Извършването на промени в настройките на агента за отдалечен достъп чрез администриране на сайта не се отнася за съществуващи инсталации. Деинсталирайте и преинсталирайте агента за отдалечен достъп, за да приложите всички промени.

1

На отдалечения компютър клиентът отива на вашия Webex сайт.

2

В навигационната лента клиентът избира "Помощ > поддръжка".

3

На страницата "Поддръжка" клиентът отива в секцията Изтегляния и след това избира инсталиращата програма за отдалечен достъп за връзка с Windows.

4

Клиентът изтегля и изпълнява съветника installShield за Webex отдалечен достъп.

5

Появява се съветникът за настройка на отдалечен достъп. В съветника за настройка клиентът въвежда информация и задава опции на следните панели:

  • Информация за профила: Въведете име на компютър и URL адреса на вашия Webex сайт. След това изберете Напред.

    Ако инсталирате агента за отдалечен достъп на сървър с разрешено удостоверяване на прокси сървър, съветникът за настройка на отдалечен достъп автоматично открива прокси сървъра и показва диалогов прозорец, в който предоставяте информацията за прокси сървъра.

  • Опции: Задайте опциите за компютъра, до който искате да получите достъп от разстояние. След това изберете Напред.

  • Достъп: Изберете приложенията, до които искате да получите достъп на отдалечения компютър или изберете целия работен плот на компютъра. След това изберете Напред.

6

В панела Завършена настройка клиентът избира Готово, за да завърши инсталирането на агента за отдалечен достъп.

Агентът за отдалечен достъп влиза отдалечения компютър в мрежата за отдалечен достъп.

Иконата Webex отдалечен достъп - Наличен се появява в лентата на задачите на отдалечения компютър.

Компютърът, представен от иконата на компютъра на страницата Управление на групи, се появява в главната група.

Компютърът вече е достъпен за отдалечен достъп.