Postavljanje podrazumevanih opcija telekonferensinga za Vašu Webex lokaciju


Ova procedura se odnosi samo na Webex sastanke, Webex događaje i Webex Obuku.

Podrazumevane audio opcije možete da navedete iz dostupnih opcija za vašu lokaciju. Ove opcije se zatim pojavljuju kao podrazumevana selekcija na Stranicama za planiranje Webexa, Microsoft Outlook planeru i čarobnjaku za podešavanje jednim klikom.

Takođe možete da precizirate da li korisnici mogu automatski da se pridruže telekonferencijama koje se odnose na pozive, a da pri tom ne moraju da pritisnu tastere "1" na svojim tastaturama na telefonu. Ova opcija je korisna ako učesnici borave u nekim evropskim zemljama u kojima telefonski sistem ne može da šalje tonove tastature.

Ako koristite opciju Webex Audio, Webex može da reprodukuje zvuk kada se učesnici pridruže i napuste audio konferencije.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do stavke telefonije i izlaznog tona, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija za usluge:

 • Bip: Webex reprodukuje jednostavan ton kada se učesnik pridruži ili ode.
 • Objavi ime: Webex traži od svakog učesnika da kaže svoje ime dok se pridružuje sastanku, a zatim saopštava ime učesnika.
 • Bez tona: Webex ne reprodukuje nikakav zvuk kada se učesnik pridruži ili ode.
3

Da biste omogućili korisnicima da se automatski pridruže telekonferencijama za pozivanje bez pritiskanja tastera "1", kliknite na dugme "Dalje " , pored stavke Pridruži se telekonferenciji bez pritiska na taster "1".

4

U odeljku Podrazumevane audio opcije lokacije izaberite neku od sledećih podrazumevanih opcija:

 • Integrisani VoIP: Izaberite ovu opciju da biste koristili Voice over IP (VoIP) gde se zvuk sesije šalje preko Interneta umesto telefona.
 • Niko: Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste isključili audio konferencije sa lokacije.
 • Webex telekonferencijalno: Izaberite ovu opciju da biste koristili telefon za zvuk sesije. Izaberite neku od sledećih opcija:
  • Putarina ili putarina besplatna: Da biste dozvolili učesnicima da se jamo, izaberite jednu od ovih opcija da biste obezbedili broj poziva bez putarine ili naplate putarine.

  • Dozvoli pristup telekonferenciji putem globalnih brojevapoziva: Izaberite ovu opciju da biste obezbedili lokalni telefonski broj koji će učesnici u drugim zemljama koristiti prilikom pozivanja na Webex sesije. Lokalni dostupni brojevi zavise od toga kako je Vaša Webex lokacija konfigurisana. Ova opcija je samo za Webex događaje.

  • Telekonferencijalni poziv: Izaberite ovu opciju da bi se korisnici pozvali da se pridruže sesijama. Ova opcija je samo za Webex događaje.

  • Telekonferencijalni poziv: Izaberite ovu opciju da bi webex korisnici poziva zvali dok se pridružuju sesijama. Ova opcija je samo za Webex događaje.

 • Ostale usluge telekonferencije: Ako ste podesili drugu uslugu telekonferencije za korišćenje sa Webex sesijama, možete izabrati tu opciju.

Vaši izbori određuju samo podrazumevane postavke. Korisnici mogu da izaberu druge opcije dok zakazu sesije. Neke od navedenih opcija možda neće biti dostupne za vašu lokaciju.

5

Pomerite se na dno stranice i kliknite na dugme "Ažuriraj" da biste sačuvali promene.

Ova procedura je samo za Webex sastanke, Webex događaje i Webex Obuku.

1

Prijavite se na administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcijama.

2

Pomerite se nadole do podrazumevanih opcija planera i proverite ili opozovite izbor u sledećim poljima za potvrdu za opcije tehničke podrške za audio.

 • Trenutna pomoć

 • Dozvoli pristup učesnicima za trenutnu pomoć

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .


Ova procedura se primenjuje samo na Webex sastanke i Webex obuku.

Možete da omogućite opciju dodeljivanja podrazumevanih brojeva poziva za sve korisnike na vašoj lokaciji. Odaberite dva podrazumevana broja od brojeva koji su obezbeđeni za vašu lokaciju.

Takođe možete dozvoliti domaćinima sastanka i sesije da postave podrazumevane brojeve poziva za svoje učesnike.

Omogućavanje ovih opcija podrazumevano omogućava pristup telekonferenciji korišćenjem globalnih brojeva poziva.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > audio postavke ".

2

Proverite izbor u polju za potvrdu Dodeli podrazumevane brojeve poziva.

3

Izaberite opciju poziva sa liste sa leve strane i kliknite na dugme Dodaj .

Možete izabrati dve opcije iz opcija dostupnih na vašoj lokaciji.

4

(Opcionalno) Izaberite jednu od opcija i pomerite je na gore ili nadole da biste podesili redosled pojavljivanja opcija na vašoj lokaciji.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Ako želite da dozvolite domaćinima da sami odaberu svoje podrazumevane brojeve, u okviru za potvrdu Dozvoli korisniku da postavi podrazumevane brojeve poziva u okviru opcije "Konfiguracija > Uobičajene postavke lokacije > opcije"Opcije".

Kada je obezbeđena vaša lokacija, možete da uključite opciju da dozvolite učesnicima sastanka da primaju pozive na interni telefonski broj unutar iste korporativne lokacije. Takođe možete da uredite oznaku koja se pojavljuje u dijalogu Audio konferencije kada se učesnici pridruže audio konferenciji.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do odeljka "Opcije lokacije", a zatim proverite polje za potvrdu Omogući interno telekonferencioniranje poziva.

3

U polje Oznaka opcije internog poziva unesite opisno ime ili frazu da biste identifikovali opciju internog poziva.

4

Kliknite na dugmeAžuriraj .

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > korisničke privilegije" .

2

Za svaku opciju telekonferensinga odaberite sledeće postavke:

 • Omogući sve
 • Onemogući sve
 • Ne menjaj
3

Kliknite na dugme Prosledi.

Kada je funkcija "Collaboration Meeting Rooms ( CMR) Hybrid" obezbeđena i konfigurisana za vašu lokaciju, učesnici mogu da zakažu i započnu zajedničke sastanke sa Webex i TelePresence. Učesnici Webex-a mogu da se angažuju sa učesnicima TelePresence-a na kombinovanom sastanku ukoliko se njihova oprema telePresence nadogradi na najnovije verzije. Učesnici Webexa mogu da pregledaju i dele sadržaj sa učesnicima telePresence.

Funkcija Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid je ranije bila poznata kao Webex Enabled TelePresence ili Cisco Webex OneTouch.

Pre nego što počneš

 • Uverite se da je omogućena integracija Webex alatki za produktivnost u Microsoft Outlook. Za CMR Hybrid, ova procedura je proces u dva koraka:

  • Konfigurišite postavke lokacije za alatke za produktivnost.

  • Primenite proširenje paketa za upravljanje cisco telepresence za Microsoft Exchange (TMSXE). Pogledajte Vodič za hibridnu konfiguraciju Cisco Collaboration Sale (CMR) za informacije o konfigurisanju TMSXE.

   Pomoću TMSXE-a, CMR Hybrid domaćini mogu da koriste Webex alatke za produktivnost da zakažu sastanke samo za Webexsa programom Microsoft Outlook.


  • Microsoft Outlook integracija za Windows je jedina integracija alatki za produktivnost koja je podržana za CMR Hybrid.

  • Funkcionalnost i izgled integracije programa Microsoft Outlook menjaju se kada je omogućen CMR Hybrid. Više informacija potražite u članku Integracija Webexa i TelePresence u Outlook korisnički vodič koji je dostupan na stranici "Korisnički vodiči Webex sastanaka".

 • Uverite se da je omogućen tip sesije TelePresence Webex sastanaka za:

  • Vaš sajt

  • Novi korisnici na vašem sajtu

   Ova opcija je podrazumevano omogućena za sve nove korisničke naloge, ali je možete onemogućiti.

  • Svaki korisnik koji organizuje CMR Hybrid sastanke

 • Preduzmite mere predostrožnosti da biste smanjili probleme sa niskim propusnim opsegom tokom sastanaka na vašoj lokaciji:

  • Izaberite VoIP i video vezu preko UDP/TCP SSL protokola.

  • Zadržite podrazumevanu postavku video propusnog opsega od 15 fps za lokaciju Webex meetings.

  • Uverite se da agregatni propusni opseg za vaše CMR Hybrid sastanke može biti ispunjen. Za dodatne informacije o preporučenim postavkama konfiguracije propusnog opsega za CMR Hybrid sastanke pogledajte sledeću dokumentaciju:

 • Razumevanje predložaka sastanaka koji se koriste za CMR Hybrid.

 • Pogledajte najnovije informacije o CMR Hibridu: Poznati problemi i ograničenja za administraciju lokacije.


Više informacija o tome kako da pronađete verziju Webex verzije potražite u članku Pronalaženje Webexa koju koristite.

1

U administraciji lokacije, na traci za navigaciju idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > OneTouch.

2

U odeljku Opcije telepresence proverite dozvoli Cisco Webex OneTouch sastanke (samo MC).

Ako ne izaberete ovu opciju, ostale opcije CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) su zatamnjene.

3

U polje URL adresa usluge rezervisanja Cisco TMS-a unesite adresu domaćina koja odobrava vezu između paketa za upravljanje Cisco TelePresence (TMS) i Cisco Webex data centra.

Ova TMS opcija je pokazatelj da je za vaš sajt obezbeđen CMR Hybrid (poznat i kao OneTouch 2.0). Ako se ova opcija odnosi na CTSMAN, vaša lokacija je i dalje obezbeđena za OneTouch 1.0. Pogledajte napomene o izdanju administracije lokacije dostupne na vašoj Webex lokaciji za sastanke o razlikama između OneTouch 1.0 i OneTouch 2.0. Pogledajte Vodič za hibridnu konfiguraciju sa salama za sastanke (CMR) za informacije o konfigurisanju TMS-a.

Cisco TMS je odgovoran za zakazivanje sastanaka Cisco TelePresence. Unesite ispravnu adresu glavnog računarskog sistema da biste se uspešno povezali sa telePresence sistemom.

4

Izaberite da li želite da pošaljete kopiju e-poruke sa pozivnicom domaćinu sastanka.

Kada se proveri, domaćin dobija dve e-poruke, jednu za domaćina, koja uključuje pristupni kôd domaćina i jednu za prosleđivanje učesnicima sastanka. Ova opcija je podrazumevano neproverena.

5

Izaberite da li će učesnicima biti prikazani telefonski brojevi bez naplate.

6

Proverite opciju Omogući kontrolu propusnog opsega telePresence da biste obezbedili najbolje iskustvo za sve korisnike tokom deljenja ili kada je video zapis prikazan na CMR Hybrid sastanku. Nemojte da opozovete izbor ove opcije osim ako vam Webex korisnička podrška ne savetuje da to uradite.

7

Uverite se da ekran dobrodošlice display TelePresence nije proveren. Kada je potvrđena, ekran dobrodošlice može da umanji raspoloživu količinu prostora na ekranu za prikazivanje video zapisa uživo (naspram deljenog ekrana) na TelePresence uređajima. Omogućite ovu opciju samo kada je važno da prikažete određene detalje, kao što su informacije o sastanku, brojevi poziva i ključ hosta sastanka.

8

U okviru Webex VoIP i videoveza izaberite automatski šifrovani UDP/TCP SSL.

Ova opcija omogućava programu Cisco TMS da se poveže preko UDP-a sa mrežnim prolazom telePresence. Ako UDP veza nije dozvoljena, Cisco TMS se vraća na TCP/SSL. Nemojte izabrati TCP SSL osim ako webex korisnička podrška to ne savetuje.

9

Proverite onemogućavanje hibridnog voIP-a ako ne želite da dozvolite korisnicima da se povežu sa zvukom preko svojih računara. Izaberite ispravku.