Ändringar av inställningarna för Remote Access agent via webbplatsadministration gäller inte befintliga installationer. Avinstallera och installera om Remote Access agenten för att tillämpa ändringarna.

1

På fjärrdator ansluter kunden till din Webex-webbplats.

2

På navigeringsraden väljer kunden Hjälp > Support.

3

På supportsidan går kunden till avsnittet Hämtningar och väljer sedan länken Hämta installationsprogram för Remote Access för Windows.

4

Kunden hämtar och kör InstallShield-guiden för Webex Remote Access.

5

Installationsguiden för Remote Access visas. I installationsguiden skriver kunden in informationen och anger alternativen för följande paneler:

  • Kontoinformation: Skriv in ett dator namn och URL: en till din Webex webbplats. Välj sedan Nästa.

    Om du installerar Remote Access Agent på en server med aktiverad proxyserverautentisering upptäcker installationsguiden för Remote Access automatiskt proxyservern och en dialogruta visas där du anger proxyserverns information.

  • Alternativ: Ange alternativen för datorn som du vill ha fjärråtkomst till. Välj sedan Nästa.

  • Åtkomst: Välj programmen som du vill ha åtkomst till på fjärrdatorn eller välj datorns hela skrivbord. Välj sedan Nästa.

6

På panelen Installationen är färdig väljer kunden Avsluta för att slutföra installationen av Remote Access Agent.

Remote Access-agenten loggar in fjärrdatorn på Remote Access-nätverket.

Ikonen Webex Remote Access – Tillgänglig visas på fjärrdatorns aktivitetsfält.

Datorn, som representeras av datorikonen på sidan Hantera grupper, visas i rotgruppen.

Datorn är nu tillgänglig för remote access.