Ændringer af indstillingerne for Remote Access-agenten via webstedsadministration gælder ikke for eksisterende installationer. Afinstaller og geninstaller Remote Access-agenten for at anvende eventuelle ændringer.

1

På den eksterne computer går kunden til dit Webex-websted.

2

Fra deres profil i navigationsbjælken vælger kunden Flere funktioner > Webex-support.

3

På siden Support går kunden til sektionen Downloads og vælger derefter linket Download Remote Access Installer til Windows.

4

Kunden downloader og kører guiden InstallerShield til Webex Remote Access.

5

Guide til opsætning af Remote Access vises. I guiden til opsætning indtaster kunden oplysninger og angiver valgmuligheder på følgende paneler:

  • Kontooplysninger : Indtast et computernavn og URL-adressen til dit Webex-websted. Vælg derefter Næste .

    Hvis du installerer Remote Access-agenten på en server med proxyservergodkendelse aktiveret, registrerer guiden til opsætning af Remote Access-guiden automatisk proxyserveren og viser en dialogboks, hvor du angiver proxyserveroplysninger.

  • Valgmuligheder : Angiv valgmulighederne for den computer, du vil få adgang til eksternt. Vælg derefter Næste .

  • Adgang : Vælg de applikationer, du vil få adgang til på den eksterne computer, eller vælg hele computerens desktop. Vælg derefter Næste .

6

I panelet Opsætning gennemført vælger kunden Afslut for at fuldføre installationen af Remote Access-agenten.

Remote Access-agenten logger den eksterne computer ind på Remote Access-netværket.

Ikonet Webex Remote Access – tilgængelig vises på den eksterne computers opgavebjælke.

Computeren, repræsenteret af computerikonet på siden Administrer grupper, vises i rodgruppen.

Computeren, repræsenteret af computerikonet på siden Grupper , vises i rodgruppen.

Computeren er nu tilgængelig for Remote Access.