aby při připojení ke schůzce uvedl své jméno, a poté oznámí jeho jméno.
 • Žádný tón: Webex nezodvává žádný zvuk, když se účastník připojí nebo odejde.
3

Chcete-li uživatelům umožnit automatické připojení k telekonferencím s zpět voláním bez stisknutí tlačítka "1", vyberte možnost On , vedle položky Připojit telekonferenci bez stisknutí tlačítka "1".

4

V části Výchozí možnosti zvuku webu vyberte jednu z následujících výchozích voleb:

 • Integrovaná technologie VoIP: Tuto možnost vyberte, chcete-li použít voice over IP (VoIP), kde se zvuk relace odesílá přes Internet namísto použití telefonu.
 • Žádné: Vyberte tuto možnost, chcete-li vyloučit zvukové konference z vašeho webu.
 • Telekonference Webex: Vyberte tuto možnost, chcete-li použít telefon pro zvuk relace. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Mýtné nebo bezplatná zadarmo: Chcete-li účastníkům umožnit volání, vyberte jednu z těchto možností a zadejte bezplatné nebo bezplatné číslo pro volání.

  • Umožnit přístup k telekonferenci prostřednictvím globálních volacího čísla: Vyberte tuto možnost, chcete-li účastníkům v jiných zemích zadat místní telefonní číslo, které budou používat při volání do relací webexu. Místní čísla, která jsou k dispozici, závisí na konfiguraci webu Webex. Tato možnost je pouze pro události Webex.

  • Telekonference přivolaní: Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby uživatelé volali, aby se připojili k relacím. Tato možnost je pouze pro události Webex.

  • Telekonference s zpětným voláním: Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby webex při připojování k relacím volal uživatelům. Tato možnost je pouze pro události Webex.

 • Ostatní telekonferenční služby: Pokud jste nastavili jinou službu telekonference pro použití s relacemi Webex, můžete tuto možnost vybrat.

Výběry určují pouze výchozí nastavení. Uživatelé mohou při plánování relací vybrat další možnosti. Některé z uvedených možností nemusí být pro váš web k dispozici.

5

Posuňte se na stránku dole a kliknutím na Aktualizovat uložte změny.

Tento postup je pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na > konfigurace běžných nastavení > webu.

2

Přejděte dolů na Výchozí možnosti plánovače a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí následujících políček u možností zvukové technické podpory.

 • Okamžitá nápověda

 • Povolit účastníkovi přístup k okamžité nápovědě

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.


Tento postup platí pouze pro schůzky webexu a školení webexu.

Můžete povolit možnost přiřadit výchozí čísla volání všem uživatelům na webu. Zvolte dvě výchozí čísla z čísel zřízených pro váš web.

Hostitelům schůzky a relací můžete také povolit nastavení výchozích čísel volání pro jejich účastníky.

Povolení těchto možností poskytuje přístup k telekonferenci pomocí globálních čísel volání ve výchozím nastavení.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na > nastavení běžného webu > nastavení zvuku.

2

Zaškrtněte políčko Přiřadit výchozí čísla pro volání.

3

V seznamu vlevo vyberte možnost volání a vyberte Přidat.

Z možností dostupných na webu můžete vybrat dvě možnosti.

4

(Nepovinné) Chcete-li nastavit pořadí, ve kterém se možnosti na webu zobrazují, vyberte jednu z možností a přesuňte ji nahoru nebo dolů.

5

Klikněte na položku Uložit.


 

Chcete-li hostitelům povolit výběr vlastních výchozích čísel, zaškrtněte políčko Povolit uživateli nastavit výchozí čísla pro volání v části Konfigurace > Nastavení > webu .

Při zřizování webu můžete zapnout možnost povolit účastníkům schůzky přijímat hovory na interní telefonní číslo na stejném podnikovém webu. Můžete také upravit popisek, který se zobrazí v dialogovém okně Audio konference, když se účastníci připojí ke zvukové konferenci.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte do části Možnosti webu a zaškrtněte políčko Povolit interní telekonferenci zpět.

3

Do pole Popisek možnosti interního volání zadejte popisný název nebo frázi pro identifikaci možnosti interního volání.

4

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > uživatelských oprávnění.

2

Pro každou možnost telekonference zvolte následující nastavení:

 • Povolit vše
 • Zakázat vše
 • Neupravovat
3

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Když je pro váš web zřízena a nakonfigurována hybridní funkce Místnosti pro spolupráci (CMR), mohou účastníci naplánovat a zahájit společné schůzky s Webexem a TelePresence. Účastníci webexu mohou spolupracovat s účastníky telepresence na kombinované schůzce, pokud je jejich místní zařízení TelePresence upgradováno na nejnovější verze. Účastníci webexu mohou prohlížet a sdílet obsah s účastníky programu TelePresence.

Hybridní funkce Zasedací místnosti pro spolupráci (CMR) byla dříve známá jako Webex Enabled TelePresence nebo Cisco Webex OneTouch.

Než začnete

 • Zajistěte, aby byla povolena integrace nástrojů pro zvýšení produktivity webexu do aplikace Microsoft Outlook. U CMR Hybrid je tento postup dvoukrokový:


  • Integrace aplikace Microsoft Outlook pro systém Windows je jedinou integrací nástrojů pro zvýšení produktivity, která je podporována pro cmr hybrid.

  • Funkce a vzhled integrace aplikace Microsoft Outlook se změní, když je povolena technologie CMR Hybrid. Další informace naleznete v uživatelské příručce Webex a TelePresence Integration to Outlook , která je k dispozici na stránce Uživatelské příručky pro schůzky webexu.

 • Ujistěte se, že typ relace TelePresence schůzek webexu je povolen pro:

  • Váš web

  • Noví uživatelé na vašem webu

   Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena pro všechny nové uživatelské účty, ale můžete ji zakázat.

  • Každý uživatel, který hostí hybridní schůzky CMR

 • Přijměte opatření ke snížení problémů s nízkou šířkou pásma během schůzek na vašem webu:

  • Vyberte připojení VoIP a videa přes protokol SSL UDP/TCP.

  • Udržujte výchozí nastavení maximální šířky pásma videa 15 snímků za sekundu pro webových schůzek Webex.

  • Zajistěte, aby bylo možné uhodovat agregované potřeby šířky pásma pro vaše schůzky CMR Hybrid. Další informace o doporučeném nastavení konfigurace šířky pásma pro schůzky CMR Hybrid naleznete v následující dokumentaci:

 • Pochopte, které šablony schůzky se používají pro CMR Hybrid.

 • Podívejte se na nejnovější informace CMR Hybrid: Známé problémy a omezení správy webu.


Další informace o tom, jak zjistit, kterou verzi webexu používáte, naleznete v článku Hledání čísla verze Webex.

1

V části Správa webu přejděte na navigačním panelu na > nastavení webu > OneTouch.

2

V části Možnosti telepresence zaškrtněte políčko Povolit schůzky Cisco Webex OneTouch (pouze MC).

Pokud tuto možnost nevytáhli, ostatní možnosti CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) jsou ztlumené.

3

Do pole URL rezervační služby Cisco TMS zadejte adresu hostitele, která autorizuje spojení mezi sadou Cisco TelePresence Management Suite (TMS) a datovým centrem Cisco Webex.

Tato možnost TMS je známkou toho, že cmr hybrid (také známý jako OneTouch 2.0) je zřízen pro váš web. Pokud tato možnost odkazuje na CTSMAN, váš web je stále zřízen pro OneTouch 1.0. Rozdíly mezi OneTouch 1.0 a OneTouch 2.0 jsou k dispozici v poznámkách k verzi správy webu dostupných na webu Webex Meetings. Informace o konfiguraci TMS najdete v příručce hybridní konfigurace zasedacích místností pro spolupráci (CMR).

Cisco TMS je zodpovědný za plánování schůzek Cisco TelePresence. Zadejte správnou adresu hostitele pro úspěšné připojení k systému TelePresence.

4

Vyberte, zda chcete hostiteli schůzky odeslat kopii e-mailu s pozvánkou.

Je-li zaškrtnuto, hostitel obdrží dva e-maily, jeden pro hostitele, který obsahuje přístupový kód hostitele, a jeden pro předávání účastníkům schůzky. Tato možnost není ve výchozím nastavení zaškrtnutí.

5

Vyberte, zda chcete účastníkům zobrazit bezplatná telefonní čísla.

6

Zaškrtněte políčko Povolit řízení šířky pásma TelePresence, abyste poskytli nejlepší zážitek pro všechny uživatele během sdílení nebo při použití videa na hybridní schůzce CMR. Tuto možnost nezaškrtáte, pokud vám to nedoporučená zákaznická podpora společnosti Webex nedoporučená.

7

Zkontrolujte, aby uvítací obrazovka Display TelePresence byla nezaškrtnutá. Je-li zaškrtnuto, může úvodní obrazovka minimalizovat velikost místa na obrazovce, které je k dispozici pro zobrazení živého videa (oproti sdílení obrazovky) na zařízeních TelePresence. Tuto možnost povolte pouze v případě, že je důležité zobrazit určité podrobnosti, například informace o schůzce, čísla pro volání a klíč hostitele schůzky.

8

V části Webex VoIP a videopřipojení vyberte Automaticky šifrované UDP/TCP SSL.

Tato možnost umožňuje cisco TMS připojit se přes UDP pomocí brány TelePresence. Pokud připojení UDP není povoleno, cisco TMS se vrátí zpět na TCP/SSL. Nevytažte protokol TCP SSL, pokud vám to nedoporučená zákaznická podpora společnosti Webex nedoporučená.

9

Pokud nechcete uživatelům povolit připojení ke zvuku prostřednictvím počítačů, zaškrtněte políčko Zakázat hybridní VoIP. Zvolte Aktualizovat.