Att göra ändringar i inställningarna för Remote Access Agent via webbplatsadministration gäller inte befintliga installationer. Avinstallera och ominstallera Remote Access-agenten för att verkställa eventuella ändringar.

1

På fjärrdatorn går kunden till din Webex-webbplats.

2

Från sin profil i navigeringsraden väljer kunden Fler funktioner > Webex-support.

3

På sidan Support går kunden till avsnittet Hämtningar och väljer sedan Hämta Remote Access-installationsprogrammet för Windows länk.

4

Kunden hämtar och kör installationssköldguiden för Webex Remote Access.

5

Installationsguiden för Remote Access visas. I installationsguiden skriver kunden in informationen och anger alternativen för följande paneler:

  • Kontoinformation : Skriv ett datornamn och URL:en till din Webex-webbplats. Välj sedan Nästa .

    Om du installerar Remote Access Agent på en server med aktiverad proxyserverautentisering upptäcker installationsguiden för Remote Access automatiskt proxyservern och en dialogruta visas där du anger proxyserverns information.

  • Alternativ : Ange alternativen för den dator som du vill ha fjärråtkomst till. Välj sedan Nästa .

  • Åtkomst : Välj de program som du vill komma åt på fjärrdatorn eller välj hela datorns skrivbord. Välj sedan Nästa .

6

På panelen Konfiguration Complete väljer kunden Slutför att slutföra installationen av Remote Access-agenten.

Remote Access-agenten loggar in fjärrdatorn på Remote Access-nätverket.

Ikonen Webex Remote Access – Tillgänglig visas i fjärrdatorns aktivitetsfält.

Datorn, som representeras av datorikonen på sidan Hantera grupper , visas i rotgruppen.

Datorn, som representeras av datorikonen på sidan Grupper , visas i rotgruppen.

Datorn är nu tillgänglig för remote access.