Ange standardalternativ för telekonferens på din Webex-webbplats


Denna procedur gäller endast Webex Meetings, Webex Events och Webex Training.

Du kan ange standardalternativ för ljud från tillgängliga alternativ för din webbplats. Dessa alternativ visas sedan som standardvalet på Schemaläggningssidor för Webex, Microsoft Outlook-schemaläggaren och Ett-klicks inställningsguide.

Du kan också ange om användare automatiskt ska kunna delta i telekonferenser med återuppringning utan att behöva trycka ”1” på knappsatsen. Detta alternativ är användbart om mötesdeltagare bor i vissa europeiska länder där telefonsystemet inte kan skicka knappsatstoner.

Om du använder Webex-ljud kan du låta Webex spela upp ett ljud när mötesdeltagare deltar och lämnar ljudkonferenser.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Rulla ner till In- och utgångston för telefon och välj sedan ett av följande tjänstealternativ:

 • Pipljud: Webex spelar en enkel ton när mötesdeltagare deltar eller lämnar.
 • Meddela namn: Webex ber alla mötesdeltagare att ange sina namn när de deltar i mötet och sedan meddelas mötesdeltagarens namn.
 • Ingen ton: Webex spelar inget ljud när mötesdeltagare deltar eller lämnar.
3

För att låta användare automatiskt delta i telekonferenser med återuppringning utan att trycka på ”1”, välj bredvid Delta i telekonferens utan att trycka på ”1”.

4

I avsnittet Standardinställningar för ljud välj något av följande standardalternativ:

 • Integrerad VoIP: Välj detta alternativ för att använda Voice over IP (internettelefon) där sessionsljudet skickas över internet istället för telefonen.
 • Ingen: Välj detta alternativ för att exkludera ljudkonferenser från din webbplats.
 • Webex-telekonferens: Välj detta alternativ för att använda telefon istället sessionsljud. Välj något av följande alternativ:
  • Avgiftsbelagd eller Avgiftsfri: För att tillåta mötesdeltagare att ringa in ska du välja ett av dessa alternativ för att tillhandahålla ett avgiftsbelagt eller avgiftsfritt nummer.

  • Tillåt åtkomst till telekonferensen via globala inringningsnummer: Välj detta alternativ för att tillhandahålla ett lokalt telefonnummer som mötesdeltagare i andra länder kan använda för att ringa in till Webex-möten. De lokala nummer som är tillgängliga beror på hur din Webex-webbplats är konfigurerad. Det här alternativet är endast Webex Events.

  • Telekonferens med inringning: Välj detta alternativ för att låta användare ringa in för att delta i sessioner. Det här alternativet är endast Webex Events.

  • Telekonferens med återuppringning: Välj detta alternativ om du vill att Webex ska ringa upp användare när de deltar i sessioner. Det här alternativet är endast Webex Events.

 • Annan telekonferenstjänst: Om du har ställt in en annan telekonferenstjänst att använda med Webex-sessioner kan du välja det alternativet.

Dina val påverkar endast standardinställningarna. Användare kan välja andra alternativ när de schemalägger sessioner. Vissa av de listade alternativen kanske inte är tillgängliga för din webbplats.

5

Rulla till slutet av sidan och klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar.

Denna procedur är endast Webex Meetings, Webex Events och Webex Training.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till Standardalternativ för schemaläggare och markera eller avmarkera följande kryssrutor för Supportalternativ för ljudteknik.

 • Direkthjälp

 • Tillåt deltagare att få åtkomst till direkthjälp

3

Klicka på Uppdatera.


Denna procedur gäller endast för Webex Meetings och Webex Training.

Du kan aktivera alternativet att tilldela standardnumret för inringning för alla användare på din webbplats. Välj två standardnummer från de nummer som är tillhandahållna för din webbplats.

Du kan också tillåta mötes- och sessionsvärdar att ange standardnummer för inringning för mötesdeltagare.

Aktivering av dessa alternativ ger åtkomst till telekonferensen med globala inringningsnummer som standard.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar >ljudinställningar.

2

Markera kryssrutan Tilldela standardnummer för inringning.

3

Välj ett inringningsalternativ från listan till vänster och välj Lägg till.

Du kan välja två alternativ från de alternativ som finns tillgängliga på din webbplats.

4

(Valfritt) För att ange i vilken ordning alternativen ska visas på din webbplats väljer du ett av alternativen och flyttar det upp eller ner.

5

Klicka på Spara.


 

Om du vill tillåta värdar att välja sina egna standardnummer, markera kryssrutan Tillåt användare att ställa in standardnummer för inringning i Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

När den är tillhandahållen för din webbplats kan du slå på alternativet att mötesdeltagare kan ta emot samtal via ett internt telefonnummer inom samma företagswebbplats. Du kan också redigera etiketten som visas i dialogrutan Ljudkonferens när mötesdeltagare deltar i ljudkonferensen.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till avsnittet Sidalternativ och markera sedan kryssrutan Aktivera telekonferens med intern uppringning.

3

I fältet Etikett för interna återuppringningsalternativ anger du ett beskrivande namn eller fras för att identifiera det interna återuppringningsalternativet.

4

Klicka på Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Användarprivilegier.

2

För varje telekonferensalternativ väljer du en av följande inställningar:

 • Aktivera alla
 • Inaktivera alla
 • Ändra inte
3

Klicka på Skicka in.