Ændring af indstillingerne for Remote Access-agent via webstedsadministration gælder ikke for eksisterende installationer. Afinstaller og geninstaller Remote Access-agenten for at anvende eventuelle ændringer.

1

På ekstern computer sendes kunden til dit Webex-websted.

2

I navigationsbjælken vælger kunden Assistance > Support.

3

På siden Support går kunden til afsnittet Downloads og vælger derefter linket Download Remote Access installeringsprogram til Windows.

4

Kunden downloader og kører InstallShield-guiden for Webex-fjernadgang.

5

Guide til opsætning af Remote Access vises. I guiden til opsætning indtaster kunden oplysninger og angiver valgmuligheder på følgende paneler:

  • Kontooplysninger: Indtast et computernavn og URL-adressen til dit Webex-websted. Vælg derefter Næste.

    Hvis du installerer Remote Access-agenten på en server med proxyservergodkendelse aktiveret, registrerer guiden til opsætning af Remote Access-guiden automatisk proxyserveren og viser en dialogboks, hvor du angiver proxyserveroplysninger.

  • Valgmuligheder: Angiv valgmulighederne for computeren, du ønsker at få ekstern adgang til. Vælg derefter Næste.

  • Adgang: Vælg de applikationer, som du vil have adgang til på den eksterne computer, eller vælg hele computerens desktop. Vælg derefter Næste.

6

I panelet Opsætning udført vælger kunden Afslut for at afslutte installationen af Remote Access-agenten.

Remote Access-agenten logger den eksterne computer ind på Remote Access-netværket.

Ikonet Webex Remote Access – Tilgængelig vises på den eksterne computers proceslinje.

Computeren, repræsenteret af computerikonet på siden Administrer grupper, vises i gruppen Rod.

Computeren er nu tilgængelig for Remote Access.