Standaardopties voor teleconferenties voor uw Webex-site instellen


Deze procedure is alleen Webex Meetings, Webex Events en Webex Training toegepast.

U kunt de standaard audio-opties opgeven die beschikbaar zijn op uw site. Deze opties worden vervolgens weergegeven als de standaardselectie op planningspagina's van Webex, de Microsoft Outlook-planning en de instellingenwizard van One-Click.

U kunt ook instellen of gebruikers automatisch kunnen deelnemen aan een terugbelconferentie zonder dat ze op toets '1' op de telefoon hoeven te drukken. Deze optie is handig wanneer deelnemers zich in een Europees land bevinden waar het telefoonsysteem geen toetstonen kan verzenden.

Als u de optie Webex-audio gebruiken, kunt u Webex een geluid laten afspelen op het moment dat deelnemers deelnemen aan de audioconferentie of de audioconferentie verlaten.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol omlaag naar Telefoontoon bij aanmelden en afsluiten en selecteer een van de volgende opties voor de services:

 • Piep: Webex speelt een simpele toon af als een deelnemer deel gaat nemen of weggaat.
 • Naam aankondigen: Webex vraagt elke deelnemer om zijn of haar naam op te geven wanneer hij of zij aan de vergadering wil deelnemen, en kondigt de naam van de deelnemer aan.
 • Geen toon: Webex speelt geen geluid af als een deelnemer deel gaat nemen of weggaat.
3

Als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven deel te nemen aan teleconferenties met terugbellen zonder op '1' te hoeven drukken, selecteert u Aan naast Deelnemen aan teleconferentie zonder op '1' te drukken.

4

Selecteer een van de volgende standaardopties in het gedeelte Standaardaudio-opties voor site.

 • Geïntegreerde VoIP: selecteer deze optie om VoIP (Voice over IP) te gebruiken zodat het audiogedeelte van de sessie via internet in plaats van via de telefoon wordt verzonden.
 • Geen: selecteer deze optie om audioconferenties uit te sluiten voor uw site.
 • Webex-teleconferentie: selecteer deze optie om de telefoon voor het audiogedeelte van de sessie te gebruiken. Selecteer een van de volgende opties:
  • Betaald of Gratis: om deelnemers de mogelijkheid te bieden om in te bellen, selecteert u een van deze opties om een betaald of gratis inbelnummer te verstrekken.

  • Toegang tot teleconferentie toestaan via wereldwijde inbelnummers: Selecteer deze optie om een lokaal telefoonnummer voor deelnemers in andere landen op te geven dat ze kunnen gebruiken om in te bellen in Webex-sessies. Welke lokale nummers beschikbaar zijn, is afhankelijk van hoe uw Webex-site is geconfigureerd. Deze optie is alleen beschikbaar Webex Events is.

  • Teleconferentie met inbellen: selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers inbellen om deel te nemen aan sessies. Deze optie is alleen beschikbaar Webex Events is.

  • Teleconferentie met terugbellen: Selecteer deze optie om gebruikers door Webex te laten bellen als ze deelnemen aan sessies. Deze optie is alleen beschikbaar Webex Events is.

 • Andere teleconferentieservice: Als u een andere teleconferentieservice hebt ingesteld voor gebruik in plaats van Webex-sessies, kunt u deze optie selecteren.

Uw selecties bepalen alleen de standaardinstellingen. Gebruikers kunnen andere opties selecteren als ze sessies plannen. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw site.

5

Schuif omlaag naar de onderkant van de pagina en klik op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Deze procedure is alleen Webex Meetings, Webex Events en Webex Training.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Blader naar Standaardopties voor planner en schakel de volgende selectievakjes voor Opties voor technische ondersteuning voor audio in of uit.

 • Directe hulp

 • Deelnemer toegang geven tot directe hulp

3

Klik op Bijwerken.


Deze procedure geldt alleen Webex Meetings en Webex Training.

U kunt de optie inschakelen om de standaardinbelnummers toe te wijzen voor alle gebruikers op uw site. Kies de twee standaardnummers uit de nummers die voor uw site zijn ingeschakeld.

U kunt vergadering- en sessiehosts ook toestaan om de standaard in belnummers voor hun deelnemers in te stellen.

Als u deze opties inschakelen, hebt u standaard toegang tot de teleconferentie via de wereldwijde inbelnummers.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Audio-instellingen.

2

Vink het selectievakje Standaard in belnummers toewijzen aan.

3

Selecteer een in beloptie in de lijst aan de linkerkant en selecteer Toevoegen.

U kunt twee opties selecteren uit de beschikbare opties op uw site.

4

(Optioneel) Als u de volgorde wilt instellen waarin de opties op uw site worden weergegeven, selecteert u een van de opties en verplaatst u deze omhoog of omlaag.

5

Klik op Opslaan.


 

Als u wilt dat hosts hun eigen standaardnummers kunnen kiezen, selecteert u het selectievakje Gebruiker toestaan standaard in te stellen in belnummers in Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

Wanneer dit is ingeschakeld voor uw site, kunt u de optie inschakelen waarmee u deelnemers aan vergaderingen toestaat om oproepen te ontvangen op een intern telefoonnummer binnen dezelfde bedrijfssite. U kunt ook het label bewerken dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Audioconferentie wanneer deelnemers zich aanmelden voor de audioconferentie.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol naar het gedeelte Siteopties en schakel het selectievakje Teleconferentie met intern terug bellen inschakelen in.

3

Voer in het veld Optielabel voor intern terugbellen een omschrijvende tekst of zinsnede in voor het identificeren van een optie voor intern terugbellen.

4

Klik op Bijwerken.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen en > gebruikersrechten.

2

Kies voor elke teleconferentieoptie een van de volgende instellingen:

 • Alles inschakelen
 • Alles uitschakelen
 • Niet wijzigen
3

Klik op Verzenden.