Nastavení výchozích možností telekonferencí pro web Webex


Tento postup platí pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex.

Výchozí možnosti zvuku můžete určit z dostupných možností pro váš web. Tyto možnosti se pak zobrazí jako výchozí výběr na stránkách plánování Webex, plánovači aplikace Microsoft Outlook a průvodci nastavením jedním kliknutím.

Můžete také určit, zda se uživatelé mohou automaticky připojit k telekonferencím se zpětným voláním, aniž by museli stisknout tlačítko "1" na klávesnicích telefonu. Tato volba je užitečná, pokud účastníci pobývají v některých evropských zemích, kde telefonní systém nemůže odesílat tóny klávesnice.

Pokud použijete možnost Zvuk Webex, můžete nechat Webex přehrát zvuk, když se účastníci připojí a opustí zvukové konference.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

Posuňte se dolů na Tón pro vstup a výstup telefonníhosubsystému a pak pro služby vyberte jednu z následujících možností:

 • Pípnutí: Webex hraje jednoduchý tón, když se účastník připojí nebo odejde.
 • Oznámit jméno: Webex požádá každého účastníka, aby uvedl své jméno, když se připojí ke schůzce, a poté oznámí jméno účastníka.
 • Žádný tón: Webex nepřehrává žádný zvuk, když se účastník připojí nebo odejde.
3

Chcete-li uživatelům povolit automatické připojení k telekonferencím se zpětným voláním bez stisknutí tlačítka "1", vyberte možnost Zapnuto vedle položky Připojit se k telekonferenci bez stisknutí tlačítka "1".

4

V části Výchozí možnosti zvuku webu vyberte kteroukoli z následujících výchozích možností:

 • Integrovaná technologie VoIP: Tuto možnost vyberte, chcete-li použít Voice over IP (VoIP), kde je zvuk relace odesílán přes internet namísto použití telefonu.
 • Žádné: Tuto možnost vyberte, chcete-li z webu vyloučit audiokonference.
 • Telekonference Webex: Tuto možnost vyberte, chcete-li telefon použít pro zvuk relace. Vyberte kteroukoli z následujících možností:
  • Bezplatná nebo bezplatná linka: Chcete-li účastníkům umožnit volat, vyberte jednu z těchto možností a poskytněte bezplatné telefonní číslo.

  • Povolit přístup k telekonferencím prostřednictvím globálních telefonníchčísel: Tuto možnost vyberte, chcete-li poskytnout místní telefonní číslo pro účastníky v jiných zemích, které budou používat při volání do relací Webex. Místní čísla, která jsou k dispozici, závisí na konfiguraci webu Webex. Tato možnost je určena pouze pro události Webex.

  • Telefonické konference: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby uživatelé zavolali a připojili se k relacím. Tato možnost je určena pouze pro události Webex.

  • Telekonference se zpětným voláním: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby Webex volal uživatelům, když se připojují k relacím. Tato možnost je určena pouze pro události Webex.

 • Ostatní telekonferenční služby: Pokud jste nastavili jinou telekonferenční službu pro použití s relacemi Webex, můžete tuto možnost vybrat.

Vaše výběry určují pouze výchozí nastavení. Uživatelé mohou při plánování relací vybrat další možnosti. Některé z uvedených možností nemusí být pro váš web k dispozici.

5

Posuňte se do dolní části stránky a kliknutím na Aktualizovat uložte změny.

Tento postup je určen pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex.

1

Přihlaste se do správy webu Webex a přejděte na Konfigurace > Možnosti společného nastavení webu > .

2

Posuňte se dolů na Výchozí možnosti plánovače a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí následujících políček u možností technické podporyzvuku .

 • Okamžitá nápověda

 • Povolit účastníkovi přístup k okamžité nápovědě

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.


Tento postup platí pouze pro schůzky Webex a školení Webex.

Můžete povolit možnost přiřazení výchozích telefonních čísel pro všechny uživatele na vašem webu. Vyberte dvě výchozí čísla z čísel zřízených pro váš web.

Můžete také povolit hostitelům schůzek a relací nastavit výchozí telefonní čísla pro své účastníky.

Povolením těchto možností získáte ve výchozím nastavení přístup k telekonferenci pomocí globálních telefonních čísel.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Nastavení konfigurace > běžných nastavení webu > Nastavení zvuku .

2

Zaškrtněte políčko Přiřadit výchozí čísla pro volání.

3

Ze seznamu vlevo vyberte možnost volání a vyberte Přidat.

Z možností dostupných na vašem webu můžete vybrat dvě možnosti.

4

(Volitelné) Chcete-li nastavit pořadí, ve kterém se možnosti na webu zobrazují, vyberte jednu z možností a přesuňte ji nahoru nebo dolů.

5

Klikněte na položku Uložit.


 

Chcete-li hostitelům povolit výběr vlastních výchozích čísel, zaškrtněte políčko Povolit uživateli nastavit výchozí čísla pro volání v části Konfigurace > Společné nastavení webu > možnosti.

Po zřízení webu můžete zapnout možnost povolit účastníkům schůzky přijímat hovory na interním telefonním čísle v rámci stejného podnikového webu. Můžete také upravit popisek, který se zobrazí v dialogovém okně Audio Konference, když se účastníci připojí ke zvukové konferenci.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

Přejděte do části Možnosti webu a zaškrtněte políčko Povolit interní telekonference zpětného volání.

3

Do pole Popisek možnosti Interní zpětné volání zadejte popisný název nebo frázi, abyste identifikovali možnost interního zpětného volání.

4

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Běžná nastavení webu >Uživatelská oprávnění.

2

Pro každou možnost telekonference vyberte z následujících nastavení:

 • Povolit vše
 • Zakázat vše
 • Neupravovat
3

Klikněte na tlačítko Odeslat.