Standaardopties voor teleconferenties voor uw Webex-site instellen


Deze procedure is alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training.

U kunt de standaard audio-opties opgeven die beschikbaar zijn op uw site. Deze opties worden vervolgens weergegeven als de standaardselectie op planningspagina's van Webex, de Microsoft Outlook-planning en de instellingenwizard van Eén-klik.

U kunt ook instellen of gebruikers automatisch kunnen deelnemen aan een terugbelconferentie zonder dat ze op toets '1' op de telefoon hoeven te drukken. Deze optie is handig wanneer deelnemers zich in een Europees land bevinden waar het telefoonsysteem geen toetstonen kan verzenden.

Als u de Webex Audio-optie gebruikt, kunt u Webex een geluid laten afspelen op het moment dat deelnemers deelnemen aan de audioconferentie of de audioconferentie verlaten.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol omlaag naar Telefoontoon bij aanmelden en afsluiten en selecteer een van de volgende opties voor de services:

 • Piep: Webex speelt een simpele toon af als een deelnemer deel gaat nemen of weggaat.
 • Naam aankondigen: Webex vraagt elke deelnemer om zijn of haar naam op te geven wanneer hij of zij aan de vergadering wil deelnemen, en kondigt de naam van de deelnemer aan.
 • Geen toon: Webex speelt geen geluid af als een deelnemer deel gaat nemen of weggaat.
3

Als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven deel te nemen aan teleconferenties met terugbellen zonder op '1' te hoeven drukken, selecteert u Aan naast Deelnemen aan teleconferentie zonder op '1' te drukken.

4

Selecteer een van de volgende standaardopties in het gedeelte Standaardaudio-opties voor site.

 • Geïntegreerde VoIP: selecteer deze optie om VoIP (Voice over IP) te gebruiken zodat het audiogedeelte van de sessie via internet in plaats van via de telefoon wordt verzonden.
 • Geen: selecteer deze optie om audioconferenties uit te sluiten voor uw site.
 • Webex-teleconferentie: selecteer deze optie om de telefoon voor het audiogedeelte van de sessie te gebruiken. Selecteer een van de volgende opties:
  • Betaald of Gratis: om deelnemers de mogelijkheid te bieden om in te bellen, selecteert u een van deze opties om een betaald of gratis inbelnummer te verstrekken.

  • Toegang tot teleconferentie toestaan via wereldwijde inbelnummers: Selecteer deze optie om een lokaal telefoonnummer voor deelnemers in andere landen op te geven dat ze kunnen gebruiken om in te bellen in Webex-sessies. Welke lokale nummers beschikbaar zijn, is afhankelijk van hoe uw Webex-site is geconfigureerd. Deze optie is alleen beschikbaar voor Webex Events.

  • Teleconferentie met inbellen: selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers inbellen om deel te nemen aan sessies. Deze optie is alleen beschikbaar voor Webex Events.

  • Teleconferentie met terugbellen: Selecteer deze optie om gebruikers door Webex te laten bellen als ze deelnemen aan sessies. Deze optie is alleen beschikbaar voor Webex Events.

 • Andere teleconferentieservice: Als u een andere teleconferentieservice hebt ingesteld voor gebruik in de met Webex-sessies, kunt u die optie selecteren.

Uw selecties bepalen alleen de standaardinstellingen. Gebruikers kunnen andere opties selecteren als ze sessies plannen. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw site.

5

Schuif omlaag naar de onderkant van de pagina en klik op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Deze procedure is alleen beschikbaar voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Blader naar Standaardopties voor planner en schakel de volgende selectievakjes voor Opties voor technische ondersteuning voor audio in of uit.

 • Directe hulp

 • Deelnemer toegang geven tot directe hulp

3

Klik op Bijwerken.


Deze procedure is alleen van toepassing op Webex Meetings en Webex Training.

U kunt de optie inschakelen om de standaardinbelnummers toe te wijzen voor alle gebruikers op uw site. Kies de twee standaardnummers uit de nummers die voor uw site zijn ingeschakeld.

U kunt vergadering- en sessiehosts ook toestaan om de standaard in belnummers voor hun deelnemers in te stellen.

Als u deze opties inschakelen, hebt u standaard toegang tot de teleconferentie via de wereldwijde inbelnummers.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Audio-instellingen.

2

Vink het selectievakje Standaard in belnummers toewijzen aan.

3

Selecteer een in beloptie in de lijst aan de linkerkant en selecteer Toevoegen.

U kunt uit de beschikbare opties op uw site twee opties selecteren.

4

(Optioneel) Als u de volgorde wilt instellen waarin de opties op uw site worden weergegeven, selecteert u een van de opties en verplaatst u deze omhoog of omlaag.

5

Klik op Opslaan.


 

Als u hosts wilt toestaan hun eigen standaardnummers te kiezen, selecteert u het selectievakje Gebruiker toestaan standaard in te stellen in > Algemene site-instellingen > opties.

Wanneer dit is ingeschakeld voor uw site, kunt u de optie inschakelen waarmee u deelnemers aan vergaderingen toestaat om oproepen te ontvangen op een intern telefoonnummer binnen dezelfde bedrijfssite. U kunt ook het label bewerken dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Audioconferentie wanneer deelnemers zich aanmelden voor de audioconferentie.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Blader naar het gedeelte Site-opties en schakel het selectievakje Teleconferentie met intern terug bellen inschakelen in.

3

Voer in het veld Optielabel voor intern terugbellen een omschrijvende tekst of zinsnede in voor het identificeren van een optie voor intern terugbellen.

4

Klik op Bijwerken.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen en > gebruikersrechten.

2

Kies voor elke teleconferentieoptie een van de volgende instellingen:

 • Alles inschakelen
 • Alles uitschakelen
 • Niet wijzigen
3

Klik op Verzenden.

Wanneer de functie hybride samenwerkingsverloopruimte (CMR) is ingericht en geconfigureerd voor uw site, kunnen deelnemers gedeelde vergaderingen plannen en starten met Webex en TelePresence. Webex-deelnemers kunnen via een gecombineerde vergadering contact maken met TelePresence-deelnemers, als hun lokale TelePresence-apparatuur is geüpgraded naar de nieuwste versie. Webex-deelnemers kunnen inhoud van TelePresence-deelnemers weergeven en inhoud met ze delen.

De functie hybride Collaboration Meeting Rooms (CMR) werd voorheen Webex-ingeschakelde TelePresence of Cisco Webex OneTouch genoemd.

Voordat u begint

 • Zorg ervoor dat de integratie met Microsoft Outlook voor Webex-productiviteitstools is ingeschakeld. Voor hybride CMR is deze procedure een proces van twee stappen:

  • Configureer de site-instellingen voor Productiviteitstools.

  • Implementeer Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (TMSXE). Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMSXE.

   Met TMSXE kunnen hybride CMR-hosts Webex-productiviteitstools gebruiken om vergaderingen met alleenWebexte plannen met Microsoft Outlook.


  • Integratie met Microsoft Outlook voor Windows is de enige integratie van Productiviteitstools die wordt ondersteund voor hybride CMR.

  • De functionaliteit en het uiterlijk van de Microsoft Outlook-integratie verandert wanneer hybride CMR is ingeschakeld. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van Webex- en TelePresence-integratie met Outlook, beschikbaar op uw pagina Webex Meetings-gebruikershandleidingen, voor meer informatie.

 • Zorg ervoor dat het Webex Meetings TelePresence-sessietype is ingeschakeld voor:

  • Uw site

  • Nieuwe gebruikers op uw site

   Deze optie is standaard ingeschakeld voor alle nieuwe gebruikersaccounts, maar kan worden uitgeschakeld.

  • Elke gebruiker die hybride CMR-vergaderingen host

 • Neem voorzorgsmaatregelen om problemen met weinig bandbreedte te verminderen tijdens vergaderingen op uw site:

 • Inzicht in vergaderingssjablonen die worden gebruikt voor hybride CMR.

 • Raadpleeg de nieuwste informatie over hybride CMR: Bekende problemen en beperkingen voor Sitebeheer.


Zie het artikel Uw Webex-versienummer zoeken voor meer informatie over hoe u kunt vinden welke versie van Webex u gebruikt.

1

Ga op de navigatiebalk in Sitebeheer naar Configuratie > Algemene site-instellingen > OneTouch.

2

Vink in het gedeelte TelePresence-opties het selectievakje Cisco Webex OneTouch-vergaderingen toestaan (alleen MC)aan.

Als u deze optie niet selecteert, zijn de overige opties voor hybride CMR (OneTouch TelePresence) niet beschikbaar.

3

Voer in het veld Boekingsservice-URL van de Cisco TMS het hostadres in dat de verbinding autoriseert tussen de Cisco TelePresence Management Suite (TMS) en het Cisco Webex-gegevenscentrum.

Deze TMS-optie is een indicatie dat hybride CMR (ook bekend als OneTouch 2.0) is ingeschakeld voor uw site. Als deze optie verwijst naar CTSMAN, is uw site nog steeds ingeschakeld voor OneTouch 1.0. Zie de Release-opmerkingen Sitebeheer die beschikbaar zijn op uw Webex Meetings-site voor verschillen tussen OneTouch 1.0 en OneTouch 2.0. Raadpleeg de Configuratiehandleidig voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMS.

De Cisco TMS is verantwoordelijk voor het plannen van Cisco TelePresence-vergaderingen. Voer het juiste hostadres in om verbinding te maken met het TelePresence-systeem.

4

Geef aan of u een kopie van de uitnodigingse-mail naar de vergaderingshost wilt verzenden.

Als dit is ingeschakeld, ontvangt de host twee e-mails: een voor de host, met de hosttoegangscode, en een die hij of zij kan doorsturen naar deelnemers aan de vergadering. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

5

Selecteer of u gratis telefoonnummers voor uw deelnemers wilt weergeven.

6

Schakel TelePresence-bandbreedtecontrole inschakelen in om de beste ervaring voor alle gebruikers te bieden tijdens het delen of wanneer een video wordt weergegeven in een hybride CMR-vergadering. Schakel deze optie niet uit tenzij dit wordt geadviseerd door de Webex-klantenservice.

7

Zorg ervoor dat TelePresence-welkomstscherm weergeven is uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, kan het welkomstscherm de hoeveelheid beschikbare schermruimte voor het weergeven van live-video (in plaats van scherm delen) minimaliseren op TelePresence-apparaten. Schakel deze optie alleen in als het belangrijk is om bepaalde gegevens weer te geven, zoals vergaderingsinformatie, inbelnummers en de hostsleutel van de vergadering.

8

Selecteer onder Webex VoIP- en videoverbindingAutomatisch gecodeerde UDP/TCP SSL.

Met deze optie kan de Cisco TMS via UDP verbinding maken met de TelePresence Gateway. Als een UDP-verbinding niet is toegestaan, maakt Cisco TMS gebruik van TCP/SSL. Schakel TCP SSL niet in, tenzij dit wordt geadviseerd door de Webex-klantenservice.

9

Selecteer Hybride VoIP uitschakelen om de functie uit te schakelen waarmee gebruikers een audioverbinding kunnen maken via hun computer. Selecteer Bijwerken.