Извършването на промени в настройките на агента за Remote Access чрез администрация на сайта не се отнася за съществуващи инсталации. Деинсталирайте и инсталирайте отново агента за Remote Access , за да приложите всички промени.

1

На отдалечен компютър клиентът отива на вашия сайт на Webex.

2

От своя профил в лентата за навигация клиентът избира Още функции > Поддръжка на Webex .

3

На страницата за поддръжка клиентът отива на Изтегляния раздел и след това избира Изтеглете програма за инсталиране на Remote Access за Windows връзка.

4

Клиентът изтегля и стартира съветника InstallShield за Webex Remote Access.

5

Появява се съветникът за настройка на Remote Access . В съветника за настройка клиентът въвежда информация и посочва опции в следните панели:

  • Информация за акаунта : Въведете име на компютър и URL на вашия сайт на Webex. След това изберете Следваща .

    Ако инсталирате агента за Remote Access на сървър с активирано удостоверяване на прокси сървър , съветникът за настройка на Remote Access автоматично открива прокси сървър и показва поле за набиране, в който предоставяте информацията за прокси сървър .

  • Опции : Посочете опциите за компютъра, до който искате да получите отдалечен достъп. След това изберете Следваща .

  • Достъп : Изберете приложенията, до които искате да получите достъп на отдалечен компютър или изберете целия работен плот на компютъра. След това изберете Следваща .

6

На Настройката завършена панел, клиентът избира Край за да завършите инсталирането на агента за Remote Access .

Агентът за Remote Access регистрира отдалечен компютър в мрежата за Remote Access .

В Webex Remote Access – наличен иконата се появява в лентата на задачите на отдалечения компютър.

Компютърът, представен от иконата на компютър на Управление на групи страница, се появява в групата Root.

Компютърът, представен от иконата на компютър на Групи страница, се появява в групата Root.

Компютърът вече е достъпен за дистанционен достъп.