Ange standardalternativ för telekonferens på din Webex-webbplats


Denna procedur gäller endast för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training.

Du kan ange standardalternativ för ljud från tillgängliga alternativ för din webbplats. Dessa alternativ visas sedan som standardvalet på Schemaläggningssidor för Webex, Microsoft Outlook-schemaläggaren och Ett-klicks inställningsguide.

Du kan också ange om användare automatiskt ska kunna delta i telekonferenser med återuppringning utan att behöva trycka ”1” på knappsatsen. Detta alternativ är användbart om mötesdeltagare bor i vissa europeiska länder där telefonsystemet inte kan skicka knappsatstoner.

Om du använder alternativet Webex-ljud kan du låta Webex spela upp ett ljud när mötesdeltagare deltar och lämnar ljudkonferenser.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Rulla ner till In- och utgångston för telefon och välj sedan ett av följande tjänstealternativ:

 • Pipljud: Webex spelar en enkel ton när mötesdeltagare deltar eller lämnar.
 • Meddela namn: Webex ber alla mötesdeltagare att ange sina namn när de deltar i mötet och sedan meddelas mötesdeltagarens namn.
 • Ingen ton: Webex spelar inget ljud när mötesdeltagare deltar eller lämnar.
3

För att låta användare automatiskt delta i telekonferenser med återuppringning utan att trycka på ”1”, välj bredvid Delta i telekonferens utan att trycka på ”1”.

4

I avsnittet Standardinställningar för ljud välj något av följande standardalternativ:

 • Integrerad VoIP: Välj detta alternativ för att använda Voice over IP (internettelefon) där sessionsljudet skickas över internet istället för telefonen.
 • Ingen: Välj detta alternativ för att exkludera ljudkonferenser från din webbplats.
 • Webex-telekonferens: Välj detta alternativ för att använda telefon istället sessionsljud. Välj något av följande alternativ:
  • Avgiftsbelagd eller Avgiftsfri: För att tillåta mötesdeltagare att ringa in ska du välja ett av dessa alternativ för att tillhandahålla ett avgiftsbelagt eller avgiftsfritt nummer.

  • Tillåt åtkomst till telekonferensen via globala inringningsnummer: Välj detta alternativ för att tillhandahålla ett lokalt telefonnummer som mötesdeltagare i andra länder kan använda för att ringa in till Webex-möten. De lokala nummer som är tillgängliga beror på hur din Webex-webbplats är konfigurerad. Detta alternativ är endast för Webex Events.

  • Telekonferens med inringning: Välj detta alternativ för att låta användare ringa in för att delta i sessioner. Detta alternativ är endast för Webex Events.

  • Telekonferens med återuppringning: Välj detta alternativ om du vill att Webex ska ringa upp användare när de deltar i sessioner. Detta alternativ är endast för Webex Events.

 • Annan telekonferenstjänst: Om du har ställt in en annan telekonferenstjänst att använda med Webex-sessioner kan du välja det alternativet.

Dina val påverkar endast standardinställningarna. Användare kan välja andra alternativ när de schemalägger sessioner. Vissa av de listade alternativen kanske inte är tillgängliga för din webbplats.

5

Rulla till slutet av sidan och klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar.

Denna procedur är endast för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till Standardalternativ för schemaläggare och markera eller avmarkera följande kryssrutor för Supportalternativ för ljudteknik.

 • Direkthjälp

 • Tillåt deltagare att få åtkomst till direkthjälp

3

Klicka på Uppdatera.


Denna procedur gäller endast för Webex Meetings och Webex Training.

Du kan aktivera alternativet att tilldela standardnumret för inringning för alla användare på din webbplats. Välj två standardnummer från de nummer som är tillhandahållna för din webbplats.

Du kan också tillåta mötes- och sessionsvärdar att ange standardnummer för inringning för mötesdeltagare.

Aktivering av dessa alternativ ger åtkomst till telekonferensen med globala inringningsnummer som standard.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar >Ljudinställningar.

2

Markera kryssrutan Tilldela standardnummer för inringning.

3

Välj ett inringningsalternativ från listan till vänster och välj Lägg till.

Du kan välja två alternativ från de alternativ som finns tillgängliga på din webbplats.

4

(Valfritt) Välj ett av alternativen och flytta det upp eller ner för att ange i vilken ordning alternativen ska visas på din webbplats.

5

Klicka på Spara.


 

Om du vill tillåta värdar att välja sina egna standardnummer, markera kryssrutan Tillåt användare att ställa in standardnummer för inringning i Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

När den är tillhandahållen för din webbplats kan du slå på alternativet att mötesdeltagare kan ta emot samtal via ett internt telefonnummer inom samma företagswebbplats. Du kan också redigera etiketten som visas i dialogrutan Ljudkonferens när mötesdeltagare deltar i ljudkonferensen.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till avsnittet Sidalternativ och markera sedan kryssrutan Aktivera telekonferens med intern uppringning.

3

I fältet Etikett för interna återuppringningsalternativ anger du ett beskrivande namn eller fras för att identifiera det interna återuppringningsalternativet.

4

Klicka på Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar >användarprivilegier.

2

För varje telekonferensalternativ väljer du en av följande inställningar:

 • Aktivera alla
 • Inaktivera alla
 • Ändra inte
3

Klicka på Skicka in.

När funktionen mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid tillhandahålls till och konfigureras på din webbplats kan mötesdeltagare schemalägga och starta gemensamma möten med Webex och TelePresence. Webex-mötesdeltagare kan samarbeta med TelePresence-mötesdeltagare i ett kombinerat möte om deras lokala TelePresence-utrustning är uppgraderad till de senaste versionerna. Webex-mötesdeltagare kan visa och dela innehåll med TelePresence-mötesdeltagare.

Funktionen mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid hette tidigare Webex-aktiverad TelePresence eller Cisco Webex OneTouch.

Innan du börjar

 • Se till att integreringen av Webex produktivitetsverktyg till Microsoft Outlook är aktiverad. För CMR Hybrid är denna procedur en tvåstegsprocess:

  • Konfigurera webbplatsinställningarna för produktivitetsverktygen.

  • Distribuera Cisco TelePresence Management Suite-tillägget för Microsoft Exchange (TMSXE). Se Konfigurationsguide för Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMSXE.

   Med TMSXE kan värdar inom CMR Hybrid använda Webex produktivitetsverktyg för att schemaläggaWebex-endast-möten med Microsoft Outlook.


  • Microsoft Outlook-integrering för Windows är den enda integreringen av produktivitetsverktygen som har stöd för CMR Hybrid.

  • Funktionaliteten och utseendet hos Microsoft Outlook-integreringen ändras när CMR Hybrid aktiveras. Mer information finns i Användarguiden för integreringen av Outlook till Webex och TelePresence, som finns tillgänglig via din sida över användarguider för Webex Meetings.

 • Se till att sessionstypen TelePresence i Webex Meetings är aktiverad för:

  • Din webbplats

  • Nya användare på din webbplats

   Detta alternativ är aktiverat som standard för alla nya användarkonton, men du kan inaktivera det.

  • Varje användare som är värd för CMR Hybrid-möten

 • Vidta försiktighetsåtgärder för att minska problem med begränsad bandbredd under möten på din webbplats:

 • Förstå vilka mötesmallar som används för CMR Hybrid.

 • Se den senaste informationen för CMR Hybrid: Kända problem och begränsningar med webbplatsadministrationen.


Se artikeln Hitta ditt Webex-versionsnummer för mer information om hur du tar reda på vilken version av Webex du använder.

1

I Webbplatsadministration, på navigeringsraden, gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar >OneTouch.

2

I avsnittet TelePresence-alternativ markerar du Tillåt Cisco Webex OneTouch-möten (endast MC).

Om du inte väljer detta alternativ kommer resten av alternativen för CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) att vara gråtonade.

3

I adressfältet för URL till Cisco TMS bokningstjänst anger du den värdadress som verifierar anslutningen mellan Cisco TelePresence Management Suite (TMS) och Cisco Webex datacenter.

Detta TMS-alternativ är en indikation på att CMR Hybrid (även känt som OneTouch 2.0) tillhandahålls på din webbplats. Om detta alternativ hänvisar till CTSMAN tillhandahålls fortfarande OneTouch 1.0 på din webbplats. Se Version anteckningar om webbplatsadministration som finns tillgänglig från din Webex Meetings-webbplats för att se skillnaderna mellan OneTouch 1.0 och OneTouch 2.0. Se Konfigurationsguide för mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMS.

Cisco TMS ansvarar för att schemalägga Cisco TelePresence-möten. Ange korrekt värdadress för att ansluta till TelePresence-systemet.

4

Välj om du vill skicka en kopia av e-postinbjudan till mötesvärden.

När detta är markerat mottar värden två e-postmeddelanden: ett till värden, vilket inbegriper värdens åtkomstkod, och ett som ska vidarebefordras till mötesdeltagarna. Det här alternativet är avmarkerat som standard.

5

Välj om du vill visa avgiftsfria telefonnummer för dina mötesdeltagare.

6

Markera Aktivera bandbreddskontroll för TelePresence för att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla användare under delning eller när video visas i ett CMR Hybrid-möte. Avmarkera inte detta alternativ såvida inte Webex kundtjänst råder dig att göra det.

7

Se till att Visa TelePresence-välkomstskärm är avmarkerad. När alternativet är markerat kan välkomstskärmen komma att minimera mängden tillgänglig skärmyta som kan visa direktsänd video (kontra skärmdelning) på TelePresence-enheter. Aktivera endast detta alternativ när det är viktigt att visa vissa uppgifter, såsom mötesinformation, inringningsnummer och mötesvärdens nyckel.

8

Under Webex VoIP- och videoanslutning väljer du Automatiskt krypterad UDP/TCP SSL.

Detta alternativ tillåter Att Cisco TMS ansluter via UDP med TelePresence Gateway. Om UDP-anslutning inte är tillåten kommer Cisco TMS att återgå till TCP/SSL. Välj inte TCP SSL såvida inte Webex kundtjänst råder dig att göra det.

9

Markera Inaktivera Hybrid VoIP om du inte vill låta användare ansluta till ljud via sina datorer. Välj Uppdatera.