הגדרת אפשרויות ברירת מחדל לשיחות ועידה טלפוניות עבור אתר Webex שלך


הליך זה חל על פגישות Webex, אירועי Webex והדרכה של Webex בלבד.

באפשרותך לציין את אפשרויות השמע המוגדרות כברירת מחדל מהאפשרויות הזמינות עבור האתר שלך. אפשרויות אלה מופיעות לאחר מכן כבחירת ברירת המחדל בדפי התזמון של Webex, במתזמן Microsoft Outlook ובאשף ההתקנה בלחיצה אחת.

באפשרותך גם לציין אם משתמשים יכולים להצטרף באופן אוטומטי לשיחות ועידה טלפוניות חוזרות מבלי ללחוץ על "1" בלוחות המקשים של הטלפון שלהם. אפשרות זו שימושית אם המשתתפים מתגוררים במדינות מסוימות באירופה שבהן מערכת הטלפון אינה יכולה לשלוח צלילי לוח מקשים.

אם אתה משתמש באפשרות Webex Audio, אתה יכול לגרום ל- Webex להשמיע צליל כאשר המשתתפים מצטרפים לשיחות ועידה בשמע ועוזבים אותן.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל טוןהכניסה והיציאה של טלפוניה ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות עבור השירותים:

 • צפצוף: Webex משמיע צליל פשוט כאשר משתתף מצטרף או עוזב.
 • הכריזו על שם: Webex מבקשת מכל משתתף לציין את שמו כשהוא מצטרף לפגישה ולאחר מכן מכריזה על שם המשתתף.
 • אין טון: Webex אינו משמיע צליל כלשהו כאשר משתתף מצטרף או עוזב.
3

כדי לאפשר למשתמשים להצטרף באופן אוטומטי לשיחות ועידה טלפוניות חוזרות מבלי ללחוץ על "1", בחר מופעל , לצד הצטרף לשיחות ועידה טלפוניות מבלי ללחוץ על "1".

4

במקטע אפשרויות השמע של אתר ברירת המחדל, בחר אחת מאפשרויות ברירת המחדל הבאות:

 • VoIP משולב בחר באפשרות זו כדי להשתמש ב- Voice over IP (VoIP) שבו שמע ההפעלה נשלח דרך האינטרנט במקום להשתמש בטלפון.
 • הערה: בחר באפשרות זו כדי לא לכלול שיחות ועידה קוליות מהאתר שלך.
 • שיחת ועידה טלפונית של Webex: בחר באפשרות זו כדי להשתמש בטלפון עבור שמע ההפעלה. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
  • אגרה או חיוג חינם: כדי לאפשר למשתתפים להתקשר, בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי לספק מספר שיחה ללא תשלום או שיחת חינם.

  • אפשר גישה לשיחת ועידה טלפונית באמצעות מספרי שיחות טלפון גלובליים: בחר באפשרות זו כדי לספק מספר טלפון מקומי לשימוש משתתפים במדינות אחרות בעת התקשרות לתוך הפעלות Webex. המספרים המקומיים הזמינים תלויים באופן שבו אתר Webex שלך מוגדר. אפשרות זו מיועדת לאירועי Webex בלבד.

  • שיחות ועידה טלפוניות: בחר באפשרות זו כדי לגרום למשתמשים להתקשר כדי להצטרף למפגשים. אפשרות זו מיועדת לאירועי Webex בלבד.

  • שיחות ועידה טלפוניות חוזרות: בחר באפשרות זו כדי שמשתמשי Webex יתקשרו אליהם כשהם מצטרפים למפגשים. אפשרות זו מיועדת לאירועי Webex בלבד.

 • שירותשיחות ועידה טלפוניות נוסף: אם הגדרת שירות שיחות ועידה טלפוניות אחר לשימוש עם הפעלות Webex, באפשרותך לבחור באפשרות זו.

הבחירות שלך קובעות רק את הגדרות ברירת המחדל. משתמשים יכולים לבחור אפשרויות אחרות בזמן שהם מתזמנים הפעלות. ייתכן שחלק מהאפשרויות המפורטות לא יהיו זמינות עבור האתר שלך.

5

גלול אל תחתית העמוד ולחץ על עדכן כדי לשמור את השינויים שלך.

הליך זה מיועד לפגישות Webex, אירועי Webex והדרכה של Webex בלבד.

1

היכנס לניהול אתר Webex ועבור אל > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות>.

2

גלול מטה אל אפשרויות מתזמן ברירת המחדל וסמן או בטל את סימון תיבות הסימון הבאות עבור אפשרויותתמיכה טכנית בשמע.

 • עזרה מידית

 • אפשר למשתתף גישה לעזרה מידית

3

לחץ על עדכן.


הליך זה חל על פגישות Webex ועל הדרכת Webex בלבד.

באפשרותך להפעיל את האפשרות להקצות את מספרי השיחות המוגדרים כברירת מחדל עבור כל המשתמשים באתר שלך. בחר את שני מספרי ברירת המחדל מתוך המספרים שהוקצו עבור האתר שלך.

באפשרותך גם לאפשר למארחי פגישות ומפגשים להגדיר את מספרי השיחות המוגדרים כברירת מחדל עבור המשתתפים שלהם.

הפעלת אפשרויות אלה מספקת גישה לשיחת הוועידה באמצעות מספרי התקשרות גלובליים כברירת מחדל.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > הגדרות שמע.

2

סמן את תיבת הסימון הקצאת מספרי התקשרות המוגדרים כברירת מחדל.

3

בחר אפשרות התקשרות מהרשימה מימין ובחר הוסף.

באפשרותך לבחור שתי אפשרויות מתוך האפשרויות הזמינות באתר שלך.

4

(אופציונלי) כדי להגדיר את הסדר שבו האפשרויות מופיעות באתר שלך, בחר אחת מהאפשרויות והזז אותה למעלה או למטה.

5

לחץ על שמור.


 

אם ברצונך לאפשר למארחים לבחור מספרי ברירת מחדל משלהם, סמן את תיבת הסימון אפשר למשתמש להגדיר מספרי התקשרות המוגדרים כברירת מחדל ב - Configuration > Common Site Settings > אפשרויות.

בעת הקצאת ההקצאה עבור האתר שלך, באפשרותך להפעיל את האפשרות לאפשר למשתתפי הפגישה לקבל שיחות במספר טלפון פנימי באותו אתר ארגוני. באפשרותך גם לערוך את התווית המופיעה בתיבת הדו-שיח 'שיחת ועידת שמע' כאשר המשתתפים מצטרפים לוועידת השמע.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול אל המקטע אפשרויות אתר ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון הפוך את שיחות הוועידה הפנימיות לשיחות חוזרות .

3

בשדה תווית האפשרות 'התקשרות חוזרת פנימית' , הזן שם או צירוף מילים תיאוריים כדי לזהות את אפשרות השיחה החוזרת הפנימית.

4

לחץ על עדכן.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > הרשאותמשתמש.

2

עבור כל אפשרות של שיחות ועידה טלפוניות, בחר/י את ההגדרות הבאות:

 • הפעל הכל
 • השבת הכל
 • אל תשנה
3

לחץ על שלח.